Naziv
Psihologija
Puni naziv
Psihologija
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) psihologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) psihologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni ispit
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180