dr.sc. Tanja Bukovčan, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
Ponedjeljak 12:30-14:30
Soba
C-007
Telefon
4092-133
E-mail
tbukovcan@ffzg.hr

Dr. sc. Tanja Bukovčan rođena je 1975. godine u Zagrebu gdje je pohađala osnovnu i srednju školu – MIOC. Maturirala je 1991. godine te u razdoblju od 1991 – 1993. stekla međunarodnu diplomu International Baccalaureate. Godine 1996. upisala je studij etnologije i engleskog jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojem je i diplomirala 2001. godine. Tijekom studija kontinuirano je bila dobitnica punih stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (1 godinu) i Grada Zagreba (3 godine). Od ožujka 2003. bila je suradnica je na znanstvenom projektu pod vodstvom dr.sc. Tihane Petrović Leš s Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta, a od ožujka 2007. godine na projektu pod vodstvom dr.sc Branka Đakovića s istoga Odsjeka. Tijekom rada na projektima MZOŠ-a bila je i suradnica na međunarodnom istraživačkom projektu Sveučilišta u Yorku, Kanada. Poslijediplomski studij etnologije upisala je 2003. godine, a doktorski rad obranila je 2008. godine. Od ožujka 2003. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju na Filozofskom fakultetu na kojem je primljena i na radno mjesto docentice. Trenutno predaje na istom Odsjeku kolegije iz područja vizualne i medicinske antropologije, što su i glavna područja njenog znanstvenog interesa. Nove metodologije u medicinskoj antropologiji i njihova primjena u kliničkoj praksi bile su predmetom njenog postdoktorskoga istraživanja na Institute for Advanced Studies in Humanities na Sveučilištu u Edinburghu, UK, na kojem je boravila od svibnja do rujna 2010. godine kao dobitnica pune stipendije istoga Instituta. Akademske godine 2012/2013 izabrana je za pročelnicu Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju, a 2013/2014 bila je prodekanica za nastavu i studente Filozofskog fakulteta. Sudjelovala je na 20-ak znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu (Sydney, Oxford, Honolulu, London, Londonderry, Krakow, Beč, Bristol, Rim, Bukurešt, Pariz, Lisabon, itd.). Bila je organizatorica i članica znanstvenih odbora na dvije međunarodne konferencije. Kao predsjednica/članica žirija ili voditeljica okruglih stolova sudjelovala je na brojnim festivalima etnografskog filma u zemlji i inozemstvu (Rovinj, Beograd, Đakovo). Aktivno je radila kao prevoditeljica stručne etnološke i antropološke literature sa hrvatskog na engleski jezik. Za izdavačku kuću 'Algoritam' prevela je jednu od najznačajnijih teorijskih antropoloških knjiga 20-og stoljeća, Čisto i opasno, autorice Mary Douglas. Već pet godina prevodi kao vanjski suradnik za Hrvatsku radioteleviziju. Objavljuje znanstvene radove u hrvatskim i inozemnim publikacijama. Recenzirala je tri znanstvene knjige, od kojih dvije međunarodne, te mnoge znanstvene članke za domaće i međunarodne znanstvene časopise. U akademskoj godini 2012/2013 bila je i članica uredništva časopisa Etnološka tribina. Često surađuje s nevladinim udrugama i posebnu pažnju posvećuje popularizaciji znanosti i tema kojima se bavi, pa je sudjelovala u brojnim dnevnim i informativnim emisijama koje su obrađivale teme njenog znanstvenog interesa (Studio 45, RTL; Drugo mišljenje, Društvena mreža, 8. kat, Dnevnik, Hrvatska uživo, Normalan život, Slova do krova, HRT). Članica je Europske asocijacije socijalnih antropologa (EASA) i Međunarodnog društva etnologa i folklorista (SIEF). Upisana je u Upisnik znanstvenika pod brojem 257123.

Područja medicinske i vizualne antropologije