Naziv
Romistika
Puni naziv
Romistika
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar romistike
sveučilišna magistra romistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. uspoređivati i kritički prosuđivati raznorodne aspekte književne, kulturne i jezikoslovne romistike.
 2. koristiti i razvijati praktične jezične i jezičnouporabne kompetencije studenata.
 3. usporedno proučavati jezike, kulture, književnosti i povijesti Roma u Europi.
 4. opisati i objasniti fonološki ustroj romskoga jezika.
 5. opisati i objasniti morfološki ustroj romskoga jezika.
 6. primijeniti znanja iz gramatičkoga ustroja romskog jezika u govornoj praksi.
 7. usporediti i razlikovati elemente romske kulture prema regijama i romskim skupinama u Europi.
 8. sažeti i protumačiti povijest Roma.
 9. definirati i objasniti metodologiju romističke struke te prepoznati njezinu izrazitu interdisciplinarnost.
 10. prepoznati različite pristupe romskom identitetu od dolaska Roma na europskim prostorima do danas.
 11. protumačiti veze između različitih pristupa suvremenih mislioca i njihovih prethodnika u povijesti jezika, kulture i književnosti.
 12. analizirati složenost odnosa između tradicionalnog romstva i suvremenih strujanja na planu identiteta.
 13. definirati odnos između romskog jezika, romske književnosti, kulture i povijesti i jezika, književnosti, kulture i povijesti većinskog stanovništva.
 14. uspoređivati i kritički prosuđivati raznorodne aspekte književne, kulturne i jezikoslovne romistike.
 15. Klasificirati znanja o Romima i romstvu s različitih aspekata i različitih akademskih disciplina
 16. analizirati kulturna, povijesna, religijska, sociološka i politička iskustva Roma u Europi

1. Obavezni kolegiji
147510 Romski jezik 1
2. Izborni kolegiji - tijekom studija - tijekom studija odabrati najmanje 5 ECTS bodova (13690)
2.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
147516 Romski jezik 2
2. Izborni kolegiji - tijekom studija - tijekom studija odabrati najmanje 5 ECTS bodova (13690)
2.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
266116 Književnost Roma 3
266119 Kultura Roma 3
147522 Romski jezik 3
2. Izborni kolegiji - tijekom studija - tijekom studija odabrati najmanje 5 ECTS bodova (13690)
2.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji