dr.sc. Zvonimir Galić, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
utorkom od 14-15h ili uz najavu e-mailom
Soba
C312
Telefon
01/6120216
E-mail
zgalic@ffzg.hr

Rođen je 1980. u Požegi gdje je završio prirodoslovno matematičku gimnaziju. 2003. diplomirao, a 2008. doktorirao na Odsjeku za psihologiju. Od 2003.-2009. zaposlen je na Katedri za psihologiju rada i ergonomiju u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao znanstveni novak-asistent. Od 2009. radi kao docent na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U inozemstvu se usavršavao na nizu edukacija o suvremenim statističkim analizama (npr. SEM, HLM, GLM), odnosno naprednim temama iz psihologije rada i organizacijske psihologije (1. i 2. postdoktorska škola Europske asocijacije za psihologiju rada i organizacijsku psihologiju). Ak. godinu 2012./2013. proveo je na postdoktorskom usavršavanju na Purdue University kao stipendist Fulbrightove zaklade (Fulbright Postdoctoral Research Award). Na Odsjeku za psihologiju trenutačno održava nastavu iz kolegija vezanih uz psihologiju rada i organizacijsku psihologiju te potrošačko ponašanje. Nositelj je kolegija Psihologija rada i športa na specijalističkom studiju Medicine rada i športa Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Član je Hrvatskog psihološkog društva, European Association of Work and Organizational Psychology i International Association for Applied Psychology.

Središnji znanstveni interes Zvonimira Galića je odnos karakteristika ličnosti i motivacije s radnim ponašanjem. U sklopu te teme bavio se usporedbom različitih metoda za mjerenje ličnosti u organizacijske svrhe te problemom lažiranja odgovora u selekcijskim situacijama. Trenutačna istraživanja fokusiraju se na ulogu implicitne ličnosti u organizacijskom ponašanju te postupke za mjerenje nesvjesnih motiva važnih za radno ponašanje.
Ostale istraživačke teme s kojima se bavi su stavovi prema radu (kvaliteta rada i zadovoljstvo poslom), procesi prosuđivanja i donošenja odluka u potrošačkom ponašanju te učinci nezaposlenosti na psihološku dobrobit ljudi.


Trenutni projekti:
Uspostavni istraživački projekt "Implicitna ličnost i radno ponašanje" financiran od Hrvatske zaklade za znanost (status: voditelj projekta);