Tamara Crnko Gmaz, v. lekt.

Akademski stupanj
Zvanje
viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
utorak 11.30-12.15, četvrtak 11.00-12.30
Soba
E 307
Telefon
++385 (0)1 409 2356
E-mail
tcrnko@ffzg.hr

2011.- Viši lektor na Katedri za njemački jezik pri Odsjeku za germanistiku Filozofskog Fakulteta u Zagrebu te autor sveučilišnih priručnika za studente germanistike i udžbenika njemačkog jezika i radnih bilježnica za gimnazije i četverogodišnje strukovne škole 2006. Izbor u nastavno zvanje lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2005.-2006. Kao vanjski suradnik - lektor na Katedri za njemački jezik pri Odsjeku za germanistiku Filozofskog Fakulteta u Zagrebu 2000. -2007. Profesor njemačkog i engleskog jezika, mentor i autor udžbenika u školi HalPet poslovna komunikacija, Iločka 1, Zagreb, koja se bavi organiziranjem tečajeva i treninga poslovnog stranog jezika i komunikacijskih vještina. 1993.-2000. Profesor njemačkog i engleskog jezika u Sova-školi za strane jezike d.d., Varšavska 14, Zagreb 1998. Imenovana sam stalnim sudskim tumačem za njemački i engleski jezik. 2008. Poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996. Diplomska radnja položena s odličnim uspjehom kod prof. em. dr. sc. Viktora Žmegača s temom Die Vater – Sohn Beziehung im Leben und im Werk Franz Kafkas; Diplomirala sam na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te sam stekla stručnu spremu sedmog (VII/1) stupnja i stručni naziv profesor njemačkog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti. 1989.-1996. Studij germanistike i anglistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1971. rođena u Zagrebu

Poslijediplomski doktorski studij glotodidaktike na Filozofskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu, stručno usavršavanje nastavnika stranog jezika, višejezičnost