dr.sc. Željka Fink-Arsovski, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
Konzultacije
ponedjeljak 12:30-14:30
Soba
B-223
Telefon
4092-121
E-mail
zfink@ffzg.hr

Rođena je u Zagrebu gdje je završila studij Ruskoga jezika i književnosti i Sociologije na Filozofskom fakultetu. Magistrirala je i doktorirala na temama iz ruske i hrvatske frazeologije. Zaposlena je na Filozofskom fakultetu, na Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti. Predstojnica je Katedre za ruski jezik. Zvanje: redovita profesorica u trajnom zvanju. Znanstveni su joj i stručni interesi vezani za područja leksikologije, leksikografije, sintakse i kontaktne lingvistike, ali najviše za frazeologiju i frazeografiju. Objavila je preko sto znanstvenih i stručnih članaka (od toga je najveći broj vezan za frazeološku i frazeografsku temu) u hrvatskim i inozemnim časopisima te zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova. Koautorica je četiriju frazeoloških rječnika (Hrvatski frazeološki rječnik, 2003; Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema, 2006; Hrvatsko-engleski frazeološki rječnik, 2008; Hrvatsko-ruski frazeološki rječnik, 2011) i Bibliografije hrvatske frazeologije (2010), a napisala je i znanstvenu monografiju o poredbenim frazemima (Poredbena frazeologija: pogled izvana i iznutra, 2002). Sastavila je priručnik za nastavu u okviru studija Ruskoga jezika i književnosti Сборник упражнений по синтаксису русского языка, 2006, 2013. Sudjelovala je s referatom na preko sedamdeset znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu, a održavala je i predavanja na raznim sveučilištima u Hrvatskoj (Zadar, Rijeka) i inozemstvu (Ljubljana, Maribor, Sankt-Peterburg, Lavov, Kijev, Prag, Innsbruck). Dvadesetak je godina bila suradnica na projektu "Hrvatska frazeologija" (glavni istraživač akademkinja Antica Menac), a desetak godina – na projektu "Anglicizmi u ruskom jeziku" (dio opsežnoga projekta "Jezični dodiri u neposrednom i posrednom posuđivanju", glavni je istraživač bio akademik Rudolf Filipović). Od 2007. do 2013. bila je voditeljica projekta "Kontrastivno proučavanje ruskoga i hrvatskog jezika". Od svibnja 2014. vodi znanstveni projekt "Primjena frazeološke teorije na frazeografiju" (koji je odobrila Hrvatska zaklada za znanost). Od 1996. predstavlja Republiku Hrvatsku u Komisiji za slavensku frazeologiju pri Međunarodnom slavističkom komitetu. Od 2001. do 2004. bila je prodekanica za nastavu Filozofskoga fakulteta. Od 2003. do 2009. bila je voditeljica Ljetne škole Filozofskoga fakulteta.

Objavila je preko sto znanstvenih i stručnih članaka.
Koautorica je četiriju frazeoloških rječnika (Hrvatski frazeološki rječnik, 2003; Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema, 2006; Hrvatsko-engleski frazeološki rječnik, 2008; Hrvatsko-ruski frazeološki rječnik, 2011) i Bibliografije hrvatske frazeologije (2010), a napisala je i znanstvenu monografiju o poredbenim frazemima (Poredbena frazeologija: pogled izvana i iznutra, 2002). Sastavila je priručnik za nastavu u okviru studija Ruskoga jezika i književnosti Сборник упражнений по синтаксису русского языка, 2006, 2013.

Sudjelovala je s referatom na preko sedamdeset znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu, a održavala je i predavanja na raznim sveučilištima u Hrvatskoj (Zadar, Rijeka) i inozemstvu (Ljubljana, Maribor, Sankt-Peterburg, Lavov, Kijev, Prag, Innsbruck).

Dvadesetak je godina bila suradnica na projektu "Hrvatska frazeologija" (glavni istraživač akademkinja Antica Menac), a desetak godina – na projektu "Anglicizmi u ruskom jeziku" (dio opsežnoga projekta "Jezični dodiri u neposrednom i posrednom posuđivanju", glavni je istraživač bio akademik Rudolf Filipović). Od 2007. do 2013. bila je voditeljica projekta "Kontrastivno proučavanje ruskoga i hrvatskog jezika". Od svibnja 2014. vodi znanstveni projekt "Primjena frazeološke teorije na frazeografiju" (koji je odobrila Hrvatska zaklada za znanost).