Vesna Alikalfić, v. pred.

Akademski stupanj
Zvanje
viši predavač
Organizacijska jedinica
Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu
Konzultacije
četvrtak, 14,00-15,00 sati
Soba
SD"Martinovka", kabinet 7
Telefon
6113 147
E-mail
valikalf@ffzg.hr

Vesna Alikalfić rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu, Prvu gimnaziju te Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu (danas Kineziološki fakultet) na kojem je apsolvirala i poslijediplomski znanstveni studij. Do 1991. godine suradnica je na znanstveno-istraživačkim projektima Instituta za kineziologiju te suradnica na Katedri za rekreaciju Fakulteta za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. 1980. godine stječe zvanje učiteljice skijanja pri Hrvatskom zboru učitelja i trenera skijanja, a od 1984. ima međunarodnu licencu.Od 1983.godine voditeljica je različitih vrsta aerobike te se smatra jednom od začetnica u provođenju takvih programa u Hrvatskoj.Radno iskustvo stječe u kemijskoj industriji “Chromos” gdje postiže posebne rezultate u organiziranju i provođenju medicinskih programiranih aktivnih odmora. Do zaposlenja na Fakultetu, nastavna djelatnost vidljiva je kroz desetogodišnji rad u obrazovnim ustanovama gdje je dala zapažen doprinos u eksperimentalnom programu kojeg je provodila u školi kao nastavnica tjelesne i zdravstvene kulture na kineziološkoj aktivnosti tenis. Stručni ispit, za zvanje nastavnika TZK-e, položila je 1995.godine. Od 2003.godine zaposlena je kao predavačica, a od 2008.godine kao viša predavačica na Samostalnoj katedri za kineziologiju (danas Katedri za tjelesnu i zdravstvenu kulturu) Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te vodi redovnu nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture studentima 1. i 2. godine sveučilišnog prediplomskog studija. U redovnu nastavu uvela je nove kineziološke aktivnosti; cheerleading, jazz dance, klasični balet, fitness mix, stretch&relax. Unutar horizontalne mobilnosti studenata na Sveučilištu u Zagrebu pokrenula je, na nastavnom sadržaju Društveni ples, suradnju s Fakultetom elektrotehnike i računarstva te Fakultetom strojarstva i brodogradnje. Od akad.god.2009./10.radi kao vanjska suradnica na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na predmetu Kineziologija u edukaciji – kineziološka metodika u visokom obrazovanju na sveučilišnom studiju kineziologije te na predmetu Grupni fitness programi II na Stručnom studiju za izobrazbu trenera. 2011. god bira se i na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u nastavno zvanje višeg predavača i to u području društvenih znanosti, polje: kineziologija/kineziologija sporta. U znanstvenim i stručnim publikacijama objavila je 19 istraživačkih i stručnih radova. Koautorica je udžbenika “Alpsko skijanje“ te „Plana i programa nastave tjelesne i zdravstvene kulture za visoka učilišta“. Sudionica je mnogih znanstvenih i stručnih konferencija, kongresa, simpozija, skupova i radionica. Na Filozofskom fakultetu voditeljica je nekoliko sportskih ekipa. Sa ženskom košarkaškom ekipom osvaja dva puta naslov prvakinja na Prvenstvu Sveučilišta u Zagrebu te drugo i treće mjesto na međunarodnim natjecanjima. Posebne rezultate postiže kao voditeljica i trenerica aerobik ekipe Fakulteta s kojom osvaja pet prvih mjesta na Prvenstvu Sveučilišta u Zagrebu te prvo mjesto u kategoriji grupa i prvo mjesto u kategoriji parova na Prvenstvu Hrvatske. 2003.god. osnivačica je plesne sekcije na Filozofskom fakultetu unutar koje djeluje plesnonavijačka skupina (cheerleaders), prva i jedina takva skupina na Sveučilištu u Zagrebu, s kojom bilježi brojne nastupe te sudjeluje na natjecanjima (tri puta na državnim natjecanjima na kojima osvaja drugo, prvo i treće mjesto i devet puta na međunarodnim studentskim natjecanjima gdje osvaja pet puta prvo mjesto,tri puta drugo i jedanputa četvrto mjesto). Članica je većeg broja strukovnih društva i stručnih organizacija.Tijekom svih godina aktivna je polaznica mnogobrojnih seminara vezanih za skijanje, ples i fitness programe što uspješno ugrađuje u svoj rad. Dobitnica je mnogih priznanja i nagrada od kojih se ističe: 2006.godine Priznanje i nagrada Dekana Filozofskog fakulteta za poseban doprinos i postignuća u afirmaciji Fakulteta i sporta na gradskom, nacionalnom i međunarodnom nivou. 2012. dobiva, kao istaknuti kineziolog, Zahvalnicu i Zlatnu značku Hrvatskog kineziološkog saveza..

