Naziv
Japanologija
Puni naziv
Japanologija
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

1. Obavezni kolegiji
2. Jezične kompetencije 1 - odabrati 2 ECTS boda (20893)
3. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - odabrati ukupno 4 ECTS (20905)
265513 Etika u komunikaciji
265636 Francuski jezik 1 - razina A1
265426 Francuski jezik 1 - razina A2
265653 Njemački jezik 1 - razina A1
265886 Osnove književne analize i interpretacije
266053 Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti
265649 Ruski jezik 1 - razina A1
265637 Španjolski jezik 1 - razina A1
265432 Španjolski jezik 1 - razina A2
265651 Talijanski jezik 1 - razina A1
265434 Talijanski jezik 1 - razina A2
37559 Tečaj bugarskog jezika 1
37558 Tečaj makedonskog jezika 1
37563 Tečaj slovenskog jezika 1
1. Obavezni kolegiji
2. Jezične kompetencije 2 - odabrati 2 ECTS (20914)
3. Zamjena za jezične kompetencije / generičke vještine - odabrati ukupno 4 ECTS (20905)
265646 Francuski jezik 2 - razina A1
265427 Francuski jezik 2 - razina A2
235605 Informacijska pismenost
265678 Korpusi u jezičnim istraživanjima
47422 Metodologija znanstvenog rada
265654 Njemački jezik 2 - razina A1
266053 Osnovni pojmovi društveno-humanističkih znanosti
265650 Ruski jezik 2 - razina A1
265644 Španjolski jezik 2 - razina A1
265433 Španjolski jezik 2 - razina A2
265652 Talijanski jezik 2 - razina A1
265435 Talijanski jezik 2 - razina A2
37564 Tečaj bugarskog jezika 2
37566 Tečaj makedonskog jezika 2
37569 Tečaj slovenskog jezika 2
265657 Uvod u estetiku