dr.sc. Tetyana Fuderer, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
Konzultacije
četvrtak, 10:00-11:30 i prema dogovoru
Soba
B-202
Telefon
4092-102
E-mail
tfuderer@ffzg.hr

Dr. sc. Tetyana Fuderer (djevojački Honzur) rođena je 6. siječnja 1979. u Prilukama u Ukrajini. Hrvatska je državljanka i majka jednoga djeteta. U rodnom gradu završila je osnovnu i srednju školu te 1998. godine s izvrsnim uspjehom diplomirala na Višoj pedagoškoj školi „Ivan Franko“, završivši studij razredne nastave i engleskoga jezika. Iste je godine upisala treću godinu studija ukrajinskoga jezika i književnosti na Državnom pedagoškom sveučilištu „Nikolaj V. Gogolj“ u Nižinu u Ukrajini. Školske godine 1998./99. pohađala je III. stupanj Pripremne godine studija hrvatskoga jezika za strane studente na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a iduće, 1999./2000., akademske godine upisala se na II. godinu studija ukrajinskoga i ruskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Navedeni je studij završila 2002. godine s općim prosjekom ocjena 4,97. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisala se akad. godine 2002./2003. na Poslijediplomski doktorski studij lingvistike, na kojemu je u roku, s prosjekom ocjena 4,6, položila sve propisane ispite te 6. srpnja 2007. godine obranila kvalifikacijski rad, izrađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Milenka Popovića. Od listopada 2002. do listopada 2005. radila je kao vanjski suradnik – lektor za ukrajinski jezik na Odsjeku za slavenske jezike i književnosti (danas Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti). U tom je razdoblju izvodila nastavu iz četiriju jezikoslovnih kolegija na studiju ukrajinistike. Od 1. listopada 2005. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na slavističkom znanstvenoistraživačkom projektu koji je vodila prof. dr. sc. Dubravka Sesar. Suradnju s voditeljicom nastavila je i na novom projektu – Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim. Dana 11. ožujka 2009. godine s izvrsnom je ocjenom obranila i doktorsku disertaciju pod naslovom ''Соціолінгвістичний феномен суржику (Sociolingvistički fenomen suržyka)'' – rađen pod mentorstvom prof. dr. sc. Milenka Popovića. U razdoblju od 2005. do 2009. održavala je nastavu iz triju jezikoslovnih kolegija na studiju ukrajinistike. Uz nastavne obveze na Katedri za ukrajinski jezik i književnost obavljala je i razne druge obveze vezane uz nastavu i rad sa studentima. 25. listopada 2009. izabrana je u zvanje znanstvene suradnice, a nakon nastupnoga predavanja održanoga 23. studenoga 2009. (tema: "Tipologija jednostavne rečenice u ukrajinskom i hrvatskom jeziku") 3. ožujka 2010. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docentice na Katedri za ukrajinski jezik i književnost pri Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Na studiju ukrajinskog jezika i književnosti održava nastavu iz kolegija Sintaksa ukrajinskoga jezika 1 i 2, Stilistika suvremenoga ukrajinskog jezika, Leksikologija i frazeologija ukrajinskoga jezika, Funkcionalni stilovi i prevođenje. Stalni je sudski tumač za ukrajinski i ruski jezik. Bavi se sociolingvističkim, sintaktičkim i translatološkim temama. U slobodno vrijeme bavi se pismenim i usmenim (konsekutivnim) prevođenjem s hrvatskoga jezika na ukrajinski i ruski te obrnuto. Angažirana je i kao prevoditeljica prilikom službenih kontakata hrvatskih i ukrajinskih izaslanstava. Osim ukrajinskim i ruskim aktivno vlada i engleskim jezikom, a pasivno bjeloruskim i češkim.

ZNANSTVENA MONOGRAFIJA
1. Movna stratyfikacija sučasnogo ukrajins'kogo suspil'stva (LINGUISTIC STRATIFICATION OF THE CONTEMPORARY UKRAINIAN SOCIETY). Kyjiv: Geneza, 2013. 298 str.; ISBN: 978-966-11-0403-6.

IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI
2. Movna polityka v Ukrajini j Horvatiji v posttotalitarnyj period (ТHE LANGUAGE POLICY IN UKRAINE AND CROATIA DURING POSTTOTALITARIAN PERIOD). Komparatyvni doslidžennja slov"jans'kyh mov ta literatur: Pam"jati akademika Leonida Bulahovs'kogo / Bulahovs'ka, Julija (ur.). Kyjiv: Izdavački centar "Prosvita", 2008. Str. 245–253.
3. Suržyk u svitli Teoriji movnogo standartu Dalibora Brozovića (SURZHYK IN THE LIGHT OF THE THEORY OF STANDARD LANGUAGE BY DALIBOR BROZOVIĆ). Komparatyvni doslidžennja slov"jans'kyh mov ta literatur: Pam"jati akademika Leonida Bulahovs'kogo. Juvilejnyj vypusk do 120-riččja z dnja narodžennja / Bulahovs'ka, Julija (ur.). Kyjiv: Izdavački centar Kyjivs'kyj universytet, 2008. Str. 196–203.
4. Suržyk u konteksti movnoji osvity (SURZHYK IN THE CONTEXT OF LANGUAGE EDUCATION) // Ukrajins'ka mova j literatura v serednih školah, gimnazijah, licejah ta kolegiumah. (2008), 4; str. 41–47; ISSN: 2075-437X.
5. Javyšče suržyku v movoznavčyh doslidžennjah // Boryst(f)en. 7 (205) (2008); str. 23–26.
6. Terminologično-ponjattjeva sutnist' suržyku // Ukrajins'ka mova j literatura v serednih školah, gimnazijah, licejah ta kolegiumah. (2008), 6 (69); str. 114–119.
7. Kvalifikacijni oznaky suržyku kriz' pryzmu movnyh kontaktiv // Naukovyj visnyk Hersons'kogo deržavnogo universytetu. Serija Lingvistyka. 7 (2008); str. 172–180.
8. Teorija standardnoga jezika D. Brozovića kao temelj u određivanju ukrajinskoga suržyka i bjeloruske trasjanke (THE THEORY OF LANGUAGE STANDARD OF DALIBOR BROZOVIĆ AS A BASIS IN DEFINITION OF UKRAINIAN SURZHYK AND BELORUSSIAN TRASYANKA) // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim I. / Sesar, Dubravka (ur.). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FFpress, 2009. Str. 121–129; ISBN: 978-953-175-359-3.
9. Teorija movnogo standartu Dalibora Brozovića jak osnova vyznačennja suržyku j trasjanky (THE THEORY OF LANGUAGE STANDARD OF DALIBOR BROZOVIĆ AS A BASIS IN DEFINITION OF SURZHYK AND TRASYANKA) / Sociolingvistyčni studiji / Stavytska, Lesya (ur.). Kijev: Izdavačka kuća Dmytra Burago, 2010. Str. 268–273; ISBN: 987-966-489-054-7.
10. Movna sytuacija Ukrajiny v kategorijah koncepciji Claudea Hagègea (LANGUAGE SITUATION IN UKRAINE IN CATEGORIES OF CLAUDE HAGEGE'S CONCEPT). Mova i suspil'stvo. Vypusk 2. / Matsyuk, Halyna (ur.). L'vivs'kyj nacional'nyj universytet imeni Ivana Franka, 2011. Str. 62–71; ISBN: 966-7401-42-1.
11. Jezična situacija u Ukrajini: pogled izvana (LANGUAGE SITUATION IN UKRAINE: A VIEW FROM OUTSIDE) // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim IІ. / Sesar, Dubravka (ur.). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FFpress, 2011. Str. 85–96; ISBN: 978-953-175-379-1.
12. Gramatyčni transformaciji pry hudožn'omu perekladi prozy z horvats'koji movy na ukrajins'ku (GRAMMAR TRANSFORMATIONS IN LITERARY TRANSLATION OF PROSE FROM CROATIAN INTO UKRAINIAN LANGUAGE) // Komparatyvni doslidžennja slov"jans'kyh mov i literatur pam"jati akademika Leonida Bulahovs'kogo / Palamarčuk, Ol'ga (ur.). Kyjiv: Kyjivs'kyj universytet, 2011. Str. 261–275; ISSN: 2075-437X.
