Naziv
Informacijske znanosti
Puni naziv
Informacijske znanosti
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) informacijskih znanosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) informacijskih znanosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

 1. identificirati informacijske potrebe korisnika
 2. identificirati, klasificirati i vrednovati informacije i/ili informacijske izvore
 3. primijeniti spoznaje teorijskih i metodoloških znanja informacijskih i komunikacijskih znanosti u rješavanju problema na stručnoj razini
 4. provoditi programe zaštitite građe i podataka
 5. prepoznati, razlikovati i koristiti metode i tehnike obrade i organizacije dokumenata u fizičkim i digitalnim zbirkama i fondovima
 6. sudjelovati na projektima iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti
 7. primijeniti znanja iz upravljanja složenim informacijskim sustavima
 8. primijeniti baze podataka i sustave za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu
 9. prepoznati i opisati informacijske službe, sustave i usluge
 10. primijeniti znanja iz različitih područja računalne obrade jezika
 11. prepoznati i primijeniti rezultate istraživanja iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti
 12. opisati i reproducirati informatičke, informacijske i logičke modele u informacijskim i komunikacijskim znanostima
 13. prepoznati i klasificirati probleme vezane za dizajn, razvoj, evaluaciju i realizaciju dijaloških sustava utemeljenih na prirodnom jeziku
 14. razumjeti i opisati funkcioniranje informacijskih institucija
 15. razumjeti i opisati funkcije zaštite, istraživanja i komunikacije u informacijskim ustanovama i izvan njih
 16. opisati poznavanje osnovnih aktivnosti upravljanja zbirkama predmeta baštine i informacija o njima
 17. odabrati i prikazati vodeće trendove i razvoj računalnih tehnologija te tehnologije naprednog pretraživanja
 18. nabrojati i opisati postupke i načela obrade multimedijskih elemenata
 19. primijeniti znanja i algoritme u izradi programskih rješenja
 20. demonstrirati vještine stručne usmene i pismene komunikacije
 21. vrednovati i odabrati najprikladnija informacijska rješenja za zahtjeve struke
 22. interpretirati i koristiti stručnu terminologiju na hrvatskom i engleskom jeziku

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija I - odabrati 6 ECTS bodova (1466)
3. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija II - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (1467)
4. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 2 ECTS boda (1471)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 6 ECTS bodova (3667)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 3 ECTS boda (3670)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - odabrati 6 ECTS bodova (3668)
3. Kolegiji koji su obvezatni dio programa studija - u 4 i u 6 sem. odabrati najmanje 3 ECTS boda (3932)
4. Izborni kolegiji - opcionalan odabir (3672)
4.1. Kolegiji s odsjeka