dr.sc. Ivana Buljan, v. asist.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail