dr.sc. Kotel Da-Don, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku
Konzultacije
Soba
C109
Telefon
E-mail
kdadon@ffzg.hr

Rabin doc. dr. sc. Kotel Da-Don rođen je u Izraelu. Vjersko i rabinsko obrazovanje primio je u ješivi Ha-Kotel u Jeruzalemu (1987.-1991.) i u rabinskom i učiteljskom seminaru Midraš Sephardi u Jeruzalemu (1991.-1995.), gdje je završio i pedagogijsko obrazovanje. Diplomirao je i na pravnom fakultetu sveučilišta Bar Ilan u Ramat Ganu (1991.-1995.). Od 1995. je član izraelske Odvjetničke komore. 2006. završio je doktorske studije iz židovske filozofije. Tijekom 1996. i 1997. radio je kao profesor na Jewish Theological Seminary – University of Jewish Studies u Budimpešti, na fakultetima za rabinske i za pedagoške studije. Od 1998. u Zagrebu djeluje kao glavni rabin u Hrvatskoj. Od 2006. Rabin Da-Don duhovni je vođa Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj Od 2006. godine predaje na Katedri za judaistiku (Filozofski fakultet u Zagrebu). Od 2013. godine imenovan je predstojnikom katedre za Judaistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2014. godine promoviran je u docenta na Katedri za judaistiku (Filozofski fakultet u Zagrebu).


Knjige:
1. Etica Ebraica Moderna, del Rav Prof. Kotel Da-Don Rabbino Capo della Croazia, Associazione Italiana per la Diffusione della Cultura Ebraica, Roma, 2002.
2. Hagada Šel Pesah- Priča O Izlasku Izraela Iz Egipta, Židovska Vjerska Zajednica Bet Israel u Hrvatskoj, Zagreb, 2006.
3. Židovstvo : život, teologija i filozofija / Zagreb : Profil International, 2009. - str. 840. ISBN: 9789531211543.Izvorni znanstveni radovi:
1. Kotel Dadon, »Biblijska kazna: Oko za oko" (lzl 21,22-25; Lev 24,17-22; Pnz 19,16-21), odmazda ili naknada štete?«, Obnovljeni život, 67, (2012), 4, 441–457
2. Kotel Dadon, »Pisana i Usmena Tora: Može li jedna bez druge?« Nova prisutnost 10 (2012) 3, 419-442.
3. Kotel Dadon, » Umjetna oplodnja u židovstvu« Nova prisutnost, 12 (2014) br. 1, str. 67 – 90. ISSN 1334-2312 (tisak)
4. Kotel Dadon, » Četvorica su ušla u vrt (Pardes) « Nova prisutnost, 12 (2014) br. 3, 379-399. ISSN 1334-2312.
5. Kotel Dadon, » Kremacija u starozavjetnim spisima Biblije i u židovskome pravu "«, Obnovljeni život, 69, (2014) 4, 495-506.
6. Kotel Dadon, » Odnos poslodavca i zaposlenika u židovskom Pravu « Nova prisutnost, 13 (2015) br. 3, str. 301-317. ISSN 1334-2312 (tisak).
Stručni radovi:
1. Rabinske konferencije u svijetu, u: Ha-kol, glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, 65-66/ str.19, Zagreb, svibanj-lipanj, 2000/5760.
2. Počeci židovske filozofije, u Ha-kol, glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, 67-68/str.14, Zagreb, studeni, 2000/5761.
3. Magen David, u Ha-kol, glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, 69-70/str.8, Zagreb, ožujak, 2001/5761.
4. Ekologija u židovstvu, u Ha-kol, glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, 72/str.17, Zagreb, studeni, 2001/5762.
5. Bar Micva i Bat Micva, u Ha-kol, glasilo židovske zajednice u Hrvatskoj, 73/str.31, Zagreb, siječanj, 2002/5762.
6. Abortion in Judaism, u Novi Omanut, Prilog Židovskoj Povijesti i Kulturi, 49/str.5, Zagreb, studeni-prosinac, 2001/5762.
7. Jovel-A Jubilee u Novi Omanut, Prilog Židovskoj Povijesti i Kulturi, 50/ str.1, Zagreb, siječanj-veljača, 2002/5762.
8. “Vrijednost života u židovstvu etičko, medicinsko i halahičko gledanje na bolest, umiranje i dušu”, VJERA I ZDRAVLJE, zbornik radova, Zaklada “Biskup Josip Lang”, Zagreb 2005.
9. “ODNOSI IZMEĐU ŽIDOVA I KRŠĆANA NEKADA I DANAS”, Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije, 2/2006 pp.110.
10. "Kostimi i maskiranje za Purim" u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 2 godina II 2006. str.5 –
11. "Pesah, sloboda i židovski identitet" u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 2 godina II 2006. str.5 - Br. 3 godina II 2006. str.5 –
12. "Hoćemo li otkriti mistično između blagdana Lag ba-omera - otkirvenja Kabale i Šavuota - otkrivenja Tore?" u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 4 godina II 2006. str.8 –
13. "Molitva za nevoljnika koji osjeća klonulost" u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 5 godina III 2007, str.8 -
14. "Zapovijed Šmita u prošlosti i sadašnjosti", u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 6 godina III 2007, str.5 -
15. "Šezdeseta obljetnica Države Izrael" u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 7 godina IV 2008, str.3 – ISSN 1845-8742.
16. "O ideji Jom Kipura" ("Zar je meni takav post po volji u dan kad se čovjek trapi?" - Izaija 58,5) u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 8 godina IV 2008, str.5 –
17. "Nekoliko riječi o dva mala blagdana" u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 9 godina IV 2008, str.7 –
18. "Moć jezika" (Nekoliko riječi o Lašon HaRa - doslovno - "zlom jeziku", ogovaranju) u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 10 godina IV 2009, str.5 –
19. "Roš Hašana, dan stvaranja Čovjeka" u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 11 godina IV 2009, str.6 -
20. "Bar Micva" u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 12 godina IV 2009, str.6 –
21. “ Kašrut כשרות - židovski propisi o ishrani” Zbornik predavanja - Trajne edukacije za izvoditelje obvezatnih DDD mjera pod naslovom „Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u HACCP, HALAL i KOSHER sustavu“– listopad / studeni 2010. g. . str. 109-122, ISBN-978-953-7247-14-0, Zagreb, KORUNIĆ d.o.o. Zagreb
22. “Biblijska ideja jubileja kao ideja socijalne pravde str” u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 13 godina IV 2010, str.6 –
23. "Nekoliko riječi za Simhat Tora - o Tori kao pjesmi" u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 14 godina V 2010, str.5 -
24. "Priča o Hanuki kao dokaz da se povijest ponavlja..." u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 15 godina V 2010, str.7 –
25. „Miroslav Šalom Freiberger - Prikaz ličnosti kroz istraživanje njegovog siddura“, u u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 16 godina V, 2011, str.6-7.
26. ODNOSI IZMEĐU ŽIDOVA I KRŠĆANA – PROŠLOST, SADAŠNJOST, BUDUĆNOST, Zbornik radova Tjedna međureligijskoga dijaloga povodom 25 godina duha Asiza, Hrvatska Provincija Sv. Jeronima Franjevaca Konventualaca Centar “Hrvatski Areopag” za međureligijski dijalog, Urednik Josip Blažević, Zagreb, 2012. str. 107-117. ISBN-978-953-7154-82-0.
27. OBREZIVANJE: SLOBODA RELIGIJE ILI ŠTETNO ZA ZDRAVU BEBU? Ruah hadaša, Zagreb, rujan, 2012. str.7-10 , br. 20 godišteV, ISSN – 1845-8742.
28. PREUZIMANJE ODGOVORNOSTI u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 21 godina VI, 2012. str. 8.
29. Rabin, njegova djelatnost u židovskoj zajednici i njegov položaj u judaizmu u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 22 godina VI, 2013. str. 8.
30. Mjesto blagdana Šavuota u Bibliji, u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 23 godina VI, 2013. str. 8.
31. Hramska služba Velikog svećenika na Yom Kippur u vrijeme Drugog Hrama, u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Br. 24 godina VI, 2013. str. 6.
32. Židovska kulturna tradicija i priroda u Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, 6 (2013), 25.
33. Izvor veselja na Purim / Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, 10 (2014), 26. Str. 6-7. ISSN: 1845-8742
34. » Odnos židovstva prema kulturi i umjetnosti« Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, Godina X (2014), broj 27. Str. 6-7. ISSN: 1845-8742.
35. Prava priča i mogući pravi junak Hanuke / Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, X (2014), broj 28. Str. 14-17. ISSN: 1845-8742.
36. » Kralj David: kralj i Mudrac, život i smrt‎« Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, X (2015), 30. Str. 11-13. ISSN: 1845-8742
37. Dadon, Kotel ; Tiša B’Av, podsjetnik na nacionalnu tragediju u antička i moderna vremena‎ / Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, XI (2015), 31. Str. 5-7. ISSN: 1845-8742
38. Dadon, Kotel ; Naši učenjaci o biblijskoj knjizi Kohelet – Propovjednik / Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, 11 (2015), 32. Str. 6-8. ISSN: 1845-8742.
39. Dadon, Kotel ; Pidjon haben - Otkupljivanje prvorođenca / Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, 11 (2015), 32. Str. 15-17. ISSN: 1845-8742.
40. Dadon, Kotel ; Prethodnici cionizma – Mevasre hacijonut / Ruah Hadaša, Glasilo Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Hrvatskoj, 11 (2015), 33. Str. 6-10. ISSN: 1845-8742.Urednik knjiga
Autor: Julia Koš,
Urednik biblioteke : Kotel Dadon
Ulaznica za nebo, mesijanska značenja židovskog blagdana Pesaha, Biblioteka MORAŠA, Izdavač: Židovska Vjerska Zajednica Bet Israel u Hrvatskoj. Zagreb, 2014.
ISBN: 978-953-7926-00-7Prikazi i recenzije:
1. 72 IMENA, Jasminka Domaš, ŽIDOVSKA VJERSKA ZAJEDNICA BET ISRAEL U HRVATSKOJ, ZAGREB, 2008
2. Abraham Joshua Heschel, Čovjek nije sam- Filozofija religije, Ex libris Rijeka, 2008.
3. Rabin Razgovara s Isusom - Jacob Neusner, Hrvatsko izdanje, KRŠĆANSKA SADAŠNJOST, 2011.
4. Predgovor / U: Shmuley Boteach. KOŠER SEKS recept za strast i prisnost . Zagreb: Profil international i Židovska vjerska zajednica Bet Israel u Hrvatskoj: 2013, str. 9.
5. Predgovor / U: Jasminke Domaš , GLASOVI, SJEĆANJA, ŽIVOT- PRILOG ISTRAŽIVANJU POVIJESTI ŽIDOVSKIH OBITELJI, Bikova - Bet Israel, Zagreb, 2015.U Zagrebu, 17. prosinca 2015.