dr.sc. Domagoj Đikić, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail