Naziv
Arheologija
Puni naziv
Arheologija
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) arheologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180

 1. moći objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području Hrvatske
 2. moći navesti glavna obilježja arheoloških kultura i civilizacija Europe i Sredozemlja
 3. nabrojati i objasniti metode relativnog i apsolutnog datiranja arheološke građe
 4. nabrojati i objasniti tipologije pojedinih vrsta arheološke građe
 5. nabrojati i objasniti interdisciplinarnu primjenu znanstvenih metoda u arheologiji
 6. moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal
 7. moći izrađivati arheološku terensku dokumentaciju
 8. moći uz voditelja sudjelovati u pripremi, organizaciji, podjeli poslova i provođenju arheološkog istraživanja
 9. primijeniti postojeće tipologije na klasifikaciju arheološkog materijala
 10. u dogovoru s nadređenima sudjelovati u organizaciji, podjeli poslova i provođenju klasifikacije arheološke građe
 11. primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku
 12. moći primijeniti socijalne vještine važne u radnom okruženju
 13. koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu
 14. koristiti se stranim jezikom u stručnoj komunikaciji
 15. moći prezentirati stručne i znanstvene podatke javnosti
 16. moći primijeniti etička načela u kontaktu sa zajednicama, arheološkim lokalitetima i arheološkom građom
 17. prepoznavati i uvažavati kulturne različitosti
 18. primijeniti stečeno znanje na višoj razini studija
 19. provoditi zadatke iz područja arheologije u raznim sferama stručnog djelovanja poput muzejske i konzervatorske djelatnosti, arheoloških istraživanja, aktivnostima vezanim uz očuvanje kulturne baštine, turizmu, i sl

1. Obavezni predmeti
2. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (2103)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (4262)
103229 Das römische Heer in Kroatien
35821 Informatika za arheologe
103228 Kroatien in der Antike
198943 O rimskoj hrani i piću u svjetlu keramičkih nalaza s hrvatskog kopna i jadranskog podmorja
51118 Terenski rad - terenska nastava 1
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 7 ECTS bodova (3623)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 4 ECTS boda (4260)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (3626)
103229 Das römische Heer in Kroatien
51111 Grčki jezik za arheologe I
103228 Kroatien in der Antike
69904 Latinski jezik za arheologe I
102232 Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe
56127 Mikensko društvo kroz linear B
170515 Pregled europskog mezolitika
56181 Terenski rad - terenska nastava 2
118626 Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike
51112 Uporabna grčka i rimska keramika
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 4 ECTS boda (4258)
3.1. Kolegiji s odsjeka
103229 Das römische Heer in Kroatien
51111 Grčki jezik za arheologe I
103228 Kroatien in der Antike
69904 Latinski jezik za arheologe I
102232 Metodologija obrade prapovijesne keramičke građe
56127 Mikensko društvo kroz linear B
170515 Pregled europskog mezolitika
56181 Terenski rad - terenska nastava 2
118626 Tipologija i kronologija pokretnog materijala klasične antike
51112 Uporabna grčka i rimska keramika
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (3879)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (4261)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabarati 11 ECTS bodova (3632)
170509 Ars amatoria. Seksualnost u antici u svjetlu arheološkog materijala
103229 Das römische Heer in Kroatien
103228 Kroatien in der Antike
170514 Od Rima do Italije
51132 Osnove muzejskog rada
170498 Položaj naselja i graditeljske tehnologije
170516 Ranokršćanski arheološki krajolik u Hrvatskoj
184927 Svakodnevni život u rimskim provincijama 2
51117 Svakodnevni život u srednjem vijeku
56182 Terenski rad - terenska nastava 3
64243 Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije
51131 Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta
64111 Zooarheologija: osnove animalne osteologije
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (3964)
3.1. Kolegiji s odsjeka
170509 Ars amatoria. Seksualnost u antici u svjetlu arheološkog materijala
103229 Das römische Heer in Kroatien
103228 Kroatien in der Antike
170514 Od Rima do Italije
51132 Osnove muzejskog rada
170498 Položaj naselja i graditeljske tehnologije
170516 Ranokršćanski arheološki krajolik u Hrvatskoj
184927 Svakodnevni život u rimskim provincijama 2
51117 Svakodnevni život u srednjem vijeku
56182 Terenski rad - terenska nastava 3
64243 Uvod u digitalnu obradu arheološke dokumentacije
51131 Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta
64111 Zooarheologija: osnove animalne osteologije