dr.sc. Marija Bartulović, zn. novak

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
srijeda 17,00-18,00 četvrtak 14,30-15,30
Soba
C-204
Telefon
01/6120-168
E-mail
mbartulo@ffzg.hr

Marija Bartulović rođena je u Zagrebu 1982. godine. Diplomirala je pedagogiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005. godine. 2007. godine nastavila je školovanje na poslijediplomskom doktorskom studiju pedagogije pri Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta, smjer ‘Kurikulum suvremenog odgoja i škole’. 2013.g. doktorirala je na temu “Rodna jednakost kao dimenzija interkulturnoga kurikuluma. 2011. završila je dvogodišnje stručno usavršavanje ‘Holistički ples i pedagogija pokreta’ pod vodstvom Sabine Parzer. Godinu dana radila je kao pedagoginja u Osnovnoj školi ‘Pokupsko’. Od 2007. g. zaposlena je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao znanstvena novakinja na projektu ‘Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima’ pod vodstvom prof.dr.sc. Nevena Hrvatića. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Osnove interkulturalne pedagogije, Interkulturalni kurikulum, Seksualna pedagogija i Pedagoška resocijalizacija. Usavršava se, objavljuje radove i sudjeluje na skupovima iz područja interkulturne pedagogije, feminističke pedagogije i pedagogije tijela i pokreta.