dr.sc. Lada Čale Feldman, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
pon 14-15 h i četv 10.15-11 h
Soba
B-214
Telefon
6120-114
E-mail
lcfeldma@ffzg.hr

Lada Čale Feldman rodila se 11. srpnja 1963. u Zagrebu. Nakon završene Klasične gimnazije, 1981. upisala je studij komparativne književnosti i francuskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je iz spomenutih studijskih grupa diplomirala (1986.), te magistrirala (1990.) i doktorirala (1994.) filologiju, s teatrološkim i teatrološko-folklorističkim temama. Od 1987. do 1991. radila je u Školi za strane jezike, Varšavska 14, kao profesorica francuskog jezika. Od 1991. zaposlila se u Institutu za etnologiju i folkloristiku, na odsjeku za folklorno kazalište, gdje je od 2004. u zvanju znanstvene savjetnice, te gdje je obnašala i dužnost Predsjednice Znanstvenog vijeća u dva mandata, u razdoblju od 2001. do 2005. U vrijeme zaposlenja u spomenutom Institutu predavala je na Poslijediplomskom studiju etnologije i kulturne antropologije, kao i na Poslijediplomskom studiju književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, na poslijediplomskom programu ljubljanskog Instituta za humanističke studije te na dodiplomskom studiju Odjela za talijanistiku Sveučilišta u Zadru. Tijekom svojega znanstvenoga usavršavanja provela je četiri mjeseca u Parizu na Institut theatral Nouvelle Sorbonne kod mentora prof. Michela Corvina (1993) te četiri mjeseca na Sveučilištu u Bologni, na odsjeku Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (1998/99), kod mentora prof. Marca de Marinisa. Od 2005. zaposlena je na mjestu redovite profesorice na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu, kao članica katedre za teatrologiju i dramatologiju, gdje predaje i sudjeluje u radu znanstvenih projekata, te kojemu je bila pročelnicom od 2007. do 2009. Redovita sudionica niza hrvatskih i inozemnih međunarodnih znanstvenih savjetovanja (u Grazu, Beču, Saarbrückenu, Krakovu, Grenoblu, Parizu, Utrechtu, Amsterdamu, Kopenhagenu, Bergenu, Londonu, New Yorku, Washingtonu, Haifi i Sydneyu), gostujuća predavačica na fakultetima u Ljubljani, Sarajevu, Beogradu i Poznanu, sudjelovala je i u organizaciji nekoliko međunarodnih znanstvenih skupova, u zemlji i u inozemstvu, među kojima se izdvaja predsjedništvo organizacijskog odbora 15. godišnje konferencije međunarodnog udruženja Performance Studies international u Zagrebu 2009, koja je okupila oko 450 znanstvenika i izvedbenih umjetnika. Suradnica je Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža", Centra za ženske studije u Zagrebu i Hrvatske radio-televizije, te povremena kazališna i književna kritičarka u nizu časopisa za kulturu, kao što su Književna Republika, Forum, Vijenac i Zarez. Bila je predsjednica Hrvatskog semiotičkog društva 1999-2000, a članica je Hrvatskog društva kazališnih kritičara i teatrologa, Hrvatskog Centra P.E.N. kluba, Hrvatskog centra ITI te međunarodnog udruženja za izvedbene studije Performance Studies international, u čijem je upravnom odboru djelovala od 2009 do 2011. Za svoj rad primila je tri nagrade: 2002. nagradu «Petar Brečić», 2005. međunarodnu nagradu «Martin Stevens» udruženja Medieval and Renaissance Drama Society, te 2009. godišnju nagradu Filozofskog fakulteta.

Izvorni znanstveni radovi:


1991. "Igra svatova u okviru svadbe: teatar, meta-teatar ili meta-običaj?", Narodna umjetnost, 28, str. 227-241.
1992.a "Predstavljačka obilježja folklora dubrovačkog područja", Narodna umjetnost, Zagreb, 29, str. 169-184.
1992.b & Reana Senjković, Ines Prica: "Poetika otpora", Narodna umjetnost, Zagreb, 29, 1992, str. 45-105.
1993. "Šingala-mingala, from recitation to theatre", Narodna umjetnost, Zagreb, 30: Festschrift fur Maja Bošković-Stulli = In the honor of Maja Bošković-Stulli, 1993, str. 183-199.
1995.a "Intellectual concerns and scholarly priorities: a voice of an ethnographer", Narodna umjetnost, Croatian Journal for Ethnology and Folklore Research, Zagreb, 32/1, 1995, str.79-90.
1995.b "The image of the leader: being a president, displaying a cultural performance", Collegium Antropologicum, 19, 1995, str. 41-52.
1995.c "Prolegomena istraživanju amaterskog kazališta: primjer izbjegličkih radionica", Narodna umjetnost, Croatian Journal for Ethnology and Folklore Research, 32/2, Zagreb, 1995, str. 235-252.
1997.a “Female Unruliness in Slavonian Folk Playwriting and Folklore”, Narodna umjetnost, Croatian Journal for Ethnology and Folklore Research Zagreb, 34/1, str. 101-125.
1997.b “Žensko za muško i muško za žensko u starijoj hrvatskoj dramatici”, Umjetnost riječi, Zagreb, XLI, 3, str. 153-176.
1998.a “Engendered heritage: Shakespeare’s Illyria travested”, Narodna umjetnost, Croatian Journal for Ethnology and Folklore Research, 35/1, str. 215-231.
1998.b “Ilirija prerušena”, Književna smotra,109, str. 13-20.
2000.a «Performative cross-genderings and disciplinary border-crossings», Narodna umjetnost, Croatian Journal for Ethnology and Folklore Research, 37/1, 7-20.
2000.b «Varljivi identiteti: Orlandove transsupstancijacije», Književna smotra, 1115-116, 3-16.
2002. «Science, Space, Time: Contours of (Croatian) Literary Anthropology», Narodna umjetnost, Croatian Journal for Ethnology and Folklore Research, 39/1, str. 75-96.
2003.a «Morisco, moresca, moreška: agonalni mimetizam i njegove interkulturne jeke», Narodna umjetnost, Croatian Journal for Ethnology and Folklore Research, 40/2, str. 61-80.
2004. & Max Harris, «Blackened Faces and a Veiled Woman: The Early Korčula
Moreška», Comparative Drama 37, br. 3-4, 297-320.
2007.a «Histerija realizma i ženski pogled u Begovićevu Pustolovu pred vratima», Umjetnost riječi, 1-2, 79-108.

Knjige:

1989. Brešanov teatar. Aspekti Brešanove dramaturgije, Zagreb: Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa, 196 str.
1997. Teatar u teatru u hrvatskom teatru, Zagreb: Naklada MD i Matica hrvatska, 375 str.
2001. Euridikini osvrti, o rodnim izvedbama u teoriji, kazalištu, književnosti i folkloru, Zagreb: Centar za ženske studije i Naklada MD, 376 str.
2005. Femina ludens, Zagreb: Disput.
2012. U san nije vjerovati, Zagreb: Disput.
.
Knjige u suradnji
2008. & M. Čale, U kanonu, studije o dvojništvu, Zagreb: Disput.
2012. & A. Tomljenović, Uvod u feminističku književnu kritiku, Zagreb: Leykam
International

Uredništvo zbornika
1993. & I. Prica, R. Senjković, Fear, Death and Resistance, An Ethnography of War, Croatia 1991/1992, Zagreb: Matica Hrvatska i Institut za etnologiju i folkloristiku.
1998. & Vlaho Bogišić, Dean Duda, Ivica Matičević Mali leksikon hrvatske književnosti, Zagreb: Naprijed, 599 str.
2006. & I. Prica, Devijacije i promašaji. Etnografija domaćeg socijalizma, Zagreb. Institut za etnologiju i folkloristiku.
2014. & M. Blažević, Misperformance, essays in shifting perspectives, Zagreb-Rijeka-Ljubljana: Poslijediplomski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture, Drugo more, Maska.


