mr.sc. Jelka Gošnik, v. pred.

Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
viši predavač
Organizacijska jedinica
Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu
Konzultacije
utorak 17:00 - 18:00
Soba
SD "Martinovka", soba br. 7
Telefon
+385 1 6113 147
E-mail
jgosnik@ffzg.hr

Jelka Gošnik, rođena je 30. prosinca 1953. godine, u Novom Mestu, Republika Slovenija. Po završetku I. Gimnazije u Bežigradu 1972. godine, u Ljubljani upisuje "Visoku šolu za telesno kulturo"i, gdje je 1978. godine stekla stručno zvanje profesorice tjelesnog odgoja te diplomirala kao trenerica alpskog skijanja. Iste godine se zapošljava kao profesorica tjelesnog odgoja u "Srednjoj šoli za gostinstvo in turizem" u Ljubljani i 1981. godine polaže stručni ispit. Od 1984. godine zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za tjelesnu i zdravstvenu kulturu u zvanju predavačice, koje stiče 1980. u Ljubljani. 1985. godine stekla je znanstveni stupanj magistre kinezioloških znanosti na Fakultetu za telesno kulturo u Ljubljani. Bila je vanjska suradnica na Visokoj školi za tjelesnu kulturu u Ljubljani i Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu, te područna i državna demonstratorica alpskog skijanja u obje države. Kao savjetnica surađuje sa turističkim agencijama u promoviranju i organiziranju zimovanja i tečajeva snježnih sportova. Dvadeset godina vodi grupu polaznica rekreativnog vježbanja uz glazbu. Od 1. ožujka 2013. ponovno je v.d. predstojnica Katedre za TZK. 19. studenog 2008. godine izabrana je četvrti put u zvanje višeg predavača, u području društvenih znanosti, polje odgojne znanosti - kineziologija na Filozofskom fakultetu. Aktivno se služi slovenskim, hrvatskim i engleskim jezikom, u govoru i pismu, te pasivno talijanskim i njemačkim jezikom. Zadnjih trideset godina radi na iniciranju, unaprjeđenju, organizaciji i primjeni strategije razvoja nastavnih i izvannastavnih aktivnosti u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture. U nastavu tjelesne i zdravstvene kulture uvela je nove kineziološke aktivnosti (jedrenje, squash, klizanje, nordijsko hodanje, salsa, dance mix, yong chun, taiji, rad sa studentima s invaliditetom i dr.). Pokrenula je dva međuodsječna izborna kolegija u preddiplomskom i diplomskom studiju „Čovjek i sport“ te „Sport u kulturi Dalekog Istoka“. Sudjelovala je u reformi studijskih programa nastave tjelesne i zdravstvene kulture prema bolonjskim načelima te potaknula međunarodnu suradnju studenata i nastavnika ljubljanskog i zagrebačkog Filozofskog fakulteta (do sada 10 susreta). Provela je provjeru plivačke sigurnosti studenata (N=713), pokrenula horizontalnu mobilnost studenata/ica te kontinuirano dijagnosticira inicijalni status i anamnezu studenata/ica (N=800-1000) radi unaprjeđenja kvalitete rada u nastavi. Organizirala je stručna usavršavanja u alpskom skijanju, squashu, nordijskom hodanju i dr.. Dugogodišnja je voditeljica brojnih natjecanja studenata Filozofskog fakulteta na razini prvenstava Sveučilišta Grada Zagreba (ZŠSS), Hrvatskog sveučilišnog športskog saveza (HSŠS) i Europskog sveučilišnog sportskog saveza (EUSA) u plivanju, šahu, odbojci, squashu, ženskom futsalu, stolnom tenisu, bowlingu i dr.. 2004. godine nastupala je s muškom ekipom Filozofskog fakulteta na Europskom sveučilišnom prvenstvu u odbojci u Bragi (Portugal), na kojem su osvojili 1. mjesto te postali europski sveučilišni prvaci u odbojci. Tijekom profesionalnog i stručnog rada sudjelovala je i usavršavala se na mnogim međunarodnim i domaćim stručnim i znanstvenim simpozijima, konferencijama, kongresima i ljetnim školama, sa 91 objavljenih znanstvenih i stručnih radova. Od tih je 49 objavljeno u posljednjih pet godina. Koautorica je jednog sveučilišnog udžbenika. Bila je suradnica u pet znanstveno-istraživačkih projekata. Uz ostale nagrade i priznanja dobitnica je državne nagrade Hrvatskog kineziološkog saveza (HKS) za dugogodišnji uspješan rad (2003.), priznanje dekana Filozofskog fakulteta za poseban doprinos u radu (2004.) te priznanje ZSŠU za sudjelovanje i ostvareno 1. mjesto na Europskom sveučilišnom natjecanju u odbojci u Portugalu (2004.). Na 23. ljetnoj školi kineziologa Hrvatske dobila je priznanje za najbolji znanstveni rad u području kineziologije (2013.), te 2014. za najbolji stručni rad.

1.0.0. Znanstveni radovi


1.1.0. Kvalifikacijski rad

1.1.1. Gošnik-Oreb, J. (1985). Struktura gibljivosti 15-17 letnih učenk. (Magistarski rad). Fakulteta za telesno kulturo, Ljubljana.1.2.0. Radovi u časopisu navedenom u Pravilniku NN 2/97.
Rad objavljen u sekundarno referenciranom časopisu od 1985., od 1995.
indeksiran u APA: PsycLIT i Psyc INFO, EBSCO, SIIC, Sport Discus.

1.2.1. Gošnik-Oreb, J., Oreb, G. (1987). Analiza zanesljivosti nekaterih motoričnih testov gibljivosti. Kineziologija, 19(1):43-50.1.3.0. Rad indeksiran u SPONET, SIRC – Canada, COBIS.

1.3.1. Mišigoj-Duraković, M., Gošnik-Oreb, J. (1995). Delež maščobe v telesni strukturi študentov Fakultete za telesno kulturo v Zagrebu. Kinesiologia Slovenica, 2(1);33-35. Fakulteta za šport, Ljubljana, ISSN 1318-2269.

1.4.0. Originalni znanstveni radovi - in extenso - međunarodno recenzirani i objavljeni u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova

1.4.1. Fučkar Reichell, K., Špehar, N., Gošnik, J. (2014.) The level of physical activity of undergraduate students at three faculties over a seven-day period. In: D. Milanović & G. Šporiš (Eds.), Proceedings Books of 6th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 2014 „Fundamental and applied Kinesiology – steps forward“, Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, ISBN: 978-953-317-027-5.

1.4.2. Oreb, I., Kosalec, V., Duraković, D., Gošnik, J. (2013). Deklarativno znanje studenata/ica Filozofskog fakulteta u Zagrebu o dopingu. U: A. Biberović (ur.), Zbornik naučnih i stručnih radova 6. međunarodnog simpozijuma „Sport i zdravlje“, Tuzla, 31.5.-1.6.2013., (200-203), Tuzla: Univerzitet u Tuzli, ISSN 1840-4790.

1.4.3. Gošnik, J., Špehar, N., Fučkar Reichel, K. (2013). Samoprocjena zdravstvenih problema studenata/ica Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U: A. Biberović (ur.), Zbornik naučnih i stručnih radova 6. međunarodnog simpozijuma „Sport i zdravlje“, Tuzla, 31.5.-1.6.2013., (170-174), Tuzla: Univerzitet u Tuzli, ISSN 1840-4790.

1.4.4. Gošnik, J., Kürner, D. (2013). Sport and humanism. Organizational models and forms of University sport – in Croatia and Slovenia. In. ( ) Proceedings of International University Sports Federation Conference, University and Olympic Sport: two models – one goal?, July 14-17, 2013, (247), Russian Federation, Kazan.

1.4.5. Gošnik, J., Dautović, M., Vulić, J. (2012). Stavovi brucoša/ica Filozofskog fakulteta u Zagrebu o kolegiju Tjelesna i zdravstvena kultura, U: M. Andrijašević & D. Jurakić (ur.), Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije“, Križevci, 2012, (269-275). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-317-0160-9.

1.4.6. Gošnik, J., Vuić, A., Sedar, M. (2012). Zašto studenti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu biraju šah?, U: M. Andrijašević & D. Jurakić (ur.), Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije“, Križevci, 2012, (243-251). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-317-0160-9.

1.4.7. Gošnik, J., Špehar, N., Fučkar Reichel, K. (2011). Validation of the scales for assessing swimming abilities of students at Faculty of Humanities and Sciences in Zagreb. In D. Milanović & G. Sporiš (Eds.) Proceedings Book 6th International scientific conference on kinesiology “Integrative power of Kinesiology" (226-229). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ISBN 978-953-317-013-8.

1.4.8. Gošnik, J., Jakovina, T., Topolovac, I. (2011). Teaching approaches of Physical Education in higher education. In. ( ) Proceedings Book of FISU Conference in Shenzhen 2011, “University Sport: From Culture of the “How” to Culture of the “Why” – the Future Starts Here”, (208), Shenzhen, National Republic of China.

1.4.9. Prot, F., Chin, Pak Y., Gošnik, J., Prot, S. (2011). Gender stereotypes in students sport interests. In. ( ) Proceedings Book of FISU Conference in Shenzhen 2011, “University Sport: From Culture of the “How” to Culture of the “Why” – the Future Starts Here”, (163), Shenzhen, National Republic of China.

1.4.10. Kürner, D., Hribar, G., Gošnik, J. (2011). Sport and Humanism. In. ( ) Proceedings Book of FISU Conference in Shenzhen 2011, “University Sport: From Culture of the “How” to Culture of the “Why” – the Future Starts Here”, Shenzhen, National Republic of China.

1.4.11. Mišigoj Duraković, M., Duraković, Z., Gošnik, J. (2010). Sodobna zdravstvena stališča in priporočila za telesno aktivnost in rekreativno vadbo za preprečevanje ateroskleroze. U: H. Berčić (ur.), Zbornik 8. kongresa športne rekreacije, Rogla, 2010. ''8. kongres športne rekreacije'' (35-39). Ljubljana: Olimpijski komite Slovenije, ISBN 978-961-6476-04-1.

1.4.12. Mišigoj Duraković, M., Duraković, Z., Gošnik, J. (2008). Povezanost medicine in športne stroke za potrebe programov v športnih okoljih. U: H. Berčić (ur.), Zbornik 7. kongresa športne rekreacije, Ptuj, 2008 ''7. kongres športne rekreacije'' (22-25). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, ISSN 1855-5357.

1.4.13. Fučkar Reichel, K., Špehar, N., Gošnik, J., Bunjevac, T. (2008). The level of sport activity of students from three institutions of higher education. In. D. Milanović & F. Prot (Eds.), Proceedings Books of 5th International Scientific Conference on Kinesiology, Zagreb, 2008 ''Kinesiology Research trends and applications'' (517-520). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, ISBN 978-953-6378-79-1.

1.4.14. Špehar, N., Gošnik, J., Fučkar Reichel, K. (2008). The preferences toward sports of students in institutions of higher education. In. D. Milanović & F. Prot (Eds.), Proceedings Books of 5th International Scientific Conference on Kinesiology, Zagreb, 2008 ''Kinesiology Research trends and applications'' (561-565). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, ISBN 978-953-6378-79-1.

1.4.15. Špehar, N., Fučkar-Reichel, K., Gošnik, J. (2007). Kvaliteta rada instruktora aerobike. In M. Andrijašević (Eds.), Zbornik radova, Zagreb, 2007, ''Sport za sve u funkciji unapređenja kvalitete života'' Međunarodna znanstveno-stručna konferencija, (381-390). Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-6378-62-3.

