dr.sc. Dean Duda, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
čet, 10-12; i prema dogovoru
Soba
B 211
Telefon
2112
E-mail
dean.duda@ffzg.hr

dr. sc. Dean Duda, redovni profesor (Katedra za teoriju i metodologiju proučavanja književnosti) konzultacije: četvrtak 10.00 do 12.00h (B-211) e-mail: dean.duda@ffzg.hr ; tel. 6120-112 (kućni 2112) Dean Duda (Pula, 7. listopada 1963). Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studirao komparativnu književnost i filozofiju, gdje je 1992. magistrirao i 1997. doktorirao. Na Odsjeku za komparativnu književnost radi od 1990. Zanima se književnom teorijom, kulturalnim studijima, popularnom kulturom, kulturom putovanja, poviješću i teorijom pripovjednih žanrova. Izbor iz bibliografije (vidi i stranicu Hrvatske znanstvene bibliografije): Knjige: Priča i putovanje: hrvatski romantičarski putopis kao pripovjedni žanr (MH, Zagreb 1998) Kulturalni studiji: ishodišta i problemi (AGM, Zagreb 2002) Hrvatski književni bajkomat (Disput, Zagreb 2010) Kultura putovanja: uvod u književnu iterologiju (Ljevak, Zagreb 2012) prir. Putopisi (Riječ, Vinkovci 1999) prir. Politika teorije: zbornik rasprava iz kulturalnih studija (Disput, Zagreb, 2006) u suautorstvu Mali leksikon hrvatske književnosti (Naprijed, Zagreb 1998) Lektira na dlanu I-II. (Sysprint, Zagreb 2001-2002)