Petra Barbarić, pred.

Akademski stupanj
Zvanje
predavač
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
Konzultacije
četvrtkom 15:30 - 16:15
Soba
B 324
Telefon
01 6120091
E-mail
pbarbari@ffzg.hr

Petra Barbarić, predavačica, Centar za strane jezike Filozofskog fakulteta Biografija 2011. nositeljica kolegija Engleski jezik struke 1 i 2 na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilšta u Zagrebu 2006. upisala poslijediplomski doktorski studij iz književnosti u Centru za strane jezike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2007. - 2010. nositeljica kolegija Engleski jezik struke 1 i 2 na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilšta u Zagrebu 2006. - 2007. nositeljica kolegija Engleski jezik struke na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. - 2009. stručna suradnica u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta 2005. diploma iz engleskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Članstva U.S. Alumni Community of Croatia (USACC) Hrvatsko udruženje profesora engleskog jezika (HUPE) Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Odabrana bibliografija Dopunske isprave o studiju, diplome i nastavni plan za Akademiju likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu (2008.) Barbarić, P. Analiza novele VII, 2 iz Dekamerona Giovannija Boccaccia, Bjelovarski učitelj XIII, 3 (2008.), str. 55-60. Barbarić, P. Analiza pjesme A. G. Matoša ‘Poznata neznanka’, Bjelovarski učitelj XIV, 1 (2009.), str. 24-31. Barbarić, P. Učenje stranog jezika u predškolskoj dobi, Zrno XX, 87 (2009.), str. 16-17. Prijevod na engleski jezik: Vodič kroz studij 2009./2010. Akademije likovnih umjetnosti, Sveučilište u Zagrebu Barbarić, P. Učenje stranog jezika u predškolskoj dobi, Zrno XX, 87 (2009.), str. 16-17. Barbarić, P., Jelovčić, I. Slika i riječ za trajnije pamćenje. ŠKOLSKE NOVINE: Tjednik za odgoj i obrazovanje. Br. 5 (2870), godina LXIV. Zagreb, 2013. Barbarić, P., Kužić, T. Učenje engleskog jezika kao stranog jezika kroz učenje o stranim kulturama Zrno XXIII/XXIV, 103-104 (2013.), str. 53-54. Jelovčić, I., Barbarić, P. Presentation Techniques and Topics in EAP. The International Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures , Celje, Slovenia, 2013. Podaci o mobilnosti Sudjelovanje u međunarodnom programu u SAD-u od 27. rujna do 15. listopada 2010., International Visitor Leadership Program u organizaciji United States Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs. Izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima 2013. 6th International Language Conference on The Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia 2010. 18th HUPE Conference, Opatija izlaganje na temu: The Importance of Culture Classes in ESP Courses 2009. 17th HUPE Conference, Opatija izlaganje na temu: Introducing Learning Stations into the ESP Classroom 2008. 16th HUPE Conference, Šibenik izlaganje na temu: How to Prepare a Successful ESP Presentation stručni seminari i konferencije 2013. 13th Oxford University Press ELT Conference, Zagreb 2013. 6th International Language Conference, Celje, Slovenija 2013. 21st Century Learning Methodology Conference, Pearson, Zagreb 2012. Enriched Learning, Informed Teaching, Flexible Solutions Methodology Conference, Pearson, Zagreb 2011. Cambridge Days in Croatia, CUP, Zagreb 2011. Always Learning Methodology Conference, Pearson, Zagreb 2010. 18th Annual HUPE Conference, Opatija 2010. 8th Longman Conference on ELT, Zagreb 2010. Practicing Speaking Workshop, British Council, Zagreb 2009. The Dividends from Diversity, OUP Conference, Zagreb 2009. 17th HUPE conference, Opatija 2009. 7th Longman Conference on English Language Teaching, Zagreb 2008. Oxford University Press ELT conference, Zagreb 2008. 16th HUPE conference, Šibenik 2008. 6th Longman Conference on English Language Teaching, Zagreb 2007. Oxford University Press ELT Conference, Zagreb