Naziv
Komparativna književnost
Puni naziv
Komparativna književnost
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) komparativne književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) komparativne književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

 1. definirati ključne elemente književnoteorijske pojmovne i metodološke aparature
 2. opisati povijesni razvoj teorije književnosti, navesti relevantne pravce i njihove predstavnike, te razlikovati njihove pojmove i metode
 3. primijeniti književnoteorijske pojmove i metode u analizi strukture književnih tekstova, kao i drugih kulturnih fenomena
 4. nabrojiti razdoblja povijesti svjetske književnosti, opisati njihove glavne značajke, navesti predstavnike te njihova ključna djela
 5. analizirati književne tekstove s obzirom na njihovu pripadnost određenom književnom razdoblju, te rodu i vrsti
 6. prepoznati i opisati relevantna obilježja pojedinih razdoblja povijesti hrvatske književnosti, kao i njihove reprezentativne književne tekstove, te ih smjestiti u europski i svjetski kontekst
 7. primijeniti književnoznanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji različitih pojava iz hrvatske književnosti i njihovoj usporedbi s pojavama iz drugih nacionalnih književnosti
 8. analizirati književne pojave u odnosu na srodne fenomene u hrvatskoj, europskoj i svjetskoj kulturi, te razlikovati i analizirati različite oblike komunikacije između hrvatske i inozemnih književnosti i kultura
 9. opisati povijesni razvoj teorijskih pristupa kazalištu, nabrojiti ključne autore te objasniti njihove poetike
 10. primijeniti teatrološku terminologiju u analizi pripreme i izvedbe kazališne predstave
 11. definirati ključne pojmove teorije filmskog medija i filmske umjetnosti te ih primijeniti pri analizi filmskih djela
 12. nabrojiti i opisati razdoblja i stilove u povijesnom razvoju filma, navesti njihove predstavnike te njihova najvažnija djela
 13. objasniti povijesnu i suvremenu vezu književnosti, kazališta i filma s drugim umjetnostima i širim kulturno-povijesnim kontekstom
 14. čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem jednom svjetskom jeziku
 15. samostalno provesti istraživanje na temelju postojeće stručne literature te izložiti rezultate u pisanom ili usmenom obliku
 16. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 12 ECTS bodova (1464)
3. Strani jezik struke - odabrati jedan strani jezik (1898)
4. Izborni kolegiji - u 1. ili u 2. semestru odabrati od 2 do 6 ECTS bodova (3986)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 12 ECTS bodova (1465)
3. Strani jezik struke - odabrati isti jezik kao i u 1. semestru (1899)
4. Izborni kolegiji - u 1. ili u 2. semestru odabrati od 2 do 6 ECTS bodova (3986)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 12 ECTS bodova (3586)
131582 Komparativna književnost: Hrvatski realizam u europskom kontekstu
81429 Komparativna književnost: Klasicizam i kultura smijeha
78329 Opća povijest književnosti: Avangarda
235621 Opća povijest književnosti: Bildungsroman
184236 Opća povijest književnosti: Čitatelj i čitanje
145560 Opća povijest književnosti: Ibsen i modernistička prijelomnica
81451 Opća povijest književnosti: Roman do realizma I
235625 Teatrologija i dramatologija: Dubinske dramske strukture
184244 Teatrologija i dramatologija: Kolektivna kreacija
131584 Teorija književnosti: Antipsihijatrija i kultura
160791 Teorija književnosti: Marksizam i književnost
235629 Teorija književnosti: Povijest strukturalizma
3. Izborni kolegiji - u 3. i u 4. semestru odabrati sveukupno 6 ECTS bodova (5542)
3.1. Kolegiji s odsjeka
131582 Komparativna književnost: Hrvatski realizam u europskom kontekstu
81429 Komparativna književnost: Klasicizam i kultura smijeha
78329 Opća povijest književnosti: Avangarda
235621 Opća povijest književnosti: Bildungsroman
184236 Opća povijest književnosti: Čitatelj i čitanje
145560 Opća povijest književnosti: Ibsen i modernistička prijelomnica
81451 Opća povijest književnosti: Roman do realizma I
235625 Teatrologija i dramatologija: Dubinske dramske strukture
184244 Teatrologija i dramatologija: Kolektivna kreacija
131584 Teorija književnosti: Antipsihijatrija i kultura
160791 Teorija književnosti: Marksizam i književnost
235629 Teorija književnosti: Povijest strukturalizma
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 12 ECTS bodova. (3588)
131574 Filmologija: Teorija filmskog stila
235616 Komparativna književnost: Komika u hrvatskoj renesansi i baroku
235619 Komparativna književnost: Uvod u računalnu analizu književnih tekstova
170539 Opća povijest književnosti: Američka renesansa: Poe, Hawthorne, Melville
160783 Opća povijest književnosti: Poetike postmodernizma
235623 Opća povijest književnosti: Povijest autobiografije
