dr.sc. Goranka Antunović, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
Konzultacije
srijeda 10.45-11.30, petak 12.30-13.15
Soba
B 006
Telefon
+385 1 4092049
E-mail
goranka.antunovic@ffzg.hr

Zaposlenje: izvanredni profesor na Katedri za skandinavske jezike i književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (od 2009.), predstojnica Katedre za skandinavske jezike i književnosti (od 2003.); 1990. – 2009.: asistent, viši asistent, docent na Katedri za skandinavske jezike i književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu; voditeljica Specijalističkog poslijediplomskog studija konferencijskog prevođenja Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2006.-2010.); voditeljica Specijalističkog tečaja prevoditeljstva na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (2003.-2005.) 1987. – 1990.: znanstveni asistent u Institutu za lingvistička istraživanja JAZU 1986.: prevoditelj u Prevodilačkoj službi Organizacijskog odbora Univerzijada ’87 Obrazovanje (akademsko): 2001.: stečen stupanj doktora znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (disertacija: Komunikacijski aspekti prijevodnog procesa i njihov utjecajna izbor prijevodnog ekvivalenta, mentor: prof.dr.sc. Vladimir Ivir) 1990.: završen poslijediplomski studij lingvistike i stečen stupanj magistra znanosti, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (magistarski rad: Engleski element u švedskom, mentor: akademik Rudolf Filipović) 1986. – 1987.: studij na Odsjeku za skandinavistiku i na Odsjeku za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Göteborgu (Švedska) 1985.: diplomirala Engleski jezik i književnost (A1) i Ruski jezik i književnost (A2) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu