Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar edukacije romistike
sveučilišna magistra edukacije romistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120

 1. uspoređivati i kritički prosuđivati raznorodne aspekte književne, kulturne i jezikoslovne romistike. analizirati kulturna, povijesna, religijska, sociološka i politička iskustva Roma u Europi
 2. koristiti i razvijati praktične jezične i jezičnouporabne kompetencije studenata.
 3. usporedno proučavati jezike, kulture, književnosti i povijesti Roma u Europi.
 4. opisati i objasniti fonološki ustroj romskoga jezika.
 5. opisati i objasniti morfološki ustroj romskoga jezika.
 6. primijeniti znanja iz gramatičkoga ustroja romskog jezika u govornoj praksi.
 7. usporediti i razlikovati elemente romske kulture prema regijama i romskim skupinama u Europi.
 8. sažeti i protumačiti povijest Roma.
 9. definirati i objasniti metodologiju romističke struke te prepoznati njezinu izrazitu interdisciplinarnost.
 10. prepoznati različite pristupe romskom identitetu od dolaska Roma na europskim prostorima do danas.
 11. protumačiti veze između različitih pristupa suvremenih mislioca i njihovih prethodnika u povijesti jezika, kulture i književnosti.
 12. analizirati složenost odnosa između tradicionalnog romstva i suvremenih strujanja na planu identiteta.
 13. definirati odnos između romskog jezika, romske književnosti, kulture i povijesti i jezika, književnosti, kulture i povijesti većinskog stanovništva.
 14. Klasificirati znanja o Romima i romstvu s različitih aspekata i različitih akademskih disciplina

1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - pedagoški ili fakultetski - tijekom studija odabrati najmanje 24 ECTS boda (14905)
2.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - pedagoški ili fakultetski - tijekom studija odabrati najmanje 24 ECTS boda (14905)
2.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - pedagoški ili fakultetski - tijekom studija odabrati najmanje 24 ECTS boda (14905)
2.1. Kolegiji s odsjeka