90146 Opća povijest književnosti: Realistički roman
90205 Opća povijest književnosti: Roman do realizma II
215603 Teatrologija i dramatologija: Analiza teksta predstave
131549 Teatrologija i dramatologija: Gluma i drama
235627 Teorija književnosti: Češki strukturalizam: od Mukařovskog do Doležela
145546 Teorija književnosti: Feminizam i popularna kultura
225487 Teorija književnosti: Problemi materijalizma i kulture
3. Izborni kolegiji - u 3. i u 4. semestru odabrati sveukupno 6 ECTS bodova (5542)
3.1. Kolegiji s odsjeka
131574 Filmologija: Teorija filmskog stila
235616 Komparativna književnost: Komika u hrvatskoj renesansi i baroku
235619 Komparativna književnost: Uvod u računalnu analizu književnih tekstova
170539 Opća povijest književnosti: Američka renesansa: Poe, Hawthorne, Melville
160783 Opća povijest književnosti: Poetike postmodernizma
235623 Opća povijest književnosti: Povijest autobiografije
90146 Opća povijest književnosti: Realistički roman
90205 Opća povijest književnosti: Roman do realizma II
215603 Teatrologija i dramatologija: Analiza teksta predstave
131549 Teatrologija i dramatologija: Gluma i drama
235627 Teorija književnosti: Češki strukturalizam: od Mukařovskog do Doležela
145546 Teorija književnosti: Feminizam i popularna kultura
225487 Teorija književnosti: Problemi materijalizma i kulture
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 12 ECTS bodova (3592)
131582 Komparativna književnost: Hrvatski realizam u europskom kontekstu
81429 Komparativna književnost: Klasicizam i kultura smijeha
78329 Opća povijest književnosti: Avangarda
235621 Opća povijest književnosti: Bildungsroman
184236 Opća povijest književnosti: Čitatelj i čitanje
145560 Opća povijest književnosti: Ibsen i modernistička prijelomnica
81451 Opća povijest književnosti: Roman do realizma I
235625 Teatrologija i dramatologija: Dubinske dramske strukture
184244 Teatrologija i dramatologija: Kolektivna kreacija
131584 Teorija književnosti: Antipsihijatrija i kultura
160791 Teorija književnosti: Marksizam i književnost
235629 Teorija književnosti: Povijest strukturalizma
2. Izborni kolegiji - u 5. i u 6. semestru odabrati sveukupno 6 ECTS bodova (7204)
2.1. Kolegiji s odsjeka
131582 Komparativna književnost: Hrvatski realizam u europskom kontekstu
81429 Komparativna književnost: Klasicizam i kultura smijeha
78329 Opća povijest književnosti: Avangarda
235621 Opća povijest književnosti: Bildungsroman
184236 Opća povijest književnosti: Čitatelj i čitanje
145560 Opća povijest književnosti: Ibsen i modernistička prijelomnica
81451 Opća povijest književnosti: Roman do realizma I
235625 Teatrologija i dramatologija: Dubinske dramske strukture
184244 Teatrologija i dramatologija: Kolektivna kreacija
131584 Teorija književnosti: Antipsihijatrija i kultura
160791 Teorija književnosti: Marksizam i književnost
235629 Teorija književnosti: Povijest strukturalizma
1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 12 ECTS bodova (3937)
58630 Estetika - opći predmet
131574 Filmologija: Teorija filmskog stila
235616 Komparativna književnost: Komika u hrvatskoj renesansi i baroku
235619 Komparativna književnost: Uvod u računalnu analizu književnih tekstova
170539 Opća povijest književnosti: Američka renesansa: Poe, Hawthorne, Melville
160783 Opća povijest književnosti: Poetike postmodernizma
235623 Opća povijest književnosti: Povijest autobiografije
90146 Opća povijest književnosti: Realistički roman
90205 Opća povijest književnosti: Roman do realizma II
215603 Teatrologija i dramatologija: Analiza teksta predstave
131549 Teatrologija i dramatologija: Gluma i drama
235627 Teorija književnosti: Češki strukturalizam: od Mukařovskog do Doležela
145546 Teorija književnosti: Feminizam i popularna kultura
225487 Teorija književnosti: Problemi materijalizma i kulture
2. Izborni kolegiji - u 5. i u 6. semestru odabrati sveukupno 6 ECTS bodova (7204)
2.1. Kolegiji s odsjeka
131574 Filmologija: Teorija filmskog stila
235616 Komparativna književnost: Komika u hrvatskoj renesansi i baroku
235619 Komparativna književnost: Uvod u računalnu analizu književnih tekstova
170539 Opća povijest književnosti: Američka renesansa: Poe, Hawthorne, Melville
160783 Opća povijest književnosti: Poetike postmodernizma
235623 Opća povijest književnosti: Povijest autobiografije
90146 Opća povijest književnosti: Realistički roman
90205 Opća povijest književnosti: Roman do realizma II
215603 Teatrologija i dramatologija: Analiza teksta predstave
131549 Teatrologija i dramatologija: Gluma i drama
235627 Teorija književnosti: Češki strukturalizam: od Mukařovskog do Doležela
145546 Teorija književnosti: Feminizam i popularna kultura
225487 Teorija književnosti: Problemi materijalizma i kulture