dr.sc. Marijana Belaj, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
utorak u 12.30 h; srijeda u 11 h
Soba
C-005
Telefon
+385 (0)1 4092 253
E-mail
marijana@belaj.com

Rođena je 1970. u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1994. etnologiju i informatologiju, a doktorirala je 2006. s temom Sveci zaštitnici u hrvatskoj pučkoj pobožnosti. Zaposlena je pri Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju od 2000. godine (matični broj znanstvenika 248000). Sudjelovala je kao istraživač u trima znanstveno-istraživačkim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, u međunarodnom istraživačkom projektu Political Places in Change Odsjeka za kulturalne studije i povijest umjetnosti Sveučilišta u Bergenu. Od 2006. do 2012. godine vodila je nezavisan i otvoren znanstveno-istraživački projekt s međunarodnim sudjelovanjem u čijem je fokusu bilo Međugorje i fenomen hodočašća.Bila je korisnica CEEPUS programa te je sudjelovala u programima bilateralne suradnje. Objavila je znanstvenu knjigu i dvadesetak znanstvenih radova u časopisima i zbornicima radova. Izlagala je na petnaestak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Glavnina njezinih znanstvenih interesa kreće se u širokom rasponu kulturnoantropoloških pogleda i pristupa religiji i religioznosti, posebno u području hodočašća, religijskog pluraliteta i pluralizma, dinamike međureligijskih odnosa i dijaloga, te odnosa religije i politike. Od 2001. uključena je u izvođenje nastave pri Odsjeku. Izvodila je kolegije Etnološka kartografija i Religijska etnologija te seminare iz koelgija Etnografije popularnih kultura i Uvod u etnologiju. Danas je nositeljica i izvođačica kolegija Antropologija religije, Uvod u etnologiju i Oblici religioznosti u suvremenim sociokulturnim procesima. Na Poslijediplomskom doktorskom studiju etnologije i kulturne antropologije od 2008. nositeljica je kolegija Hodočašće i hodočasničko mjesto i Štovanje svetaca u pučkoj pobožnosti te izvodi dio kolegija Etnološka problematika u tradicijskom vjerovanju i svjetonazoru. U razdoblju od 2006. do 2009. sudjelovala je u nastavi Centra Croaticum pri Filozofskom fakultetu s kolegijem "Teme iz hrvatske kulture – etnološka perspektiva". Kao predavač je gostovala u izvođenju nastave pri ljubljanskom Oddelku za antropologiju in kulturno antropologiju. Do sada je mentorirala dvadesetak diplomskih radova te renutno mentorira dva doktorska rada. Godine 2006. mentoriral je studenstki istraživački projekt koji je većim dijelom tematizirao ulogu i značenje kapleica u pirovačkoj zajednici i koji je rezultirao objavom članka u znanstvenom časopisu. Od 2003. članica je uredništva i od 2013. glavna urednica znanstvenog časopisa Studia ethnologica Croatica te članica međunarodnog izdavačkog savjeta znanstveno-stručnog časopisa Cris. Od 2011. članica je Upravnog odbora Hrvatskog etnološkog društva. Od 2012. članica je Etičkog povjerenstva Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju. Članica je sljedećih udruga: Hrvatsko etnološko društvo, Société internationale d’ethnologie de folklore, Matica hrvatska, Hrvatsko hagiografsko društvo “Hagiotheca”, Centar za eksperimentalnu arheologiju.

Na Odsjeku za etnologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zaposlena kao znanstvena novakinja od 1. rujna 2000. godine (matični broj znanstvenika 248000). U znanstveno nastavno zvanje izvanredne profesorice izabrana je 2012. godine. Glavnina njezinih znanstvenih interesa kreće se u širokom rasponu kulturnoantropoloških pogleda i pristupa religiji i religioznosti, posebno u području hodočašća, religijskog pluraliteta i pluralizma, dinamike međureligijskih odnosa i dijaloga, te odnosa religije i politike.

Poslijediplomski doktorski studij završila je na istome Odsjeku te je doktorirala s disertacijom Sveci zaštitnici u hrvatskoj pučkoj pobožnosti u znanstvenom području humanističkih znanosti i znanstvenom polju etnologija i antropologija. Kao znanstvena novakinja bila je uključena u tri znanstvena projekta tadašnjeg Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske: od 2000. do 2002. godine na projektu Uništena tradicijska kultura zapadne Slavonije (voditelj. dr. sc. Vitomir Belaj, red. prof.; br. projekta: 0130724), od 2002. do 2005. godine na projektu Identitet i etnogeneza primorskih Bunjevaca (voditeljica dr. sc. Milana Černelić, doc.; br. projekta: 0130422) te od 2006. do 2007. godine na projektu Etnološka baza podataka kao izvor znanja o etničkim i nacionalnim identitetima (voditelj dr. sc. Branko Đaković, izv. prof.; br. projekta: 130-1301679-1325). Kao istraživačica je 2004. godine bila uključena u istraživački projekt Political Places in Change: the Case of Kumrovec, dionicu širega međunarodnog projekta Politics and Poetics of Place: the Actualization of Myth, Memory and Monuments in the Modern Context vođenom pri tadašnjem Odsjeku za kulturalne studije i povijest umjetnosti Sveučilišta u Bergenu. Od 2006. do 2012. godine vodila je nezavisan i otovren znanstveno-istraživački projekt Hodočašća i konstrukcija hodočasničkoga mjesta, s međunarodnim sudjelovanjem.
Na temelju svojih istraživanja objavila je znanstvenu knjigu Milijuni na putu. Antropologija hodočašća i sveto tlo Međugorja (2012). Također je objavila dvadesetak znanstvenih radova u časopisima na međunarodnoj razini te u međunarodnim i domaćim zbornicima radova. S izlaganjima je sudjelovala na petnaestak međunarodnih konferencija, među kojima s dva plenarana i jednim pozvanim izlaganjem.
Bila je korisnica CEEPUS programa (Szeged) te je sudjelovala u programima bilateralne suradnje sa sveučilištima u Ljubljani, Bergenu i Krakowu.
Recenzirala je jednu znanstvenu knjigu te niz članka za znanstvene časopise i zbornike radova. Kao recenzent je bila uključena u proces predlaganja kulturnih dobara na Listu zaštićenih kulturnih dobara Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske.
Do sada je bila je članicom organizacijskih ili programskih odbora pet međunarodnih znanstvenih konferencija.