dr.sc. Maja Anđel, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
ut. 11:00-13:00, čet. 9:30-10:30
Soba
E-306
Telefon
4092357
E-mail
mandel@ffzg.hr

Matični broj istraživača: 254434 Mrežna stranica: http://www.ffzg.unizg.hr/german/hr/mandel OBRAZOVANJE 2006. dr. sc., disertacija „Strukturierung von Verbalargumenten im konnektionistischen Modell“, mentori: prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i doc. dr. sc. Georg Dorffner, Medicinsko Sveučilište u Beču Ustanova: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zaposlenje Sadašnje 2008. – 2014. docentica (izabrana u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice) Ustanova: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 2001. – 2008. Asistentica i viša asistentica Ustanova: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Prethodno 2000. - 2001 Asistentica Ustanova: Odsjek za logopediju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1997. – 2000. Samostalna profesija, prevoditeljica 1997. – 1998. Lektorica za njemački jezik na Odsjeku za germanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu STIPENDIJE I NAGRADE 2008., svibanj – Santa Fe Institute, Santa Fe, New Mexico, USA 2004., srpanj – Santa Fe Institute, Qingdao, China 2003., srpanj-kolovoz – djelomična stipendija za Oksfordsku ljetnu školu konekcionističkog modeliranja, Oxford, Velika Britanija 2003. – 2004. – Austrijski ured za akademsku razmjenu (ÖAD), stipendija Ernst Mach, Institut za jezikoslovlje Sveučilišta u Beču i Institut za Medicinsku kibernetiku i AI, Medicinsko Sveučilište u Beču (1 semestar) 1999. – 2000. – semestralna stipendija Austrijskog ureda za akademsku razmjenu (ÖAD) Institut za jezikoslovlje Sveučilišta u Beču (1 semestar) MENTORSTVA DOKTORSKIH STUDENATA I POSLIJEDOKTORANDA 2012., svibanj– Ana Crkvenčić (komentorica zajedno s prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić), Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Ustanova: Sveučilište u Zagrebu 2012., srpanj – Nikolina Borčić, Sveučilište u Zadru Ustanova: Sveučilište u Zadru U izradi - Selma Rakovac (komentorica zajedno s prof. dr. sc. Zrinjkom Glovacki-Bernardi), Odsjek za germanistiku, Sveučilište u Zagrebu Ustanova: Sveučilište u Zagrebu NASTAVNE AKTIVNOSTI 2000 – danas – Područja: psiholingvistika, kognitivna lingvistika, fonetika i fonologija njemačkog jezika, sintaksa njemačkog jezika, uvod u jezikoslovlje; Ustanove: 2001. – 2014. Odsjek za germanistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 2000. – 2001. Odsjek za logopediju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu OBVEZE U USTANOVI od 2014. - Predstojnica Katedre za prevođenje njemačkog jezika 2012.-2014. – Članica Vijeća Filozofskoga Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2010.-2012. – Pročelnica Odsjeka za germanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2010.-2012. - Članica Vijeća Filozofskoga Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ČLANSTVA (primjerice: znanstvena povjerenstva ili udruženja, odbori za vrednovanje, uredništva časopisa i sl.; navesti godinu i ustanovu.) (ako je primjenjivo) Hrvatski DAAD Alumni klub (Njemački ured za akademsku razmjenu) 2005.-2009. – Članica predsjedništva Hrvatskog DAAD Alumni kluba 2014. – danas – Članica uredništva časopisa Zagreber Germanistische Beiträge 2009.- danas – predsjednica nekoliko Povjerenstava za ocjenu udžbenika njemačkog jezika u osnovnom i srednjem školstvu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i školstva RH

1999.-2001. – članica na projektu “Međujezični project o pre- i protomorfologiji u jezičnom usvajanju” , Austrijska akademija znanosti, voditelj projekta prof. dr. sc. Wolfgang U. Dressler, Beč, Austrija
2000.-2001. – asistentica na projektu "Jezična obrada u hrvatskome: psiholingvistički i neurolingvistički pristup", Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica projekta prof. dr. sc. Melita Kovačević
2001.-2008. – asistentica na projektu “Hrvatsko-njemački jezični dodiri”, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi
2008.-2014. – isstraživačica na projektu “Njemački i hrvatski u dodiru – sociokulturni aspekti i komunikacijske paradigme”, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica prof. dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi
2012. – (danas) – Europska zaklada za znanost, program NetWords, Short visit grant No 4784, tema: psiholigvistička obrada nominalne morfologije u hrvatskom, srpskom i njemačkom; suradnja sa Sveučilištem u Novom Sadu (prof. dr. sc. Petar Milin) i Sveučilištem u Rijeci (prof. dr. sc. Dražen Domljan)