dr.sc. Ankica Čakardić, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
ut. 14.45-15.45 h
Soba
C 209 a
Telefon
6120-271
E-mail
acakardi@ffzg.hr

Doktorirala na Odsjeku za filozofiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje od 2010. godine radi kao docentica i predstojnica Katedre za socijalnu filozofiju. Tu ostvaruje interese za socijalnu i političku filozofiju s naglaskom na marksističku kritiku društvenog ugovora i intelektualnu historiju te filozofiju roda i feminističku kritiku političke ekonomije. Od 2007.-2010. predavala je na Kulturalnim studijima Filozofskoga fakulteta u Rijeci gdje je bila predstojnica Katedre za kulturnu teoriju i diskursne studije. Od 2007. godine predaje u Centru za ženske studije, a od 2011. u njemu vodi obrazovni program. U Centru za mirovne studije predaje od 2006. godine. Uredila je dvije knjige, znanstvene i stručne članke, eseje te prijevode objavljuje u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Od 2011.-2013. bila zamjenica predsjednika Hrvatskog filozofskog društva.

Publikacije

Uredničke knjige:

Privilegiranje rubova. Intervencije i prilozi feminističkoj epistemologiji / Čakardić, Ankica (ur.). Zagreb: Centar za ženske studije i Hrvatsko filozofsko društvo, 2010. (zbornik).

Kategorički feminizam. Nužnost feminističke teorije i prakse / Čakardić, Ankica, Jelušić, Ana, Majić, Daniela i Ratković, Tanja (ur.). Zagreb: Centar za ženske studije, 2007. (zbornik).

Poglavlja u knjizi:


“Women’s Struggles and Political Economy: From Yugoslav Self-management to Neoliberal Austerity”, u: Srećko Horvat i Igor Štiks (ur.), Welcome to the Desert of Post-Socialism: Radical Politics After Yugoslavia, Verso, London (izlazi u siječnju 2015.)

„Komunikativna praksa svakodnevlja. Jezične pretpostavke društva i politike“, u: Hrvoje jurić i Sead Alić (ur.), Filozofija i mediji, HFD, Zagreb 2014.

„Minimalna država i neoliberalne strategije kapitalizma“, u: Jadžić, Maljković i Veselinović (ur.), Kriza, odgovori, Levica, Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung, 2012.

“Spol i klasa”, u: Rod i levica, Lidija Vasiljević (ur.), ŽINDOK, Beograd, 2012., str. 45.-53.

»Prije-ugovorno stanje i moderni red«, u: Skledar, Nikola i Zagorac, Ivana (ur.), Čovjek i kultura, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2010., str. 123-141.

»Anarhizam i anarhija kao teorijsko-praktički izvid u drugačiji svijet«, u: Marjanić Suzana i Prica, Ines (ur.), Mitski zbornik, Institut za etnologiju i folkloristiku i Hrvatsko etnološko društvo, Zagreb, 2010., str. 395-405.

»Um i spol. Kontingencija feminističkoga koncepta socijalne epistemologije«; u: Čakardić, Ankica (ur.), Privilegiranje rubova. Intervencije i prilozi feminističkoj epistemologiji, Centar za ženske studije i Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2010., str. 19-65.

»Feministička politička antropologija na Mirovnim studijima«, u: Zenzerović Šloser, Iva (ur.), Bilješke o društvenoj promjeni, Centar za mirovne studije, Zagreb, 2008., str. 94-98.

»Nedostaci teorije društvenoga ugovora i spolni ugovor«, u: Čakardić Ankica, Jelušić, Ana, Majić, Daniela i Ratković, Tanja (ur.), Kategorički feminizam. Nužnost feminističke teorije i prakse, Centar za ženske studije, Zagreb, 2007., str. 130-141.

»Simetrija položaja životinje i žene kao ne-čovjeka iz temeljne asimetrije«, u: Marjanić, Suzana i Zaradija Kiš, Antonija (ur.), Kulturni bestijarij, Institut za etnologiju i folkloristiku i Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2007., str. 597-611.

»Igra odgojivosti u općeprihvaćenom«, u: Polić, Milan (ur.), Filozofija i odgoj u suvremenom društvu, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2006., str. 41-49.

