dr.sc. Irma Brković

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši asistent - predavač
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
utorak, 11.30-12-30
Soba
C-304
Telefon
+385(1)6002380
E-mail
ibrkovic@ffzg.hr

Dr. sc. Irma Brković je (2003.) završila studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Faculty of Behavioral and Social Sciences, Leiden University, Nizozemska je (2006.) završila studij zdravstvene psihologije i stekla zvanje Master of Science. Dobitnica je LUF stupendije. Doktorat društvenih znanosti, polje psihologija, grana razvojna psihologija stekla je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na kojem je (2010.) obranila disertaciju pod nazivom Razvoj samoregulacije u ranoj adolescenciji i uloga roditeljskog ponašanja. Od 2004. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta. U znanstveno zvanje znanstvenog suradnika izabrana je 2012. godine. Kao istraživačica je sudjelovala ili sudjeluje u znanstvenim projektima Determinante roditeljskog ponašanja, Ličnost roditelja i roditeljstvo tijekom tranzicije djeteta u adolescenciju, Manifestations of dyslexia: Cross-linguistic studies of the development of reading and writing i Od rane komunikacije do pismenosti u djece s poremećajem iz autističnog spektra: uloga izvršnih funkcija. Objavila je 17 stručnih i znanstvenih radova. Od ožujka do lipnja 2009. godine je bila u tromjesečnom istraživačkom posjetu Sveučilištu u Amsterdamu. Usavršavala se na nizu dodatnih znanstvenih i stručnih edukacija na institicijama kao što su GESIS, Köln, University of Amsterdam, European Data Laboratory for Comparative Social Research, Mannheim i University of Konstanz. Održala je pozvano predavanje na Sveučilištu u Ljubljani s temom Analysis of Longitudinal Data – the Application of Multilevel Modeling in Studying Development. Dugogodišnja je članica Etičkog povjerenstva za istraživanje s ljudima Odsjeka za psihologiju. U sklopu Tjedna Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine je predstavila svoj znanstveni rad kao ponajbolji mladi znanstvenik u području društvenih znanosti. Završila je pet stupnjeva hrvatskog znakovnog jezika.

Znanstveni rad Irme Brković usmjeren je u područje razvojne psihologije. Njezina se istraživanja, priopćenja na znanstvenim skupovima i objavljeni radovi u najvećoj mjeri bave temama roditeljskog ponašanja, razvoja u adolescenciji i odrasloj dobi te problemima mjerenja i istraživanja razvoja. U svom se znanstvenom radu posvetila temama doživljaja roditeljstva, razvoja samoregulacije i ličnosti, rizičnim zdravstvenim ponašanjima te indikatorima tjelesnog razvoja u novorođenčadi. Nadalje, ispitivala je problematiku mjerenja pubertalnog razvoja i roditeljskog ponašanja te usporedbe transverzalne i longitudinalne istraživačke metodologije.