Krešimir Babel, zn. novak

Akademski stupanj
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
ponedjeljak, od 16:30 h
Soba
C-217
Telefon
4092-180
E-mail
kbabel@ffzg.hr

Rođen je u Slavonskom Brodu 1984. godine. Diplomirao je filozofiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. godine. Trenutno pohađa Poslijediplomski doktorski studij filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2012. godine zaposlen je kao znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta na Katedri za etiku u Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje u nastavi sudjeluje kao izvoditelj kolegija Akademsko pisanje i seminara iz Etike Od 2009. godine obavlja dužnost izvršnog urednika u časopisima Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica te biblioteci Filozofska istraživanja, a član je uredništva časopisa In Medias Res. Sudjeluje u organizaciji skupova Hrvatskog filozofskog društva Lošinjski dani bioetike, Dani Frane Petrića te godišnji simpozija HFD-a. Član je Hrvatskog filozofskog društva i Hrvatskog bioetičkog društva. Objavljuje znanstvene i stručne radove iz polja filozofije i bioetike.