dr.sc. Ivica Baković, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
utorkom, 14 - 15:30
Soba
B-210
Telefon
014092110
E-mail
ibakovic@ffzg.hr

Ivica Baković (Čakovec, 1982.) diplomirao je 2007. kroatistiku i slavistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao 2013. (Izvedba povijesti u makedonskoj i hrvatskoj dramskoj književnosti druge polovice 20. stoljeća) pod mentorstvom prof. dr. Borislava Pavlovskog. Od 2007. je zaposlen kao znanstveni novak-asistent, a od 2013. kao viši asistent-znanstveni novak na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje drži nastavu iz makedonske književnosti. Suradnik je na projektu Književni, jezični i kulturološki aspekti hrvatsko-makedonskih odnosa, bio je suradnik Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža” na projektima Hrvatska književna enciklopedija i Kazališni leksikon. Bio je stipendist CEEPUS programa (Sveučilište u Skopju, 2007. i 2008), Vlade Republike Francuske (Université Lille III, 2008.) te BASILEUS programa (Svučilište u Skopju 2010./2011). Sudjelovao je na više domaćih i međunarnodnih znanstvenih simpozija te objavio nekoliko znanstvenih radova u zbornicima i časopisima. Područja interesa su mu (južna) slavistika, komparativna književnost, kazalište, izvedbene umjetnosti, film, itd.

Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim znanstvenim konferencijama
Domaći znanstveni skupovi:
2010:
Dani hvarskoga kazališta: Pamćenje, sjećanje, zaborav u hrvatskoj književnosti i kazalištu, s izlaganjem pod naslovom Kazalište kao mjesto pamćenja u "Hrvatskom Faustu" Slobodana Šnajdera.
Komparativna povijest hrvatske književnosti: Poetika i politika kulture nakon 1910. godine, s izlaganjem pod naslovom Igra povijesti na razmeđi svjetova - povijest u kazalištu kraja Austro-Ugarske i početka Države/Kraljevine SHS
2012:
HUPT: Humanistika u posttranziciji, Prva međunarodna poslijediplomska konferencija s izlaganjem pod naslovom Kazalište, pamćenje, svjedočenje

Međunarodni znanstveni skupovi:
2009:
Bałkański folklor jako kod interkulturowy, Poznanj, Poljska, s izlaganjem pod naslovom Igra folklora i rituala o(ko) povijesti u suvremenom makedonskom teatru (na primjeru Divljeg mesa Gorana Stefanovskog)
2011:
Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze, Rijeka, s izlaganjem pod naslovom „Long play” Gorana Stefanovskog
XXXVIII меѓународна научна конференција на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Ohrid, Makedonija, s izlaganjem pod naslovom Историја врамена во четири ѕида: Изведување на историја во Црнила
2012.
Obdobja 31: Slovenska dramatika, Ljubljana, Slovenija, s izlaganjem pod naslovom Povijest i pamćenje u "Oslobođenju Skopja" Dušana Jovanovića
2013.
IV Меѓународен научен собир Македонско-хрватски книжевни, јазични и културни врски, Ohrid, Makedonija, s izlaganjem pod naslovom Politika pamćenja u hrvatskoj i makedonskoj drami i kazalištu devedesetih.
Dyskursy współczesnej slawistyki: Slowianie w podróży, Gdanjsk, Poljska, 2013. s izlaganjem pod naslovom Postjugoslavenska odiseja: Povijest i pamćenje u „Odiseju” Gorana Stefanovskog.
2014.
Popular Culture - reading from below, Skopje, Macedonia


Stipendije:
1. na Sveučilištu „Sv. Ćiril i Metod” u Skopju u sklopu programa CEEPUS u travnju 2009.
2. na Sveučilištu „Sv. Ćiril i Metod” u Skopju kao stipendist mreže BASILEUS od rujna 2010 do ožujka 2011.
3. na Sveučilištu „Charles de Gaulle” - Lille III kao stipendist Vlade Republike Francuske od studenog 2008. do siječnja 2009.

Od 2008. godine je član uredništva međunarodnog časopisa Filološke studije: http://www.philologicalstudies.org