dr.sc. Sandra Car, zn. novak

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
Konzultacije
uto 10-12
Soba
C-205
Telefon
6120-169
E-mail
scitkovi@ffzg.hr

Sandra Car (rođ. Citković) rođena je 20. srpnja 1978. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Požegi. Godine 2001. diplomirala je pedagogiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu nakon čega se zapošljava kao stručni suradnik u Odjelu za djecu i mlade tadašnjeg Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži (kasnije Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti). Istovremeno obnaša funkciju tajnice Povjerenstva Vlade RH za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih (2002.-2004.). Nakon odrađenog pripravničkog staža polaže Državni stručni ispit (2004.). U razdoblju od 2004.-2005. odlazi na usavršavnje engleskog jezika u Cambridge, Velika Britanija gdje stjeće međunarodno priznatu diplomu CAE (Cambridge Certificate in Advanced English). Po povratku se zapošljava kao stručni suradnik - pedagog u tri gradska dječja vrtića u Zagrebu (poslovi na određeno vrijeme u ukupnom trajanju od godine dana). Godine 2006. zapošljava se kao znanstveni novak na projektu ‘Metodologija i struktura nacionalnog kurikuluma’ te potom na projektu ‘Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi’ (od 2007.), oba pod vodstvom profesora Vlatka Previšića na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Iste godine (2006.) upisuje poslijediplomski doktorski studij pedagogije. Od 2008.-2009. sudjeluje na projektu 'Media Literacy Based on Human Rights' u organizaciji Vijeća Europe. Doktorirala 2014. godine na temu 'Uloga društvenih mreža u vršnjačkim odnosima adolescenata'. Na Odsjeku za pedagogiju radi kao asistent u nastavi preddiplomskog i diplomskog studija na kolegijima Pedagogija adolescencije, Osnove socijalne pedagogije, Pedagogija slobodnog vremena i Alternativne pedagoške ideje i škole. Aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima te radi kao stručni suradnik na projektima Ministarstva socijalne politike i mladih.