dr.sc. Tomislav Brlek, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
utorak 12:00-13:00
Soba
B-211
Telefon
+6120112
E-mail
tbrlek@ffzg.hr

Tomislav Brlek, rođen 1971, diplomirao 1996. engleski jezik i književnost te španjolski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gde je 2002. magistrirao radom pod naslovom Mjesto i značenje Teda Hughesa u shakespearskoj kritici a 2007. doktorirao disertacijom pod naslovom T.S. Eliot in the Context of Contemporary Literary Theory.

1996-2000. zaposlen kao znanstveni novak na projektu Recepcija Shakespeareova djela u hrvatskom kulturnom kontekstu a od 2000. na Katedri za opću povijest književnosti Odsjeka za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izlaganjima sudjelovao na dvadesetak međunarodnih skupova.