Uredništvo monografija
2011. Tonko Lonza (prir. i uvodni tekst)
2014. Neva Rošić (prir. i uvodni tekst)

Radovi u međunarodnim zbornicima
1996. "Theatrical metamorphoses: turning exile into a fairy tale", u: War, Exile, Everyday life, Cultural Perspectives (ed. by Maja Povrzanović and Renata Jambrešić-Kirin), Institute of Ethnology and Folklore Research, Zagreb, str. 209-229.
1997.a “Die Stadt als Theater - eine kulturanthropologische Sicht auf Dubrovnik von der frühen Neuzeit bis 1992”, Kleine Städte im neuzeitlichen Europa (Hrsg. Holger Th Gräf), 243-268, Berlin: Berlin Verlag, Arno Spitz Gmbh, 1997.
1997.b “Autoreferencijalne strategije hrvatskih modernističkih i postmodernističkih dramatičara”, Prvi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova II, Zagreb, str. 321-332.
1999.a “Le radici culturali e letterarie straniere del motivo di travestimento nel dramma croato preottocentesco”, u: Talijanističke i komparatističke studije u čast Mati Zoriću, str. 299-326.
1999.b “The Misuses of Enchantement: Blurring the Boundaries between Literary Criticism and Anthropology”, Mediterranean Ethnological Summer School, Vol. 3 - Piran, 1997 i 1998, Ljubljana, str. 49-62.
2000a. «Historical reference and Theatrical Autoreference», Modellierungen von Geschichte und Kultur/ Modelling History and Culture, Akten des 9. Internationalen Symposiums der Osterreichischen Gesellschaft fur Semiotik, Universitat Graz, 22-24 November 1996/ Proceedings of the 9th International Symposium of the Austrian Association for Semiotics, University of Fraz, November 22-24, Band I/ Vol. I, Theoretische Grundlagen / Theoretical Foundations, ur. J. Bernard, P. Grybek, G. Withalm, 123-134.
2001.a «Self as a Cluster of Socio-Cultural Simulacra: Georg Simmel's and Luigi Pirandello's feminist anthropology of acting», Mythen, Riten, Simulakra / Myths, Rites, Simulacra, Akten des 10. Internationalne Symposiums der Osterreichischen Gesellschaft fur Semiotik, Universitat fur Angewandte Kunst Wien, Dezember 2000/ Proceedings of the 10th International Symposium of the Austrian Association of Semiotics, University of Applied Arts, Vienna, December 2000, Band II, Vol. II, Felder und Applikationen, Fields and Applications, Wien: OGS, 807-822.
2001.b «Feministička kritika i hrvatska drama: izazov tradiciji?», Drugi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova, ur. D. Sesar i I. Vidović-Bolt, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 339-346.
2004. «Glorija i Gloriana», Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova VI, Europski obzori Marinkovićeva opusa, ur. M. Tomasović i V.Glunčić-Bužančić, Split: Književni krug, 182-195.
2006.a «The Aura of the Actress», u: Gender and Identity: Theories from and/or on Souteastern Europe, ur. J. Blagojević, K. Kolozova i S. Slapšak, Beograd: ATHENA and Regional Network for Gender/Women's Studies in Southeastern Europe, 25-41.
2007. «The Context within: The Play within the Play between Theatre Anthropology, System Theory and Postcolonial Critique», u: The Play within the Play. The Performance of Meta-Theatre and Self-Reflection, ur. G. Fischer i B. Greiner, 285-296.
2007. «Wilde X 3», u: Govor drame – govor glume, ur. S. Anđelković i B. Senker, Zagreb: Disput, 119-134.
2008.a «Il doppio materno: ancora sulla maternità in Pirandello», u: Il doppio nella lingua e nella letteratura italiana, Atti del Convegno Internazionale Dubrovnik, 9-11 settembre 2004, ur. M. Čale, T. Peruško, S. Roić i A. Iovinelli, Zagreb: FF press, 387-399.
2008.b «Dvojnik: od teme do metode», u: Komparativna povijest hrvatske književnosti – Zbornik radova XI. Smjerovi i metodoogije komparativnog proučavnja hrvatske književnosti, ur. C. Pavlović i V. Glunčić-Bužančić, Split – Zagreb: Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 176-184.
2009.a & Marin Blažević, «Translate or Else: Marking the Glocal Troubles of Performance Research in Croatia», u: Contesting Performance, global sites of research, ur. J. Mckenzie, H. Roms i C. J. W.-L.Wee, New York: Palgrave, 168-187.
2009.b «Dundo Maroje ili ljubav prema geometriji», u: Marin Držić. Svjetionik dubrovačke renesanse, ur. J-L Thomas i S. Anđelković, Zagreb: Disput, 133-146.
2009.c «Analyse this! Držićološke psihoanamneze», u: Komparativna povijest hrvatske književnosti – Zbornik radova XI. Držić danas. epoha i nasljeđe, ur. C. Pavlović i V. Glunčić-Bužančić, Split – Zagreb: Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 17-34.
2010. „Femmes fatales i njihovi portreti nakon 1910: od hrvatskog dramskog artizma do analitičkog realizma“, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti – Zbornik radova XII. Poetika i politika kulture nakon 1910, ur. C. Pavlović i V. Glunčić-Bužančić, Split – Zagreb: Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 292-311.Radovi u hrvatskim zbornicima

