dr.sc. Nikica Gilić, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
ponedjeljkom 13-16, cetvrtkom 13-14, petkom13-14
Soba
B-216
Telefon
6120-116
E-mail
ngilic@ffzg.hr

Rođen je 1973. u Splitu, gdje je završio srednju školu. Upisao je studij komparativne književnosti i engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1992. Diplomirao je 1997., upisavši potom poslijediplomski studij književnosti, a od 1998. radi na Odsjeku za komparativnu književnost. Magistrirao je 2003. temom “Filmološki aspekti naratologije”, a doktorirao 2005. s temom “Filmska genologija i tipologija filmskog izlaganja” (u oba rada mentor mu je bio profesor Ante Peterlić). Uz filmsku genologiju, filmsku naraciju i fenomen postmoderne zanima se i za probleme specifične za filmski medij, zagovarajući temeljnu emancipiranost filmologije od rekurzivnih mehaničkih transpozicija metoda književne teorije, sociologije kulture i drugih disciplina. Predaje kolegije iz teorije i povijesti filma na Odsjeku za komparativnu književnost i na Akademiji dramske umjetnosti. Sudjelovao je na više međunarodnih simpozija (u Splitu, Zagrebu, Zadru, Szegedu, Berlinu, Grazu, Temišvaru i Parizu), kao i na domaćim simpozijima (u Zagrebu i Rovinju). Održao je gostujuća predavanja na Humboldtovom sveučilištu u Berlinu i sveučilištima u Regensburgu i Konstanzu (Njemačka), potom u Grazu (Austrija) te na Sveučilištu T. Masaryka u Brnu (Češka). Glavni je urednik Hrvatskog filmskog ljetopisa, član savjeta časopisa Ubiq i Autsajderski fragmenti te član Vijeća Animafesta i Vijeća Hrvatskog društva filmskih kritičara. Bio je umjetnički savjetnik za dokumentarni film pri HAVC-u i član žirija više filmskih festivala i revija (npr. Pula, Dani hrvatskog filma). Born in 1973 in Split where he graduated from high school. Enrolled in Comparative Literature and English Language and Literature courses at the Zagreb University Faculty of Humanities and Social Sciences in 1992. He graduated in 1997 and went on to the Postgraduate course in Literature, and in 1998 started working at the Department of Comparative Literature. He achieved his M.A. in 2003 (Film aspects of Narratology) and his PhD in 2005 on (Film genealogy and the typology of film storytelling), with Ante Peterlić as his mentor on both theses. Along with film genealogy, narration and postmodernity, he is also interested in problems specific to the film medium, being an advocate of the emancipation of filmology from recursive mechanistic transpositions of methods derived from literary theory, sociology of culture and other disciplines. Professor Gilić gives courses in film theory on the undergraduate and graduate level at the Department of Comparative Literature. He participated in a number of international symposiums (in Split, Zagreb, Zadar, Szeged, Berlin, Timisoara, Graz and Paris), and in a number of domestic ones (in Zagreb and Rovinj) with topics on filmology and comparative literature. He was invited to give lectures at the Humboldt University in Berlin, at University of Regensburg, at Konstanz University (Germany) and T. Masaryk University in Brno (Czesch Republic). He is the editor-in-chief of the Croatian Film Chronicles, the Council president at the Media School "Dr Ante Peterlić", a member of the advisory board at the journals "Ubiq" and "Autsajderski fragmenti", and a member of the Animafest Council and the Council of Croatian Film Critics. He used to be an art counselor for documentaries at the Croatian Audiovisual Centre and a jury member at several movie festivals (eg. Pula, Dani hrvatskog filma /Croatian Cinema Days/).

http://www.ffzg.unizg.hr/kompk/index.php?show=page.php&idPage=54Autorske knjige

Uvod u povijest hrvatskog igranog filma, 2010, Zagreb, Leykam

International (drugo izdanje: 2011).

Uvod u teoriju filmske priče , 2007, Zagreb, Školska knjiga.

Filmske vrste i rodovi , 2007 Zagreb, AGM; internetsko izdanje 2013:
http://www.elektronickeknjige.com/gilic_nikica/filmske_vrste_i_rodovi/index.htm


Uredničke knjige

60 godina festivala igranoga filma u Puli i hrvatski film, 2013, ur. N. Gilić i Z. Vidačković, Zagreb, Matica hrvatska

3-2-1, KRENI! Zbornik radova u povodu 70. rođendana Ante Peterlića, 2006, ur. N. Gilić, Zagreb, Odsjek za komparativnu književnost i FF Press, Filozofski fakultet.