B I B L I O G R A F I J A

1.Znanstveni radovi – objavljeni u časopisima i publikacijama s međunarodno priznatom recenzijom

1. Ljevaković, V. (1982). Latentna struktura nekih mjera fleksibilnosti. Kinezologija, vol. 13, br. 1-2 : 61-70.

2.Znanstveni radovi – međunarodno recenzirani i objavljeni u zborniku radova s međunarodnog znanstvenog skupa


1. Gošnik J.,K.Fučkar,V.Alikalfić (2003.)Preferences towards sport of students at the Faculty of philosophy. Proceeding book, XVI European Sports Conference, Dubrovnik. str.71-76
2. Alikalfić, V., Kosanović, K., Božić Fuštar, S., Sedar, M. (2005). Dancing activities in teaching physical exercise and health culture on Faculty of Philosophy in Zagreb. In D. Milanović & F.Prot (Eds.), Proceedings Book of 4th International Scientific Conference on Kinesiology, ''Science and Profession – Challenge for the Future'', Opatija, 07.-.11.11.2005., (130-132). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, ISBN 953-6378-52-3.
3. Ćurković S,.V.Alikalfić, R.Caput-Jogunica (2007.)Croatian university students health behavior, Proceeeding book, Eusuhm 07 Conference, Tampera, Finland
4. Ćurković S, R.Caput-Jogunica, V.Alikalfić, (2008.) Trend rizičnih oblika ponašanja studentica Sveučilišta u Zagrebu, U:M,Andrijašević(ur.) Kineziološka rekreacija i kvaliteta života, Zagreb, (241-250)
5. Ćurković S.,V.Alikalfić, R.Caput-Jogunica (2008.) Physical activity and diet habits on female students. Book of abstracts, 4th International Symposium Youth sport 2008.The heart of Europe, Ljubljana, ( 91-92)
6. Matković R.B.,A.Nedić,V.Alikalfić,M.Jurković,A.Matković (2011.) Konzumacija alkohola kod sportskih trenera. Proceeding book of 6th FIEP European Congress „Physical education in the 21st century - Pupils competencies“. Poreč, (619-621)
ISBN-13: 978-953-95082-8-7

3.Znanstveni radovi - recenzirani i objavljeni u zbornicima radova domaćih stručnih
i znanstvenih skupova

1. Knjaz D.,V.Alikalfić ,Ž.Lukenda , D.Pavlović, T.Rupčić (2010.) Prilog analizi uloge roditelja kao temelj razvoja djeteta sportaša.U. V,Findak(ur.) Zbornik radova 19. Ljetne škole kineziologa Hrvatske, „Individualizacija rada u područjima, edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, Poreč, 22.-26.6.2010.(119-123) Zagreb:Hrvatski kineziološki savez, ISBN 978-953-95082-6-3


4.Stručni radovi - recenzirani i objavljeni u zbornicima radova s međunarodnihih stručnih i znanstvenih skupova

