dr.sc. Vlatko Broz, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
četvrtkom 12-13
Soba
B-019
Telefon
6120136
E-mail
vbroz@ffzg.hr

Vlatko Broz rođen je u Zagrebu 1975., gdje je završio osnovnu školu te pohađao Klasičnu gimnaziju. Od 1993. do 1999. studira engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a kao dodatni dodiplomski studij švedski jezik i književnost te nizozemski jezik. Svoje radno iskustvo započeo je radom u kazalištu kao asistent redatelja i dramaturg, a nakon toga je 2000. radio kao urednik za strane jezike u Školskoj knjizi. Od 2000. do 2004. radi kao profesor engleskoga jezika na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. U istom je razdoblju odslušao i položio sve ispite na poslijediplomskom znanstvenom studiju lingvistike. Od 2002. do 2003. predavao je i koordinirao nastavu engleskog jezika na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa, a nakon toga je prevodio za hrvatsko izdanje časopisa National Geographic. Istraživanje za kvalifikacijski rad obavio je 2003. na Sveučilištu u Bergenu, Norveška. Od 2004. radi kao asistent na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje je izvodio nastavu jezičnih seminara iz Frazeologije i Ranog modernog engleskog. 2006. obranio je kvalifikacijski rad pod naslovom “Frazni glagoli u ranome modernom engleskom”. Od 2005. do 2007. surađivao je i na dva leksikografska projekta, i to na Hrvatsko-engleskom frazeološkom rječniku autora Dalibora Vrgoča i Željke Fink-Arskovski te kao urednik i suradnik na Rječniku kratica autora Stjepana Babića i Milene Žic Fuchs. Od 2006. do 2010. radi i kao suradnik Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija na redakciji prijevoda pravne stečevine EU. Kao dobitnik stipendije Chevening, akademsku godinu 2007./2008. proveo je na Sveučilištu u Oxfordu gdje je proučavao staroengleski i srednjoengleski jezik i književnost. Nakon povratka iz Oxforda drži predavanja iz kolegija Povijest engleskog jezika i Leksikologija i leksikografija na prvoj godini diplomskog studija anglistike, smjer lingvistika. Dvojni doktorat znanosti (co-tutelle de thèse) pod naslovom „Dijakronijska analiza aspektualnih glagolskih predmetaka i čestica u engleskom jeziku“ obranio je u svibnju 2011. u suradnji s Katoličkim sveučilištem u Leuvenu, Belgija. Od lipnja 2011. Vlatko Broz zaposlen je kao viši asistent na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U rujnu 2014. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

OBJAVLJENI RADOVI

Knjige

(2013) “Aspectual Prefixes in Early English”, u Studies in Medieval Language and Literature, No. 43, ur. Jacek Fisiak, Hamburg: Peter Lang

(2008) Urednik i suradnik na Rječniku kratica autora Stjepana Babića and Milene Žic Fuchs, Naklada Globus


Poglavlja u knjigama

(2013) “Aspectual Functions of the Verbal Prefix a- in Old English with Reference to Gothic” U: Comparative Studies in Early Germanic Languages: with Focus on Verbal Categories (ur. I. Wischer, G. Diewald i L. Kahlas-Tarkka) Amsterdam i Philadelphia: John Benjamins, str. 235-262

(2012) “Imageable Idioms in Croatian” U: Cognitive Linguistics between Universality and Variation, (ur. M. Brdar, I. Raffaelli i M Žic Fuchs) Cambridge Scholars Publishing, str. 233-252

(2007) "Translatability of Croatian Tales of Long Ago by I. Brlić Mažuranić”
U: Zbornik radova u prigodi 400. godišnjice Klasične gimnazije u Zagrebu 1607.-2007. (ur. I. Koprek, A. Dukat, M. Funduk) Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 2007, str. 676-691


Članci u znanstvenim časopisima:

(2013) (s Milenom Žic Fuchs and Ninom Tuđman Vuković) “Communication technologies and their influence on language: the notion of convention revisited”, Jezikoslovlje 14 (2013), 1, str. 65-84

(2012) (s Mirnom Glavan) “Synonymy in Idiomatic Expressions” U:Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, vol. LVI, Zagreb 2011, str. 45-70

(2011) "Kennings as Blends and Prisms” U: Jezikoslovlje vol. 12, No. 2, Osijek 2011, str. 165-186

(2009) “Diachronic Investigations of False Friends” U: Suvremena lingvistika, No. 66, Zagreb 2008, str. 199-222

(2004) (s Milenom Žic Fuchs) “Communication Technologies and Their Influence on Language: The Gricean Maxims Revisited”, U: Informatologia 37, 2004, 2, 86-176, str. 143-148

(2002) “A Linguistic Analysis of the Croatian Verb brijati” U: Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, XLVII-XLVIII, (2002-03), str. 51-70SUDJELOVANJA NA SKUPOVIMA I PREDAVANJA

Rujan 2013. (s Irenom Zovko Dinković) “Transparency vs. Analysability: Re-examining the theories and degrees of semantic compositionality of idioms”, Societas Linguistica Europaea – 46th Annual Meeting, Split, Hrvatska


Kolovoz 2012. “The Old English prefix for-: evidence of grammaticalization and lexicalization”, 17th International Conference on English Historical Linguistics, Zurich, Švicarska

(s Milenom Žic Fuchs) “The present perfect from a diachronic perspective: an analysis of aspectual and tense constructions”, 17th International Conference on English Historical Linguistics, Zurich, Švicarska

Svibanj 2012. (s Irenom Zovko) „Sintaktički nepravilni frazemi u hrvatskome“, Zagrebački lingvistički krug

Svibanj 2012. (s Irenom Zovko) “Syntactically Anomalous Idioms in Croatian”, XXVI. međunarodni znanstveni skup HDPL-a "Jezik i informacija"., Zagreb

Lipanj 2011. “Aspektualni prefiksi u staroengleskom”, Zagrebački lingvistički krug

Kolovoz 2010. “Ablaze with meaning: The multi-functional Old English Prefix a-”, 16th International Conference on English Historical Linguistics, Pečuh, Mađarska

Veljača 2010. “Frazeologija sve u šesnaest: Motivacija značenja frazema u hrvatskom jeziku“, Predavanje u Salonu Matice hrvatske, Zagreb

Prosinac 2009. “Frazeologija sve u šesnaest”, Zagrebački lingvistički krug

Listopad 2008. “Imageable Idioms in Croatian”,
Central European Cognitive Linguistics Conference, Dubrovnik,

Kolovoz 2008. "Kennings: Riddles of metonymy or metaphor?”
15th International Conference on English Historical Linguistics, München, Njemačka

Srpanj 2007. “Diachronic Investigations of False Friends”
10th International Cognitive Linguistics Conference, Krakow, Poljska

December 2006. “Frazni glagoli u ranom modernom engleskom”
Zagrebački lingvistički krug

Lipanj 2004. "Communication Technologies and Their Influence on Language: The Gricean Maxims Revisited”
International Conference on Society and Technology, Opatija, Croatia
(s Milenom Žic Fuchs)