dr.sc. Ivana Čagalj

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
Konzultacije
pon. 11-12
Soba
B 208
Telefon
2108
E-mail
icagalj@ffzg.hr

Ivana Čagalj (1983., Split) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2008. završila je studij Kroatistike i Slovakistike, te 2014. obranila disertaciju O jezičnim identitetima u slovačkoj postnovembarskoj prozi i hrvatskim prijevodima na poslijediplomskom doktorskom studiju Lingvistike. Tijekom studija nekoliko se puta stručno usavršavala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Komenskog u Bratislavi (Slovačka). Od 2008. zaposlena je kao znanstvena novakinja na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti matičnoga fakulteta te na istraživačkom projektu Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim (130-1300869-0634) voditeljice prof. dr. sc. Dubravke Sesar. Od 2014. radi kao postdoktorandica u matičnoj ustanovi te surađuje na znanstvenom projektu Komparativnoslavističke lingvokulturne teme (1-903-2764) voditeljice prof. dr. sc. Nede Pintarić. 2015. je izabrana u zvanje znanstvene suradnice. U istraživačkom se radu bavi poredbenim hrvatsko-slovačkim jezikoslovnim temama. Sudjelovala je na više međunarodnih znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu (Slovačka, Bugarska, Bosna i Hercegovina) te objavila više znanstvenih i stručnih radova. Služi se engleskim i slovačkim jezikom.