dr.sc. Dijana Crnjak, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
-
Soba
B-219
Telefon
01/4092-117
E-mail
dcrnjak@ffzg.hr

http://www.ffzg.unizg.hr/hkkit/files/cv_suradnici_hr/cv_crnjak_dijana.pdf

SUDJELOVANJE NA PROJEKTIMA:

1. Lirski, humoristički i satirički svijet Branka Ćopića. Karl-Franzens-Universität Graz. Institut für
Slawistik. Austria. Realizacija projekta 2011–2016. Član projekta
2. Andric-Initiative (Ivo Andrić u evropskom kontekstu). Karl-Franzens-Universität Graz. Institut
für Slawistik. Austria. Član projekta оd 2009.
3. Leksikološka istraživanja (dijahrono-sinhroni plan). Ministarstvo nauke i tehnologije Republike
Srpske. Projekat realizovan 2011. Koordinator projekta.
4. Sintaksička istraživanja (dijahrono-sinhroni plan). Ministarstvo nauke i tehnologije Republike
Srpske. Projekat realizovan krajem 2010. Koordinator projekta.
5. Razvijenost sistema zavisnosloženih rečenica kao sredstvo identifikacije i korekcije specifičnih
jezičkih poteškoća kod djece predškolskog uzrasta. Ministarstvo nauke i tehnologije Republike
Srpske. ministarstvo civilnih poslova BiH. Projekat realizovan krajem 2010. Koordinator projekta.
6. Književno i jezičko nasljeđe u RS i BiH. Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske.
Projekat realizovan 2006-2009. Član projekta.
7. Život i običaji Lijevča polja.Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske. Projekat
realizovan 2008. Član projekta.
8. Ispitivanje srpskog dijalekatskog kompleksa Bosne i Hercegovine. Ministarstvo nauke i
tehnologije Republike Srpske. Član projekta od početka 2006. nadalje.
9. Srpska dijalektologija i izdavanje časopisa Srpski dijalekatski zbornik, SANU-Beograd.
Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srbije. Član projekta od 1995.