dr.sc. Ines Carović

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
poslijedoktorand - predavač
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
Konzultacije
ČET 9.30-10.30
Soba
B319
Telefon
014092098
E-mail
icarovic@ffzg.hr

Ines Carović rođena je 19. travnja 1983. u Čakovcu. Osnovnu školu završila je u Maloj Subotici, a Opću gimnaziju u Čakovcu. Obranivši diplomski rad pod naslovom Homonimi u hrvatskome jeziku: najčešći parovi i nizovi, 2007. godine, završila je studij hrvatskoga jezika i književnosti te fonetike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 2008. je na poslijediplomskom znanstvenom studiju lingvistike (usmjerenje: fonetika). Temu doktorske disertacije je obranila 2013., a doktorsku disertaciju pod naslovom "Ultrazvučno istraživanje artikulacije i koartikulacije hrvatskoga vokalskog sustava" obranila je 2014. Od 2009. do 2013. radila je na projektu izrade Hrvatskog opisnog okvira referentne razine B1. Za svoj je rad primila nekoliko nagrada: Rektorovu nagradu, Nagradu Franjo Marković, Nagradu Najstudent Međimurja i Nagradu Zaklade Prof. Zlata Bartl. Od 2007. je radila kao znanstveni novak na Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje na projektu Jednosvezačni normativni rječnik hrvatskog jezika. Od 1. veljače 2008. radi kao znanstvena novakinja na projektu Produkcija i percepcija govora. Na Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu radi kao poslijedoktorandica, a sudjeluje u izvođenju nastave od akademske godine 2007/2008. Objavila je 9 znanstvenih i 6 stručnih radova. Aktivno je sudjelovala na preko 12 međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova.

Jedna je od osnivačica zvučnoga korpusa hrvatskoga kao inoga jezika HINKAZ. Kao suradnik sudjelovala je na projektu Jednosvezačni normativni rječnik hrvatskoga jezika IHJJ-a (Lana Hudeček, Milica Mihaljević) te na projektu Proizvodnja i percepcija govora (Damir Horga, Marko Liker). Surađivala je na projektima kao vanjska suradnica: Materinski i inojezični hrvatski (prof. dr. sc. Zrinka Jelaska), Metodologija i izrada udžbenika i testiranja za hrvatski kao drugi i strani jezik (prof. dr. sc. Ivo Pranjković), Hrvatski inojezični korpus zvučnih zapisa (prof. dr. sc. Damir Boras). Bila je članica organizacijskoga odbora znanstvenih skupova HIDIS, Istraživanja govora, Dani Ive Škarića i Stručnoga savjetovanja za lektore hrvatskoga kao inoga jezika (SIH). Članica je HFD-a i HDPL-a.