»Država kao bratska zajednica«, u: Bosanac, Gordana, Jurić, Hrvoje i Kodrnja, Jasenka (ur.), Filozofija i rod, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2005., str. 147-157.

»Ekonomska globalizacija«, u: Zajović, Staša (ur.), Globalizacija: problemi, dileme, odgovori, Žene u crnom, Beograd, 2003., str. 74-90.

Znanstveni radovi u časopisima:

“Ženski problem u političkoj ekonomiji – od jugoslavenskog samoupravljanja do mjera štednji”, Up & Underground, 23/24, Zagreb, 2013., str. 33-43.

“Why Do We Need Identity”, IAPH (International Association for Philosophy) News and Views, Vol. 2 (2011), No. 3 (27)

»Komunikativna praksa svakodnevlja. Jezične pretpostavke društva i politike«, Filozofska istrživanja, sv. 4 (2010), str. 581-594.

»Reprodukcija biomoći«, ARHE, sv. 10 (2008), str. 77-92.

»Prije-ugovorno stanje i moderni red«, Filozofska istraživanja, sv. 1 (2008), str. 35-48.

»Globalna neo-liberalna demokracija u minimalnoj državi«, Filozofska istraživanja, sv. 4 (2006), str. 849-861.

»Država kao bratska zajednica«, Filozofska istraživanja, sv. 4 (2005), str. 841-847.

»Igra odgojivosti u općeprihvaćenom«, Metodički ogledi, sv. 1 (2005), str. 9-17.

Intervjui:

"Fleksibilizacijom do feminizacije siromaštva", H-alter, 7. ožujka 2013.

"Otpor mjerama štednje je centralno pitanje feminističke ekonomike", 5. svibnja 2013.

“Žena nije jedini cilj i fokus feminizma", Queer.hr, 20. 2. 2012.

“Feministička politika, socijalna reprodukcija i život nakon rada”, razgovor s Kathi Weeks, Zarez: 354, 15. ožujka 2013.

“Feminizmom do društvene promjene”, razgovor s Adrienne Roberts, Zarez: 356, 12. travnja 2013.

“Kapitalizam apsorbira besplatni ženski rad”, razgovor sa Silviom Federici, Up&Underground: 23/24, proljeće 2013., str. 76-81.

“Kanada na prekretnici”, razgovor s Abigail B. Bakan, Zarez: 369, 24. listopada 2013.

“Pravi odgovori na prava pitanja”, razgovor s Richardom Seymourom, Zarez: 370, 6. studenog 2013.

Izbor iz studija, prikaza i kritika:

Anarhizam i anarhija kao teorijsko-praktički izvid u drugačiji svijet, Zarez (285/XII, 10. 6. 2010.)

»Anarhizam u konstrukciji međunarodnoga teorizma«, Zarez (278/XII, 4. 3. 2010.)

»Zašto danas nema feminističkog pokreta? Prilog kritici feminističkog mainstreama i nagovor na anarhofeminizam«, Kruh i ruže, br. 33 (2007)

Rodno/spolno obilježavanje prostora i vremena u Hrvatskoj, Jasenka Kodrnja (ur.), Filozofska istraživanja, sv. 4 (2007), str. 976-979., prikaz.

»Ne-čovjek iz dvije asimetrije. Psima, ženama i Židovima ulaz zabranjen«, Zarez, (200/IX, 22. 2. 2007.)

Izabrana djela Blaženke Despot, Gordana Bosanac (ur.), Filozofska istraživanja, sv. 1 (2006), str. 201-204., prikaz.

»Inauguralni paradoks kao aporija ozbiljenja utopije«, Treća, sv. 2 (2006)

»Politička građanka o politici i drugačijoj politici«, Treća, sv. 1-2 (2005)

»Teorija države i anarhofeministički prilog kritici liberalizma i anarhizma«, Femzine #2, 2008.

»Osvrt baš kratki«, predgovor za knjigu Kvadratni alfabet, autor Marko Tokić, Zigo, Rijeka, 2005.

Suverenitet potreba, što čitaš?, Zagreb, 2004. (pamflet)

»Svaka konstrukcija države je bratska zajednica. Težnja Zajednici bez zajednice«

»O odluci kao pretpostavci demokracije«

»Odgoj i obrazovanje stava bez stava«