dr.sc. Branka Barčot

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
Konzultacije
četvrtak: 11:00-12:30
Soba
B-225
Telefon
4092-123
E-mail
bbarcot@ffzg.hr

Branka Barčot rođena je 16. listopada 1981. u Splitu. Nakon završene jezične gimnazije u Splitu 2000. g. upisuje studij Njemačkog jezika i književnosti i Ruskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U travnju 2006. g. stječe zvanje profesora njemačkog jezika i književnosti i ruskog jezika i književnosti. Diplomira s temom "Wladimir Kaminer und die interkulturelle Literatur in Deutschland" na kojoj je radila pri Sveučilištu Humboldt u Berlinu, Njemačka, od listopada 2005. do siječnja 2006. dobivši stipendiju Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD) namijenjenu apsolventima germanistike za izradu diplomskog rada. Tijekom srednjoškolskog obrazovanja i studija višekratno boravi u inozemstvu pohađajući ljetne škole stranih jezika te sudjelujući u programu razmjene studenata. U lipnju 2008. g. polaže ispit za sudskog tumača za njemački i ruski jezik pri Županijskom sudu u Zagrebu. U studenom 2008. g. upisuje Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U srpnju 2014. g. doktorira na temu "Divlja životinja kao sastavnica u hrvatskoj, ruskoj i njemačkoj frazeologiji" pod mentorstvom dr. sc. Željke Fink-Arsovski, red. prof. Od svibnja do kolovoza 2012. g. provodi istraživanje za disertaciju na Sveučilištu Ernst-Moritz-Arndt u Greifswaldu, Njemačka, za što dobiva istraživačku stipendiju Njemačke službe za akademsku razmjenu (DAAD) namijenjenu doktorandima i mladim znanstvenicima. Od 1. listopada 2008. g. zaposlena je pri Katedri za ruski jezik Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izvodi nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju. Radila je i kao voditeljica tečajne nastave njemačkog i ruskog jezika. Od 2007. g. do danas stručno se usavršava pohađajući niz seminara za povišenje kvalifikacija profesora u Hrvatskoj, Njemačkoj i Rusiji. Član je Hrvatskog filološkog društva. Prevodi s njemačkog i ruskog jezika. Područja njezina znanstveno-istraživačkog zanimanja su: frazeologija, frazeografija, lingvokulturologija, semantika i traduktologija.

B. Barčot je kao znanstvena novakinja primljena na projekt MZOS-a "Kontrastivno proučavanje ruskoga i hrvatskog jezika" (130-1300869-0791; glavni istraživač Željka Fink-Arsovski) koji je 31. 12. 2013. godine završen. U međuvremenu je prihvaćen novi projekt pri Hrvatskoj zakladi za znanost ("Primjena frazeološke teorije na frazeografiju", 4054; glavni istraživač Željka Fink Arsovski) na kojem je B. Barčot suradnica. Bila je i suradnica na projektu "Animalistički frazemi u slavenskim jezicima" (1-906-2422, Sveučilište u Zagrebu, od listopada 2013. do srpnja 2014.; glavni istraživač Ivana Vidović Bolt).