Naziv
Arheologija
Puni naziv
Arheologija
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) arheologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) arheologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180

 1. moći objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području Hrvatske
 2. moći navesti glavna obilježja arheoloških kultura i civilizacija Europe i Sredozemlja
 3. nabrojati i objasniti metode relativnog i apsolutnog datiranja arheološke građe
 4. nabrojati i objasniti tipologije pojedinih vrsta arheološke građe
 5. nabrojati i objasniti interdisciplinarnu primjenu znanstvenih metoda u arheologiji
 6. moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal
 7. moći uz voditelja sudjelovati u pripremi, organizaciji, podjeli poslova i provođenju arheološkog istraživanja
 8. primijeniti postojeće tipologije na klasifikaciju arheološkog materijala
 9. u dogovoru s nadređenima sudjelovati u organizaciji, podjeli poslova i provođenju klasifikacije arheološke građe
 10. primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku
 11. moći primijeniti socijalne vještine važne u radnom okruženju
 12. koristiti se stručnom literaturom u samostalnom radu
 13. koristiti se stranim jezikom u stručnoj komunikaciji
 14. moći prezentirati stručne i znanstvene podatke javnosti
 15. moći primijeniti etička načela u kontaktu sa zajednicama, arheološkim lokalitetima i arheološkom građom
 16. provoditi zadatke iz područja arheologije u raznim sferama stručnog djelovanja poput muzejske i konzervatorske djelatnosti, arheoloških istraživanja, aktivnostima vezanim uz očuvanje kulturne baštine, turizmu, i sl.
 17. objasniti moguće uzroke i mehanizme kulturnih i društvenih promjena u prošlosti na temelju materijalnih ostataka
 18. prepoznati i definirati različite vrste arheološkog zapisa i izabrati adekvatnu metodu prikupljanja primarnih arheoloških i prostornih podataka
 19. primijeniti osnove latinskog i grčkog jezika u arheologiji
 20. analizirati i interpretirati podatke s epigrafičkih i numizmatičkih nalaza

1. Obavezni kolegiji
2. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (2103)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (4262)
1. Obavezni kolegiji
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 7 ECTS bodova (3623)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 4 ECTS boda (4260)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (3626)
51111 Grčki jezik za arheologe I
69904 Latinski jezik za arheologe I
215580 Nekropole, grobovi i pogrebni običaji na području antičkog Ilirika
132059 Osnove digitalne obrade pokretnih arheoloških nalaza
170515 Pregled europskog mezolitika
56181 Terenski rad - terenska nastava 2
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 4 ECTS boda (4258)
3.1. Kolegiji s odsjeka
51111 Grčki jezik za arheologe I
69904 Latinski jezik za arheologe I
132059 Osnove digitalne obrade pokretnih arheoloških nalaza
170515 Pregled europskog mezolitika
56181 Terenski rad - terenska nastava 2
1. Obavezni kolegiji
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (3879)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (4261)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni kolegiji
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabarati 11 ECTS bodova (3632)
51132 Osnove muzejskog rada
170498 Položaj naselja i graditeljske tehnologije
51117 Svakodnevni život u srednjem vijeku
56182 Terenski rad - terenska nastava 3
51131 Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta
64111 Zooarheologija: osnove animalne osteologije
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (3964)
3.1. Kolegiji s odsjeka
51132 Osnove muzejskog rada
170498 Položaj naselja i graditeljske tehnologije
51117 Svakodnevni život u srednjem vijeku
56182 Terenski rad - terenska nastava 3
51131 Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta
64111 Zooarheologija: osnove animalne osteologije