Vedrana Berlengi

Akademski stupanj
Zvanje
stručni suradnik
Organizacijska jedinica
Filozofski fakultet
Konzultacije
ponedjeljak, 13:15-14:15
Soba
F-307
Telefon
6002-344
E-mail
vedrana.berlengi@ffzg.hr

Rođena 1979. godine u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2006. francuski jezik i književnost i antropologiju. Od 2006. radila kao profesor francuskog jezika u Francuskoj alijansi u Zagrebu. Od 2007. zaposlena kao znanstvena novakinja na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na projektu Razvijanje učenikove samostalnosti uz pomoć Europskog jezičnog portfolija. 2006. upisala Poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike.

Objavljeni radovi:
1) „Vještina slušanja – kako njome vladaju budući nastavnici francuskog jezika, a kako njihovi potencijalni učenici“. Lingvistika javne komunikacije: komunikacija u nastavi i komunikacijska gramatika. Osijek: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera (2009); pp. 57-64. ISBN 978-953-645-697-0

2) „Višejezičnost u varaždinskim i zagrebačkim općim gimnazijama“ (s M. Kukolja). Prostor i vrijeme u jeziku: Jezik u prostoru i vremenu. Osijek: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera (2010); pp. 187-195. ISBN 978-953-314-017-9

3) „Kako učenici prihvaćaju Europski jezični portfolio u hrvatskim školama“. Autonomija učenika i nastavnika u učenju i nastavi jezika i književnosti. Nikšić: Filozofski fakultet (2010); pp. 286-294. ISBN 978-86-7798-039-9

4) „Nastavnikove uloge pri razvijanju učenikove samostalnosti“ (s Y. Vrhovac). Autonomija učenika i nastavnika u učenju i nastavi jezika i književnosti. Nikšić: Filozofski fakultet (2010); pp. 250-270. ISBN 978-86-7798-039-9

5) „Les apprenants croates face au Portfolio européen des langues“. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu XXXV-3. Novi Sad: Filozofski fakultet (2010); pp. 211-219. ISSN 0374-0730

6) Vrhovac, Y. i sur. (2010). „Introduire le Portfolio européen des langues dans des classes croates et françaises de langues étrangères : expériences des enseignants et activités avec des apprenants de 8 à 14 ans. / Introducing the European Language Portfolio in the Croatian and French foreign language classroom: teachers’ experiences and classroom activities with 8 to 14 year olds“. Zagreb: FF press. ISBN 978-953-175-375-3 (na ovoj sam knjizi radila i kao suautor i kao prevoditeljica)

7) „Elementary School Learners' Linguistic and Learning Awareness“ (s V. Bagarić Medve), in: Introduire le Portfolio européen des langues dans des classes croates et françaises de langues étrangères. De l’usage de la langue à la conscience linguistique. Vrhovac, Yvonne (ur.). Zagreb: FF press (2012); pp. 107-124. ISBN 978-953-175-425-5

8) „Auto-évaluation de la production écrite en langue étrangère“, in: Introduire le Portfolio européen des langues dans des classes croates et françaises de langues étrangères. De l’usage de la langue à la conscience linguistique. Vrhovac, Yvonne (ur.). Zagreb: FF press (2012); pp. 125-134. ISBN 978-953-175-425-5

