Gabriela Bagić

Akademski stupanj
Zvanje
stručni suradnik
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
Konzultacije
Soba
B 301
Telefon
6156 881
E-mail
gbagic@ffzg.hr

OBRAZOVANJE 2007. diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, smjer engleski i talijanski jezik i književnost 2000. stručna praksa u sklopu kolegija Metodika nastave talijanskog jezika u OŠ A.G.Matoš 1999. jednomjesečna stipendija u Italiji i pohađanje tečaja talijanskog jezika za strance u Firenci ( Istituto Europeo ) 1999. stručna praksa u sklopu kolegija Metodika nastave engleskog jezika u OŠ Vladimir Nazor i Općoj gimnaziji Sesvete 1993. – 1997. XVIII gimnazija ( jezična ) RADNO ISKUSTVO od listopada 2014. rad na Agronomskom fakultetu, Engleski jezik struke 1, 2 ( ESP ) 2012. -2013. rad u studentskoj nastavi na Filozofskom fakultetu ( Engleski za informatologe 1, 2 i Engleski za akademske potrebe 1, 2 ) 2009. – 2014. stručni suradnik za engleski jezik u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta 2002. – 2009. honoraran rad u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta ( tečajna nastava engleskog i talijanskog jezika ) 2007. – 2008. poslovi prevođenja u firmi Promidon d.o.o. 2002. podučavanje hrvatskog i talijanskog jezika u talijanskoj firmi Pellis d.o.o. 1997. – 2002. stalni angažmani na Zagrebačkom Velesajmu u svrhu prevođenja