Naziv
Informacijske znanosti
Puni naziv
Informacijske znanosti
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) informacijskih znanosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) informacijskih znanosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180

 1. interpretirati i riješiti informacijske potrebe korisnika
 2. pronaći, vrednovati i primijeniti informacije i/ili informacijske izvore
 3. primijeniti spoznaje teorijskih i metodoloških znanja informacijskih i komunikacijskih znanosti u rješavanju problema na stručnoj razini
 4. provoditi i ocijeniti programe zaštitite građe i podataka
 5. odabrati i upotrijebiti metode i tehnike obrade i organizacije dokumenata u fizičkim i digitalnim zbirkama i fondovima
 6. sudjelovati na projektima iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti
 7. primijeniti, kritički procijeniti i povezati znanja iz upravljanja složenim informacijskim sustavima
 8. primijeniti i izgraditi baze podataka i sustave za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu
 9. prepoznati, opisati i povezati informacijske službe, sustave i usluge
 10. primijeniti znanja iz različitih područja računalne obrade jezika
 11. prepoznati i primijeniti rezultate istraživanja iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti
 12. odabrati i upotrijebiti informatičke, informacijske i logičke modele u informacijskim i komunikacijskim znanostima
 13. interpretirati probleme vezane za dizajn, razvoj, evaluaciju i realizaciju dijaloških sustava utemeljenih na prirodnom jeziku
 14. prikazati funkcioniranje informacijskih institucija
 15. upotrijebiti funkcije zaštite, istraživanja i komunikacije u informacijskim ustanovama i izvan njih
 16. demonstrirati poznavanje osnovnih aktivnosti upravljanja zbirkama predmeta baštine i informacija o njima
 17. identificirati i usporediti vodeće trendove i razvoj računalnih tehnologija te tehnologije naprednog pretraživanja
 18. primijeniti postupke i načela obrade multimedijskih elemenata
 19. primijeniti i integrirati znanja i algoritme u izradi programskih rješenja
 20. demonstrirati vještine stručne usmene i pismene komunikacije
 21. vrednovati i odabrati najprikladnija informacijska rješenja za zahtjeve struke
 22. interpretirati i koristiti stručnu terminologiju na hrvatskom i engleskom jeziku