1994.a "Benešićevi nazori o kazališnoj kritici", u: Julije Benešić-Tito Strozzi, Zbornik radova znanstvenih kolokvija Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu 1992. i 1993., Zagreb: Hrvatsko narodno kazalište, 1994., str. 99-103.
1994.b "Tematizacija glumčeva poziva u Strozzijevoj Igri u dvoje", u: Julije Benešić-Tito Strozzi, Zbornik radova znanstvenih kolokvija Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu 1992. i 1993., Zagreb: Hrvatsko narodno kazalište, 1994., str. 177-182.
1995. "Mjesto teatarske semiotike u književnoteorijskim razmišljanjima Darka Suvina", u: Trag i razlika, ur. V. Biti, N. Ivić i J. Užarević, Zagreb: Naklada MD.
1996. "Metafore glume u suvremenoj hrvatskoj dramatici", Zbornik Krležinih dana u Osijeku 1995: Suvremena hrvatska dramska književnost i kazalište od 1968./1971. do danas, prva knjiga, Zagreb-Osijek: Zavod za povijest književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Pedagoški fakultet u Osijeku, str. 98-117.
1997.a “Postoji li suvremeno hrvatsko dramsko žensko pismo?”, Krležini dani u Osijeku 1995: Suvremena hrvatska drama i kazalište od 1968/71 do danas, Osijek - Zagreb: HNK Osijek, Pedagoški fakultet u Osijeku, Odsjek za povijest kazališta HAZU, str. 171-180.
1997.b “Slavonski folklor i pučki igrokaz: jedno moguće (metodološko) susretište”, Krležini dani u Osijeku - Osijek i Slavonija - hrvatska dramska književnost i kazalište, Osijek - Zagreb: HNK Osijek, Pedagoški fakultet u Osijeku, Odsjek za povijest kazališta HAZU, str. 79-95.
1998. “Još o Matkovićevoj antici i njezinim europskim poticajima”, Zbornik Krležinih dana u Osijeku 1997: Hrvatska dramska književnost i kazalište u europskom kontekstu, Zagreb-Osijek: Zavod za povijest književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Pedagoški fakultet u Osijeku, 123-135.
2000. «O dvjema ženskim pričama o glumačkom životu», Zbornik Krležinih dana u Osijeku 1999: Hrvatska dramska književnost i kazalište u europskom kontekstu, Zagreb-Osijek: Zavod za povijest književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Pedagoški fakultet u Osijeku, 114-121.
2002. «Žena i žanr: o Senkeru i Mujičiću, i opet bez trećega», Zbornik Krležinih dana u Osijeku 2002: Žanrovi u hrvatskoj dramskoj književnosti i struke u hrvatskom kazalištu, Zagreb-Osijek: Zavod za povijest književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Pedagoški fakultet u Osijeku, 247-257.
2003. «Teorija, transdisciplinarnost i hrvatsko kazalište», u: Prošla sadašnjost, znakovi povijesti u Hrvatskoj, ur. N. Ivić i V. Biti, Zagreb: Naklada MD, 292-321.
2004. «Dvoglave hidre: nacija, žene i gluma», u: Između roda i naroda, ur. T. Škokić i R. Jambrešić Kirin, Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku & Centar za ženske studije, 323-340.
2007. «Drama kao romaneskni intermedij: dva kontrastivna modernistička primjera (Virginia Woolf, Između činova i Miroslav Krleža, Banket u Blitvi), u: Poetika pitanja, Zbornik radova u povodu 70. rođendana Milivoja Solara, ur. D. Duda, G. Slabinac i A. Zlatar, Zagreb: FF press, 159-174.
2008.a «Don Juan, galantnost, libertinizam: od muškog prototipa do njegove ženske inverzije. Molière i Marivaux», u: Poslanje filologa, Zbornik radova u povodu 70. rođendana Mirka Tomasovića, ur. T. Bogdan i C. Pavlović, Zagreb: FF press, 345-371.
2008.b «Pomet – Greenblattov Jago? Samooblikovanje, improvizacija moći i kulturna tjeskoba u Držićevu Dundu Maroju», u: Putovima kanonizacije, zbornik radova o Marinu Držiću (1508-2008), ur. N. Batušić i D. Fališevac, Zagreb: HAZU, 839-853.
2012. „Tumačenje snova kao teatrološki problem“, u: Prostori snova, ur. D. Fališevac i Ž. Benčić, Zagreb: Disput, 71-99.

Izlaganja na međunarodnim znanstvenim skupovima

1995. “Intellectual concerns and scholarly priorities: a voice of an ethnographer”, Intellectual Concerns and Scholarly Priorities in South Eastern Europe, Zagreb, siječanj.
1995. “Theatrical metamorphoses: turning exile into a fairy tale”,War, Exile, Everyday life, Zagreb, 30. ožujka do 2. travnja.
1996. “Historical reference and theatrical autoreference”, Modellierungen in Geschichte und Kultur, Graz, 25. do 27. studeni.
1997.a “Strani kulturni i književni korijeni motiva inverzije spola u starijoj hrvatskoj dramatici”,Talijanističke i komparatističke studije u čast prof. Mati Zoriću, Zagreb, 26. do 27. svibnja
1997. “Engendered heritage: Shakespeare’s Illyria travested”, The Art of Inheriting, Međunarodna regionalna konferencija P. E. N.-a u Splitu, 24. do 29. rujna.
1998.b “20th century narrative versus performative questioning of historical representation: is history a narrative or a performance?”, 20th century European Narratives: Tradition and Innovation, Šesta međunarodna konferencija ISSEI, Haifa, 16. do 21. kolovoza.
1998.c “The Misuses of Enchantement: Blurring the Boundaries between Literary Criticism and Anthropology”, Međunarodna etnološka ljetna škola, Piran, 14. do 18. rujna.
2000.a «Europe was a Woman: National versus Pan-european Aspirations as embodied in images of actresses in the Croatian 20th century drama», International Conference ISSEI, University of Bergen, Bergen, Norway, 14-20. kolovoza.
2000.b «Self as a Cluster of Socio-cultural Simulacra: Georg Simmel's and Luigi Pirandello's Feminist Anthropology of Acting», Mythen-Riten-Simulacra / Myths-Rites-Simulacra, 25th anniversary of the Austrian Association for Semiotics, Universität Wien, Austrija, 24-26. studeni.
2001.a «Corpuses, corpses, or cultural bodies», Women in Cultural Theories: Reading the Body, Centar za ženske studije u Zagrebu, Ženske studije u Beogradu i Rudgers University, IUC Dubrovnik, 23. lipnja.
2001.b «Expressions nouvelles», Dire, lire et décripter le monde au féminin, Grenoble, Francuska, 5-7. srpnja.
2002.a «Morisco, moresca, moreška: mimetismo agonal y sus ecos interculturales», znanstveni skup povodom otvaranja Instituta Cervantes na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 8. travnja.
2002.b «Nation as Actress, European Tradition and Croatian Transition», Gender and Nation, Tradition and Transition, IUC Dubrovnik, 22. svibnja.
2002.c «Cultural Memory Petrified: Theatre in the Service of Propaganda», Theatre and Cultural Memory, Amsterdam, 2. srpnja.
2002.d «The Aura of the Actress», Vague, Volatile, Incomprehensible, CDU & ADU, Zagreb, 7-10. studeni.
2003.a «Glorija i Gloriana», Komparativna povijest hrvatske književnosti VI, Europski obzori Marinkovićeva opusa, Split, 29-30. rujna.
2003.b «Unified in a Conflict: Moros y Cristianos and Moreska, Mimetic Fascination with an Intercultural Agon», Unifying Aspects of Cultures, Beč, 9-11. studeni.
2004.a «From Shakespeare to Držić and Back: A Reassessment», Marin Držić, Dubrovnik and Renaissance, Catholic University of Washington, Washington, USA, 24. travnja.
2004.b «Play-within-the-Play between Theatre Anthropology, System Theory and Postcolonial Criticism», Play-within-the-Play, University of New South Wales, Sydney, Australia, 21-24. srpnja.
2004.c «Blackened Faces and a Veiled Woman: The Eary Korcula Moreska», XI Colloquium SITM, Elx, Valencia, Španjolska, 9-14. kolovoza.
2007. «The (Re)Invention of Acting», 13. godišnja konferencija Performance Studies international, Happening/ Performance/ Event, New York, 9. studenog.
2006. «Wilde X 3», Govor drame – govor glume, Zagreb, Filozofski fakultet, 3. prosinca.
2007. «Dvojnik, od teme do metode», Komparativna povijest hrvatske književnosti. Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti, Split, 27. rujna.
2008. «Europski okviri Držićeva metateatra», Središnja međunarodna konferencija u povodu 500. obljetnice rođenja Marina Držića, Dubrovnik, 2. rujna.
2008. «Plautina et Darsiana, a Theft Duly Acknowledged», Središnja međunarodna konferencija u povodu 500. obljetnice rođenja Marina Držića Siena, 6. rujna
2008. «Analyse this! Držićološke psihoanamneze», Komparativna povijest hrvatske književnosti. Držić danas. Epoha i nasljeđe, Split, 24. rujna.
2008. «Dundo Maroje ili ljubav prema geometriji», Marin Držić – svjetionik dubrovačke renesanse, Pariz, 25. listopada.
2008. „Opaske uz Budmanijevu rekonstrukciju Držićeva Pjerina“, Međunarodni znanstveni skup o Marinu Držiću HAZU, Zagreb, 5. studenog.
2009. «The Lecture and Its Infelicities: Recovering Goffman's Legacy for (Mis)performance Studies», 15. godišnja konferencija Performance Studies international, Misperformance: Misfiring, Misfitting, Misreading, Zagreb, 25. lipnja.
2009. «Dramatic versus postdramatic textuality: paradoxes of a (false?) opposition», Dramatic and Postdramatic Theatre: Ten Years After, Beograd, 16. rujna.
2009. «Vrijeme Stilskih vježbi», Komparativna povijest hrvatske književnosti. Raznodobnost istodobnog, Split, 3. listopada.
2009. «Tegobe tijela, povlastice žanra», Velike teme kulture u slavenskim književnostima. Tijelo, Wroclav, 20. studenog.
2010. „Loss of identity in the Acting Sphere, from Diderot's Paradox to Ridout's Stagefright“, Spaces of Identity in the Performing Sphere, Zagreb, 13. veljače.
2011. „Radical and not so radical transgressions: invading backstage domains“, The Zone and Zones: Radical Spatiality in Our Times, II godišnja konferencija Re-thinking Humanities and Social Sciences, Sveučilište u Zadru,1. rujna.
2012. „Acting for Real: The Queen's Two Bodies“, Politics of Memory, III godišnja konferencija Re-thinking Humanities and Social Sciences, Sveučilište u Zadru, 6. rujna.

