dr.sc. Dean Ajduković, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
Ponedjeljak, 9,30 do 12,00
Soba
C-314
Telefon
4920197
E-mail
dean.ajdukovic@ffzg.hr

Rođen je 1952. godine u Osijeku, diplomirao je psihologiju na zagrebačkom Filozofskom fakultetu 1976, gdje je magistrirao 1980. i doktorirao 1982. Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta radi kao asistent (1977), znanstveni asistent (1980), docent (1983), izvanredni profesor (1989), redovni profesor (1993) i redovni profesor u trajnom zvanju (1999). Radio je kao gostujući profesor na Univerzitetu u Sarajevu (1994-1998) i University of Denver (2007). Bio je Fulbright Scholar na University of California, Berkeley (1986-1987) i usavršavao se na University of Oxford (1993, 1995). Vodio je Poslijediplomske studije psihologije (1990-2005) i uveo je prvi doktorski studij psihologije u Hrvatskoj. Bio je pročelnik Odsjeka za psihologiju (2005-2007), te predstojnik Katedre za socijalnu psihologiju (2000-2012). Na drugim studijama je uveo nove predmete i više godina ih predavao: Sveučilišni studij dizajna (1985), Studij socijalnog rada (1996), Agronomski fakultet (1998). Na više poslijediplomskih studija uvodio je, predavao i nosio predmete (Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar, Medicinski fakultet, Pravni fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet). Na doktorskom studiju psihologije nositelj je više metodoloških predmeta. Mentorirao je mnoge diplomske radove, desetak magistarskih i specijalističkih radova, te više doktorskih disertacija. Utemeljitelj je i voditelj prve "Ljetne škole psihologije" (Grožnjan, 1988). Bio je član Matičnog odbora za znanstveno polje psihologije (2004-2012) i zamjenik predsjednika matičnog odbora (2008-2012). Zamjenik je predsjednika Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost (od 2013). Objavio je preko 120 znanstvenih radova u časopisima i knjigama i dvadesetak stručnih radova. Suautor je tri knjige, te urednik osam knjiga od kojih su tri sveučilišni udžbenici. Podnio je preko 100 priopćenja na domaćim i međunarodnim konfeencijama, te dvadesetak pozvanih predavanja na vodećim svjetskim sveučilištima i centrima izobrazbe u SAD, Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, Danskoj, Švedskoj, Norveškoj, Francuskoj, Gruziji. Recenzent je za domaće i brojne međunarodne časopise, te znanstvene zaklade u drugim zemljama. Autor suautor je više mjernih instrumenta u području profesionalnog sagorijevanja, nasilja u mladenačkim vezama, izloženosti traumatskim iskustvima. Vodio je 17 domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih i intervencijskih projekata. Sudjelovao je kao istraživač i suvoditelj u projektima koje financira Europska Unija (Connect, 2005-2008; TENTS, 2008-2010; TENTS-TP, 2009-2011; Operationalizing Psychosocial Support in Crisis, 2013-2016). Bio je ocjenjivač doktorskih disertacija i izbora nastavnika na stranim sveučilištima (University of Cape Town, University of Denver, Univerza v Ljubljani). Član je uredničkog odbora časopisa Socijalna psihijatrija, Journal of Traumatic Stress i European Journal of Psychotraumatology. Član je Hrvatskog psihološkog društva i Hrvatske psihološke komore. Član-utemeljitelj je Društva za psihološku pomoć čiji je bio predsjednik (1993-2013) i Hrvatskog društva za traumatski čiji je predsjednik (od 2011). Član više profesionalnih međunarodnih organizacija: International Association of Applied Psychology (IAAP), Penal Reform International (PRI), Association for the Prevention of Torture (APT), International Society for Health and Human Rights (ISHHR), International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), a pridruženi je član American Psychological Association (APA). U nekoliko međunarodnih organizacija bio je član uprave: International Society for Health and Human Rights (ISHHR, 1999-2011), European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS, 1997-2007) čiji je bio predsjednik (2003-2005). Dobitnik je nagrade za znanstveni rad Ramiro Bujas (2005), godišnje državne nagrade za znanost (2005), nagrade Fiat Psychologia za unapređenje primijenjene psihologije (2009) i europske nagrade Wolter de Loos (2011) za istaknuti doprinos europskoj psihotraumatologiji.

Područja njegovog znanstvenog rada uključuju istraživanja međugrupnih odnose nakon sukoba i načine njihova poboljšavanja, procesa socijalne rekonstrukcije u zajednici pogođenoj ratom, planiranje i provedbu intervencija radi psihosocijalnog zbrinjavanja ljudi pogođenih katastrofama i velikim nesrećama, istraživanje uzroka i prevenciju nasilja u mladenačkim vezama, unapređivanje postupaka evaluacije intervencijskih programa i metodološke aspekte kvalitativnih istraživanja. Sudjelovao je kao voditelj i suradnik u velikom broju domaćih i međunarodnih istraživačkih projekta. Neki od njih su rezultirati široko korištenim europskim smjernicama za pripremu i postupanje u katastrofama i velikim nesrećama.

Istraživačke radove je objavio u vodećim međunarodnim časopisima poput Journal of Experimental Psychology, Perception & Psychophysics, Physiology, Archives of Psychiatry, Social Science & Medicine, Journal of Behavioral Development, Journal of Applied Psychology, British Journal of Psychiatry.

Kao recenzent bio je ili je još uvijek angažiran u domaćim časopisima (Review of Psychology, Croatian Medical Journal, Društvena istraživanja, Ljetopis socijalnog rada, Psihološke teme, Defektologija, Kriminologija i socijalna integracija, Civilna zaštita) i u mnogim međunarodnim (Journal of Environmental Psychology, Psychological Reports, Perceptual and Motor Skills, Journal of Traumatic Stress, Social Science & Medicine, European Psychiatry, Scandinavian Journal of Psychology, Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, International Journal of Behavioral Development, International Journal of Transitional Justice, International Journal of Mental Health Systems, Intervention, Journal of Child Psychology and Psychiatry, Child and Adolescent Mental Health, Journal of Trauma and Dissociation, European Journal of Psychotraumatology, Intervention). Bio je recenzent strane knjige Treating Trauma and Loss in Cultures: Honoring Differences.