1. Alikalfić V.,R. Caput-Jogunica, G. Furjan-Mandić (2006.) Tennis in physical education at University of Zagreb. Proceeding book, IV World congress of science and racket sports, Madrid
2. Kondrič M., G. Furjan-Mandić, V.Alikalfić (2006.) Nordic walking in the physical preparation of racket sports players. Proceeding book, IV World congress of science and racket sports, Madrid
3. Alikalfić V.,R. Caput-Jogunica, S.Božić Fuštar (2008.) Cheerleading and pom pon dance at the University of Zagreb.Book of abstracts, 4th International Symposium Youth sport 2008. The heart of Europe, Ljubljana, (144-145)
4. Alikalfić V., S.Božić Fuštar (2011.) Basic moves in cheerleading and their influence on students anthropological status within the curriculumof PE at faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb. Book of Abstracts, International Scientific Conference, Beograd, 06.-08.12.2011.(35)

5. Stručni radovi - recenzirani i objavljeni u zbornicima radova domaćih stručnih i znanstvenih skupova

1. Ljevaković,D.,V.Alikalfić (2000). Igra kao metodska osnova tenis igraonice. U: Zbornik radova znanstveno stručnog savjetovanja 9.Zagrebački sajam sporta i nautike (ur.M.Andrijašević), Zagreb, Fakultet za fizičku kulturu, str. 134-137.
2. Rađenović,O.,V.Alikalfić,G.Furjan-Mandić(2003.).Fizička priprema skijaša. U: Zbornik radova znanstveno stručnog skupa 12.Zagrebački sajam sporta i nautike (ur.D.Milanović, I.Jukić), Kineziološki fakultet, str.521-524.
3. Zmajić,H.,D.Ljevaković,V.Alikalfić(2003.).Dugoročna periodizacija razvoja funkcionalno motoričkih sposobnosti u kondicijskom treningu tenisača. U: Zbornik radova znanstveno stručnog skupa 12.Zagrebački sajam sporta i nautike (ur.D.Milanović, I.Jukić), Kineziološki fakultet, str.566-569.

6.Stručni radovi - recenzirani i objavljeni u zbornicima radova s domaćih stručnih skupova

1. Juriša,M.,G.Furjan-Mandić,V.Alikalfić (1999).Primjena vježbi fleksibilnosti i stretchinga u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture. U: Zbornik radova 8. Ljetne škole pedagoga fizičke kulture RH (ur.V.Findak), Rovinj, Hrvatski savez pedagoga fizičke kulture, str. 150-152.
2. Alikalfić,V. (2006.)Vježbe rasterećenja za osobe koje rade pri računalu. Zbornik radova, Primjena pravilnika o sigurnosti i zaštiti pri radu s računalom, Stručni skup, Zagreb, str.81-86
3. Božić Fuštar, S., Sedar, M., Alikalfić, V. (2009). Preferencije studenata/ica Filozofskog fakulteta u Zagrebu prema sportskim aktivnostima. U: B. Neljak (ur.). Zbornik radova 18. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, ''Metodički organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije'', Poreč, 23.-27.06.2009.,(370-376) Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 978-953-95082-5-6.

7.Udžbenik

1. Hrvatski zbor učitelja i trenera skijanja, V.Alikalfić-koautor (2009.) „Alpsko skijanje“. „Opća prevencija skijaških ozljeda“(164-200)
Zagreb: Znanje,2009.(259 str.) ISBN 978-953-195-848-6

8. Nastavni plan i program

1. Caput-Jogunica R., Ćurković S.,Babić D.,Bagarić I.,Špehar N.,Alikalfić V.(2008.) „Nastavni plan i program tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju“

9.Radovi objavljeni kao reprint

1. Gošnik. J., K.Fučkar, V.Alikalfić (2005.) Preferences toward sport of students at the Fakulty of philosophy. Sri Swami Madhavananda, World peace Summit and the Message of Mahatma Gandhi, Zagreb. Str. 87-88

10.Recenzija priručnika

1. Strelec, M. (1984.) “Moj bicikl, biciklizam-rekreacija i sport”.(ur.M.Kutanjac). Zagreb,vlastita naklada, Kerš ofsttisak