Izlaganja na domaćim znanstvenim skupovima

1992. "Benešićevi nazori o kazališnoj kritici", Julije Benešić, Znanstveni kolokvij Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Zagreb: Hrvatsko narodno kazalište, 24. studenog.
1993. "Tematizacija glumčeva poziva u Strozzijevoj Igri u dvoje", Tito Strozzi, Znanstveni kolokvij Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Zagreb: Hrvatsko narodno kazalište, 24. studenog.
1995.a "Metafore glume u suvremenoj hrvatskoj dramatici", Krležini dani u Osijeku: Suvremena hrvatska dramska književnost i kazalište od 1968./1971. do danas, Osijek: Pedagoški fakultet u Osijeku, 24. do 27. siječnja.
1995.b “Postoji li suvremeno hrvatsko dramsko žensko pismo?", Krležini dani u Osijeku: Suvremena hrvatska dramska književnost i kazalište od 1968./1971. do danas, Osijek: Pedagoški fakultet u Osijeku, 6. do 9. prosinca.
1996. “Slavonski folklor i pučki igrokaz: jedno moguće (metodološko) susretište”, Krležini dani u Osijeku - Osijek i Slavonija - hrvatska dramska književnost i kazalište, Osijek: Pedagoški fakultet u Osijeku, 8. do 11. prosinca.
1997. “Još o Matkovićevoj antici i njezinim europskim poticajima”, Krležini dani u Osijeku: Hrvatska dramska književnost i kazalište u europskom kontekstu, Pedagoški fakultet u Osijeku, 7. do 10. prosinca.
1999. «O dvjema ženskim pričama o glumačkom životu», Krležini dani u Osijeku, Osijek: Pedagoški fakultet u Osijeku, 7-10. prosinca.
2002.a «Humor i politička (ne)korektnost Feralovih fotomontaža», HED, Split i drugi, 5-6. svibnja.
2002.c «Žena i žanr: o Mujičiću i Senkeru, i opet bez trećega», Krležini dani u Osijeku, Pedagoški fakultet u Osijeku, 5-7. prosinca.
2003.a «Krležiana/Senkeriana/Stoppardiana», Suvremena hrvatska drama, Matica hrvatska, Zagreb, 22-25. veljače.
2003.b «Antigona, Antigone», Suvremena hrvatska drama, Matica hrvatska, Zagreb, 18-21. veljače.Nagrade

2002. nagrada „Petar Brečić“ za knjigu Euridikini osvrti, Zagreb: Naklada MD i Centar za ženske studije, 2001.
2005. & Max Harris, nagrada «Martin Stevens» međunarodnog Društva za srednjovjekovnu i renesansnu dramu za esej «Blackened Faces and a Veiled Woman, the Early Korcula Moreska», objavljen u Comparative drama.
2009. godišnja nagrada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za rad na knjizi U kanonu, studije o dvojništvu (nastale u koautorstvu s Moranom Čale) i rad na organizaciji konferencije Misfiring, Misfitting, Misreading, međunarodnog udruženja Performance Studies international, Zagreb, 24-28. lipnja.