9) „Ce français que nous enseignons...“ (s D. Damić Bohač), in: Le français sur objectif universitaire: Du concept à la pratique. Franić, Ivana; Magali Ruet (ur.). Zagreb: FF Press (2014); pp. 115-125. ISBN 978-953-175-495-8Prijevodi:
10) Holder, E.: Čitatelju, ljubavi moja, Zarez, VI/131, Zagreb, 2004, str. 27. ISSN 1331-7970
11) Adam, O.: Preživjeti zimu, VBZ, Zagreb, 2005, str. 71-101. ISBN 953-201-478-0
12) Faye, E.: Sudnji dan, Zarez, VIII/179, Zagreb, 2006, str. 22-23. ISSN 1331-7970
13) Fulgence, J.: Na Svetog Ravaillaca, u: Marinko Koščec (ur.), Mrmor u mraku: antologija francuske kratke priče, Profil International, Zagreb, 2007, str. 23-27. ISBN 978-953-12-0538-2
14) Boulanger, D.: Kantica za zalijevanje, u: Marinko Koščec (ur.), Mrmor u mraku: antologija francuske kratke priče, Profil International, Zagreb, 2007, str. 189-197. ISBN 978-953-12-0538-2
15) Gavalda, A.: Taj muškarac i ta žena, u: Marinko Koščec (ur.), Mrmor u mraku: antologija francuske kratke priče, Profil International, Zagreb, 2007, str. 265-267. ISBN 978-953-12-0538-2
16) Gavalda, A.: Događaj dana, u: Marinko Koščec (ur.), Mrmor u mraku: antologija francuske kratke priče, Profil International, Zagreb, 2007, str. 269-277. ISBN 978-953-12-0538-2
17) Villovitch, H.: La Plaine-voyageurs, u: Marinko Koščec (ur.), Mrmor u mraku: antologija francuske kratke priče, Profil International, Zagreb, 2007, str. 279-286. ISBN 978-953-12-0538-2
18) Jauffret, R.: Bojim se samoga sebe, u: Marinko Koščec (ur.), Mrmor u mraku: antologija francuske kratke priče, Profil International, Zagreb, 2007, str. 287-291. ISBN 978-953-12-0538-2
19) Jauffret, R.: Igre na plaži, u: Marinko Koščec (ur.), Mrmor u mraku: antologija francuske kratke priče, Profil International, Zagreb, 2007, str. 293-294. ISBN 978-953-12-0538-2
20) Faye, E.: Nagasaki, Edicije Božičević, Zagreb, 2012. ISBN 978-953-6751-77-8
21) Kompetencije učitelja i nastavnika stranoga jezika u osnovnoj školi u Republici Hrvatskoj / Competences of primary school foreign language teachers in the Republic of Croatia / Les competences des enseignants de langues estrangeres dans les ecoles primaires et les colleges en Croatie / Kompetenzen der Fremdsprachenlehrer in kroatischen Grundschulen, Radišić, M., Pavičić Takač, V., Bagarić, V. (ur.), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet u Osijeku, Osijek, 2007., str. 17-24. ISBN 978-953-6965-12-0 (prijevod na francuski)
22) Vrhovac, Y. i sur. (2010). „Introduire le Portfolio européen des langues dans des classes croates et françaises de langues étrangères : expériences des enseignants et activités avec des apprenants de 8 à 14 ans. / Introducing the European Language Portfolio in the Croatian and French foreign language classroom: teachers’ experiences and classroom activities with 8 to 14 year olds“. Zagreb: FF press. ISBN 978-953-175-375-3


Održana izlaganja i predavanja:
1) „Vještina slušanja – kako njome vladaju budući nastavnici francuskog jezika, a kako njihovi potencijalni učenici“, HDPL XXII. međunarodni znanstveni skup - Lingvistika javne komunikacije, Osijek, 22. - 24. svibnja 2008.
2) „Višejezičnost u varaždinskim i zagrebačkim općim gimnazijama“ (s M. Kukolja), HDPL XXIII. međunarodni znanstveni skup - Prostor i vrijeme u jeziku: Jezik u prostoru i vremenu, Osijek, 21. - 23. svibnja 2009.
3) „Kako učenici prihvaćaju Europski jezični portfolio u hrvatskim školama“, međunarodni znanstveni skup Autonomija učenika i nastavnika u učenju i nastavi jezika i književnosti, Nikšić, 1. - 2. listopada 2009.
4) „Nastavnikove uloge pri razvijanju učenikove samostalnosti“ (s Y. Vrhovac), međunarodni znanstveni skup Autonomija učenika i nastavnika u učenju i nastavi jezika i književnosti, Nikšić, 1. - 2. listopada 2009.
5) „Les apprenants croates face au Portfolio européen des langues“, međunarodni znanstveni skup Colloque des départements d'études françaises - Etudes françaises aujourd'hui, Novi Sad, 6. - 7. studenog 2009.
6) „Plurilinguisme dans les lycées croates“ (s M. Kukolja), međunarodni znanstveni skup New Challenges for Multilingualism in Europe, Dubrovnik, 11. - 14. travnja 2010.
7) „Razvijanje pragmatičnih kompetencija u udžbenicima francuskog i talijanskog jezika“ (s M. Kukolja), HDPL XXIV. međunarodni znanstveni skup - Proučavanja diskursa i dijaloga između teorije, metoda i primjene, Osijek, 20. - 22. svibnja 2010.
8) „Emploi des stratégies d'apprentissage : une étude comparative à l'aide du Portfolio européen des langues“ (s I. Franić), međunarodni znanstveni skup Francontraste, Zagreb, 2. - 4. prosinca 2010.
9) „Kompetencije nastavnika stranoga jezika - usporedba stavova učenika i nastavnika“ (s M. Kukolja), HDPL XXV. međunarodni znanstveni skup - Aktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici, Osijek, 12. - 14. svibnja 2011.
10) „Francuski obrazovni sustav“ – predavanje na Županijskom stručnom vijeću nastavnika francuskog jezika, Zagreb, 27. studenog 2007.
11) „Jezična svjesnost i refleksivni pristup učenju i poučavanju stranoga jezika“ – predavanje na Županijskom stručnom vijeću nastavnika francuskog jezika, Zagreb, 7. siječnja 2014.
12) „Europski portfolio za obrazovanje nastavnika jezika (EPONAJ)“ – predavanje na stručnom usavršavanju za profesore Francuske Alijanse, Zagreb, 14. veljače 2014.