Inja Erceg Jugović, zn. novak

Akademski stupanj
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
po dogovoru putem e-maila
Soba
C-315
Telefon
016002346
E-mail
inerceg@ffzg.hr

Inja Erceg Jugović rođena je 01.01.1982. godine u Zagrebu gdje je završila opću gimnaziju. Studij psihologije završila je 2007. godine na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Po završetku studija godinu dana stažirala je na Klinici za psihološku medicinu KBC-a Zagreb gdje je obavljala poslove psihodijagnostike, radila s onkološkim pacijentima te sudjelovala u istraživanjima iz područja psihoonkologije i kronične boli. Stručni ispit pri Hrvatskoj psihološkoj komori položila je 2008. godine. Od svibnja 2008. do lipnja 2009. godine bila je zaposlena u „Centru Sirius d.o.o. za poslovno savjetovanje i usluge“ gdje je obavljala poslove profesionalne selekcije i procjene potencijala zaposlenika te u „Centru za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanja Sirius“ kao stručni suradnik gdje se bavila profesionalnom orijentacijom, savjetovanjem te projektima prevencije ovisnosti i poticanja zdravog odrastanja među mladima. Od lipnja 2009. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja u suradničkom zvanju asistenta na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu za rad na znanstvenoistraživačkom projektu „Ličnost roditelja i roditeljstvo tijekom tranzicije djeteta u adolescenciju” Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (130-1301683-1400) voditeljice prof. dr. sc. Gordane Keresteš. Od 2013. do 2014. godine bila je suradnica na poticajnom projektu Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom „Čimbenici nezadovoljstva tijelom kod djevojaka i mladića u razdoblju adolescencije“ čija je voditeljica bila prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić. Poslijediplomski doktorski studij psihologije upisala je 2009. godine. U prijašnjem se znanstvenom radu bavila istraživanjem ispitne anksioznosti, pozitivnog i negativnog perfekcionizma te područjima kronične boli i psihoonkologije. Glavno područje njenog trenutnog znanstvenog interesa su biološki i sociokulturalni čimbenici razvoja i održavanja nezadovoljstva tijelom u adolescenciji kod djevojaka i mladića, poput dobi i vremena pubertalnog sazrijevanja te utjecaja roditelja, vršnjaka i medija, kao i spolne i dobne razlike u primjeni različitih strategija promjene tjelesnog izgleda. U travnju ove godine odobreno joj je stjecanje doktorata znanosti u okviru doktorskog studija i prihvaćena tema za izradu doktorskog rada pod naslovom „Čimbenici nezadovoljstva tijelom u adolescenciji“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Gordane Kuterovac Jagodić. U prvoj polovici ove godine provela je glavno istraživanje za svoj doktorski rad u osnovnim i srednjim školama s područja Zagreba, Velike Gorice i Dugog Sela koje je uključilo preko 1100 učenica i učenika. Trenutno je u procesu izrade doktorskog rada. Sudjeluje u izvođenju nastave na tri obavezna kolegija preddiplomskog studija psihologije: „Uvod u razvojnu psihologiju“, „Psihologija odrasle dobi i starenja“ te „Uvod u predškolsku i školsku psihologiju“, kao i na izbornom kolegiju „Odabrane teme iz primijenjene psihologije“ na preddiplomskom studiju za sve studente Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Aktivno je sudjelovala na više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova, autorica je poglavlja u knjizi, jedna od urednica sažetaka priopćenja međunarodnog znanstvenog skupa te je do sada objavila dva znanstvena rada. Završila je niz edukacija, kao i drugi stupanj iz kognitivno-bihevioralne terapije. Članica je Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva.

Glavno područje njenog trenutnog znanstvenog interesa su biološki i sociokulturalni čimbenici razvoja i održavanja nezadovoljstva tijelom u adolescenciji kod djevojaka i mladića, poput dobi i vremena pubertalnog sazrijevanja te roditeljskog i vršnjačkog utjecaja, kao i spolne i dobne razlike u primjeni različitih strategija za promjenu tjelesnog izgleda. U prijašnjim se istraživanjima bavila ispitnom anksioznošću, pozitivnim i negativnim perfekcionizmom te područjima kronične boli i psihoonkologije.