13. Popytka reformirovanija ukrainskogo pravopisanija konca XX veka: sociolingvističeskij aspekt (AN ATTEMPT TO REFORM UKRAINIAN ORTHOGRAPHY AT THE END OF 20TH CENTURY: SOCIOLINGUISTIC ASPECTS) // Sbornik dokladov meždunarodnoj Internet-konferencii, posvjaščennoj 200-letiju so dnja roždenija akademika Izmaila Ivanoviča Sreznevskogo / Lukin, Oleg (ur.). Jaroslavl’: Jaroslavskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet K.D. Ušinskog, 2012. Str. 401–410; ISBN: 978-5-87555-785-9.
14. Tipologija jednostavne rečenice u ukrajinskim i hrvatskim gramatikama (TYPOLOGY OF SIMPLE SENTENCES IN UKRAINIAN AND CROATIAN GRAMMARS) // Peti hrvatski slavistički kongres. / Turk, Marija; Srdoč-Konestra, Ines (ur.). Rijeka: Filozofski fakultet u Rijeci, 2012. Str. 103–114; ISBN: 978-953-6104-83-3.
15. Peregljad pravopysnoji normy ukrajins’koji movy jak vyjav restandartyzaciji (REVISION OF THE ORTHOGRAPHIC NORM OF UKRAINIAN LANGUAGE AS A MANIFESTATION OF RE-STANDARDISATION) // Mova i suspil'stvo. Vypusk 2. / Matsyuk, Halyna (ur.). L'vivs'kyj nacional'nyj universytet imeni Ivana Franka 2013. Str. 146‒151; ISSN: 2227-5525.
16. Dvi movni real'nosti – urajins'ka i horvats'ka (TWO LANGUAGE REALITIES – UKRAINIAN AND CROATIAN) // Komparatyvni doslidžennja slov''jans'kyh mov i literatur. Pam''jati akademika Leonida Bulahovs'kogo. Vypusk 22. / Palamarčuk, Ol'ga (ur.). Kyjiv: Kyjivs'kyj universytet, 2013. Str. 165–175; ISSN: 2075-437X.
17. Transformacije u prijevodu pripovijetke M. Jergovića „Krađa“ s hrvatskoga jezika na ukrajinski (TRANSFORMATIONS IN THE TRANSLATION OF M. JERGOVIĆ'S SHORT STORY „The Theft“ FROM CROATIAN INTO UKRAINIAN) // Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim IІI. / Sesar, Dubravka (ur.). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FFpress, 2013. Str. 209–221 (u suradnji s Nikom Šimičić); ISBN: 978-953-175-446-0.
18. Modeli jazykovyh situacij v horvatskom, ukrainskom i russkom jazykah (MODELS OF LANGUAGE SITUATIONS IN CROATIAN, UKRAINIAN AND RUSSIAN LANGUAGES) // A tko to ide? / A hto tam idze? Hrvatski prilozi XV. međunarodnom slavističkom kongresu / Turk, Marija (ur.). Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, Hrvatsko filološko društvo, 2013. Str. 53‒66 (u suradnji s dr. sc. Željkom Čelić); ISBN: 978-953-169-258

PREGLEDNI ZNANSTVENI RADOVI
19. Paradoks jezične situacije u neovisnoj Ukrajini (PARADOX OF LANGUAGE SITUATION IN INDEPENDENT UKRAINE) // Riječ. 14 (2008), 1; str. 56–66; ISSN: 1330-917X).

STRUČNI RADOVI

Prikazi
20. Ruski nadimci i prišivci (RUSSIAN NICKNAMES) // Folia onomastica Croatica 17. (2008); str. 223–226; ISSN: 1330-0695.
21. Frazeologija u suvremenoj ukrajinskoj publicistici // Fluminensia, god. 23 (2011) br. 2, Str. 184–188; ISSN: 0353-470742.

DISERTACIJA
22. Соціолінгвістичний феномен суржику (Sociolingvistički fenomen suržyka), Filozofski fakultet u Zagrebu, 262 str., ožujak 2009. (314 autorskih kartica).