Naziv
Judaistika
Puni naziv
Judaistika
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar judaistike
sveučilišna magistra judaistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

  1. objasniti glavne ideje, koncepte i teme izučavanja židovske civilizacije: povijesti, religije, tradicije, filozofije, kulture i identiteta
  2. procijeniti i analizirati historijske religiološke, filozofske, i literarne izvore s područja judaistike
  3. samostalno analizirati i objasniti složenosti židovskih društava i kultura tijekom različitih historijskih razdobalja te suvremenog Izraela
  4. samostalno analizirati i interpretirati židovske tekstove iz različitih razdobalja židovske tekstualnosti
  5. postaviti konkretan istraživački problem i planirati njegovo provođenje te analizirati rezultate istraživanja koristeći metodologije humanističkih znanosti i digitalne humanistike
  6. prosuditi valjanost argumenata drugih znanstvenika s područja judaistike
  7. komunicirati svoje zaključke te znanje i argumente koji ih podupiru stručnjacima i laicima jasno i nedvosmisleno
  8. koristiti, formalno i samostalno, vlastito znanje, rad i kompetencije za samostalni rad u području judaistike
  9. osposobljavanje studenta za usporedno proučavanje semitskih jezika

1. Obavezni kolegiji
2. Fakultetska ponuda izbornih kolegija-tijekom studija odabrati min. 9 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 9 ECTS bodova (13473)
1. Obavezni kolegiji
2. Fakultetska ponuda izbornih kolegija-tijekom studija odabrati min. 9 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 9 ECTS bodova (13473)
2.1. Kolegiji s odsjeka