Filmski leksikon, 2003, ur. Bruno Kragić, Nikica Gilić, Zagreb, LZ “Miroslav Krleža”.Znanstveni i stručni radovi (izbor)

„Rane 1970-e i filmski slučaj Tomislava Radića“, u Poznańskie studie slawistyczne, Numer 6, 2014, str. 91 – 104. Poznań (skraćena i prerađena verzija objavljena u knjizi Otpor. Zbornik radova 42. seminara Zagrebačke slavističke škole, ur. T. Pišković i T. Vuković, Zagreb, 2014).

„Promjene u prikazu rata u novijem hrvatskom igranom filmu – stil, umjetnost, ideologija“, u Facing the Present: Transition in Post-Yugoslavia, Grazer Studien zur Slawistik, Band 6, ur. Renate Hansen-Kokoruš, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2014, str. 11 – 32.

“Oficir s ružom i Najbolji Dejana Šorka – dvije vojničke naracije”, u 60 godina festivala igranoga filma u Puli i hrvatski film, ur. N. Gilić i Z. Vidačković, Matica hrvatska, Zagreb 2013, str. 117 – 132.

„Televizijska obrada Krležine poetika – Tomo Bakran Ive Štivičića i Eduarda Galića“, u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XV. (Ne)pročitani Krleža: od bteksta do popularne predodžbe, ur. C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić i A. Meyer-Fraatz, Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu; Split, Zagreb, 2013, str. 362 – 372.

„O žanrovskom i umjetničkom filmu u genološkoj koncepciji Hrvoja Turkovića“, u Hrvatski filmski ljetopis, 2013 (XIX), br. 73-74, str. 27 – 34.

“Film Živi i mrtvi Kristijana Milića – poteškoće “zauzimanja strana” u ratu u Bosni i Hercegovini (te u okolnim državama)”, KINO!, 2012 (V), br. 17/18., str. 146-156 i 359. Ljubljana.

“Elementi romantizma Sna doktora Mišića kao poticaj televizijskom romantizmu 1970-ih”, Komparativna povijest hrvatske književnosti, zbornik radova XIV. Romantizam – ilirizam – preporod, ur. C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić, A. Meyer-Fraatz,Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Split, Zagreb, 2012, str. 329-344.

„Crveni i zeleni kadar – Čaruga Rajka Grlića (i Ivana Kušana) kao slika epohe“, Komparativna povijest hrvatske književnosti, zbornik radova XIII. Poetika i politika kulture nakon 1910. godine, ur. C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić, A. Meyer-Fraatz,Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu Split, Zagreb, 2011, str. 371-380.

„Filmski medij“, u Uvod u medije, ur. Zrinjka Peruško, Zagreb, Hrvatsko sociološko društvo/Jesenski i Turk, 2011. Str. 87-108.

„Zašto Surogatov Oscar nije važan?“, Surogat stvarnosti. Pedeset godina hrvatske animacije, ur. M. Kiš i K. Pudar, HDLU, Zagreb, 2011. Str. 32-37.

“Revolution, cinema, painting: creative recycling of images in the films of Tom Gotovac (Antonio Lauer)”, Studies in Eastern European Cinema , 2010 (I), br. 1, str. 71-84. Birmingham. (http://www.atypon-link.com/INT/toc/seec/1/1)

“ Ne okreći se sine Branka Bauera: stil i ideologija ratne (partizanske) melodrame”, KINO! , 2010 (III), br. 10., str. 82-91, 327-8. Ljubljana.

“Tragovi modernizma 1960-ih u novijem hrvatskom igranom filmu”, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova XII, Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi , ur. C . Pavlović, V. Glunčić-Bužančić i A. Meyer-Fraatz, Split – Zagreb, Književni krug i Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 2010., str. 420-429.

“Znanstvena fantastika između slova i slike (o nekim problemima žanrovskog stvaralaštva u književnosti i filmu)”, Književna smotra , 2009 (XLI), br. 154 (4), str. 25-32.

“Figure slobode: Držić i Dubrovnik (povodom Bulajićevog Libertasa )”, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova XI , Držić danas. Epoha i naslijeđe , ur. C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić, Split, Književni krug, 2009, str. 407-418.

“Modernizam i autorski film 1960-ih u Hrvatskoj”, u: Prostor u jeziku / Književnost i kultura šezdesetih , ur. T. Bogdan et al. Zagreb, Zagrebačka slavistička škola, 2009, str. 121-126.

“Novija recepcija hrvatskog igranog filma 1950-ih – slučaj filma H-8... Nikole Tanhofera”, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova X , Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti , ur. C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić, Split, Književni krug, 2008, str. 122-134.

“Film kao poezija: Do posljednjeg daha ”, u: Poslanje filologa , ur. C. Pavlović i T. Bogdan, Zagreb, FF Press – Filozofski fakultet, 2008.

“Filmska fantastika i znanstvena fantastika u kontekstu teorije žanra”, Ubiq , 2 (I), Zagreb, 2008, str. 200-213.

“Klasifikacijski dodiri književne i filmske teorije: kratki uvod”, Književna smotra , 2007 (XXXIX), br. 143, str. 3-10.

“Iluzija stvarnosti: Godišnja doba Petra Krelje kao granični film”, Hrvatski filmski ljetopis , 2006 (XII), br. 48, str. 48-55, 197.

”O konstrukciji i čitanju zvijezda”, Književna smotra , br. 139, 2006, str. 59-69.

“Filmska fikcionalnost i problem klasifikacije”, Umjetnost riječi 3/4, 2005 (XLIX), str. 229-242.

“Predratna psihoza: slike tridesetih u Izbavitelju Krste Papića”, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova VII , Hrvatska književnost tridesetih godina 20. stoljeća , ur. C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić, Split, Književni krug, 2005.

“Film Goli čovjek Obrada Gluščevića kao marinkovićevski teatar”, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova VI, Europski obzori Marinkovićeva opusa , ur. M. Tomasović, V. Glunčić-Bužančić, Split, Književni krug, 2004.

“Naratologija i filmska priča”, Hrvatski filmski ljetopis , X (2004), br. 37.

“Filmološki formalizam i velike teorije (Prilog polemici o kulturalnim studijima)”, Hrvatski filmski ljetopis , IX (2003), br. 35.

“‘Kameni horizonti' – model socrealističke prezentacije i hrvatska kultura pedesetih”, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova V, Krugovi i hrvatska književnost pedesetih godina prošlog stoljeća , ur . M. Tomasović, V. Glunčić-Bužančić, Split, Književni krug, 2003, str. 159-169.

“Kritička naratologija na djelu (S. Vojkovic: Subjectivity in the New Hollywood Cinema )”, Hrvatski filmski ljetopis , VIII (2002), br. 29, str. 155-160.

“Polemika i priča Predraga Raosa”, Nova Istra , VII (2002), str. 146-149.

“Tržišno i književno kodiranje rane i suvremene filmske publicistike u Hrvatskoj”, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova IV, Hrvatska književnost od 1914. do 1930. i njezin europski kontekst , ur . M. Tomasović, V. Glunčić-Bužančić, Split, Književni krug, 2002, str. 134-147.

“Filmološki kognitivizam i teorijski model Hrvoja Turkovića”, Zarez , II (2000), br. 34, str. 34-5.

“Periodizacijska problematika filmskog postmodernizma”, Hrvatski filmski ljetopis , VI (2000), br. 23, str.132-141.

“Recepcija moderne/modernizma u hrvatskim časopisima od 1970-1990.”, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova II, Moderna , ur. M. Tomasović, V. Glunčić-Bužančić, Split, Književni krug, 2000, str. 123-144.

“Nostalgični modus postmoderne i nostalgija kao tema i značajka kraja (filmskog) stoljeća”, Hrvatski filmski ljetopis , VI (2000), br. 21, str. 60-64.

“ Notturno , položaj novele i filma u mijeni stilskih formacija”, u: Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova I, XIX. stoljeće , ur. D. Duda i dr., Split, Književni krug, 1999, str. 226-237.

“Ekranizacija Notturna Ksavera Šandora Gjalskog”, Hrvatski filmski ljetopis , IV (1998), br. 16, str. 97-102.

“ Aliens ( Tuđinci ):­ Interpretacija”, Hrvatski filmski ljetopis , IV (1998), br. 13, str. 127-134.

“Pripovjedač i podrazumijevani autor u teorijskom modelu Seymoura Chatmana”, Hrvatski filmski ljetopis , III (1997), br. 11, str. 83-92.

“Postmoderno i postmodernistično u suvremenome filmu”, Hrvatski filmski ljetopis , II (1996), br. 5, str.110-113.

“Miller i Mamet – utjecaj postmodernizma na različita čitanja američkog sna”, Republika , LII (1996), br. 1/2, str. 39-48.