1.4.16. Kürner, D., Gošnik, J., Bunjevac, T. (2007). Influences of Political Changes on University Sport in Major Universities of Former Yugoslavia, In: S. Samahito (Ed.). Proceedings Universiade Bangkok 2007 FISU Conference ''University Sport: Sport Creates Man… Man Develops Nationhoods'' (203-210). Thammasat University Rangsit Campus, Bangkok, Thailand.

1.4.17. Prot, F., Bosnar, K., Gošnik J., Vukmir, V. (2005). Differences in sport interests in female adolescents with various occupational choices. In D. Milanović & F. Prot (Eds.), Proceedings Book of 4th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 2005, ''Science and Profession – Challenge for the Future'', (750-753). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, ISBN 953-6378-52-3.

1.4.18. Prot, F., Gošnik, J., Bosnar, K. (2003). The position of new activities in the factor structure of standard students'sport interests. Proceedings I-Leisure and Recreation, Daegu FISU/CESU Universiade Conference, 2003 ''Facing the Challenge'' (813-818), Yeungnam University, Korea.

1.4.19. Prot, F., Gošnik, J., Bosnar, K. (2002). An empirical taxonomy of sports. In. D. Milanović & F. Prot (Eds.), Proceedings Books of „3rd International Scientific Conference, Opatija, 2002, ''Kinesiology – New Perspectives'' (244-248). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, ISBN 953-6378-36-1.

1.4.20. Gošnik, J., Bunjevac, T., Sedar, M., Prot, F., Bosnar, K. (2002). Sport experience of undregraduate students In. D. Milanović & F. Prot (Eds.), Proceedings Books of 3rd International Scientific Conference, Opatija, 2002, ''Kinesiology – New Perspectives'' (457-462). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, ISBN 953-6378-36-1.

1.4.21. Bosnar, K., Gošnik, J., Prot, F. (2002). Primerjava latentnih struktur preferenc športov pri dečkih različne starosti In R. Pišot, V. Štemberger, F. Krpač & T. Filipčič (Eds.), Zbornik prispevkov 2. mednarodnega znanstvenega in strokovnega posveta, Kranjska gora, 2002, ''Otrok v gibanju'' (189-195). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, ISBN 86-7735-059-4.

1.4.22. Bosnar, K., Gošnik, J. (2000). Preference športov mestnih otrok v višjih razredih osnovne šole. U: R. Pršot i V. Štemberger (ur.) «Otrok v gibanju», Zbornik prispevkov 1. mednarodnega znanstvenega posveta, Gozd Martuljak, 20.–22.10.2000., (159-164.). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, ISBN 86-7735-046-2.

1.4.23. Šimunović, M., Gošnik, J., Mršo, M. (2000). Integrirano učenje ter telesna in zdravstvena kultura. U: R. Pršot i V. Štemberger (ur.) «Otrok v gibanju», Zbornik prispevkov 1. mednarodnega znanstvenega posveta, Gozd Martuljak, 20.–22.10.2000., (277-282). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, ISBN 86-7735-046-2.

1.4.24. Bosnar, K., Gošnik-Oreb, J. (2000). Physical activity for health and fitness in female undergraduate students. U: S. Heimer (Ed.) «Health Related Physical Activity in Adults», Proceedings of European Conference, Barcelona: European Confederation Sport and Health – CESS, Poreč, 22nd – 25th June 2000, (66-68), LEGAL NB: B-10508-00.

1.4.25. Oreb, G., Gošnik-Oreb, J. (1999). Učinkovitost plesnih sadržaja u transformaciji motoričkih sposobnosti studentica. U: D. Milanović (ur.) «Kineziologija za 21. stoljeće», Zbornik radova 2. međunarodne znanstvene konferencije, Dubrovnik, 22. – 26.09.1999., (147-150). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.

1.4.26. Oreb, G., Blarežina, Đ., Gošnik-Oreb, J. (1997). Utjecaj plesne aerobike na motoričke sposobnosti studentica. U: D. Milanović (ur.) «Kineziologija – sadašnjost i budućnost», Zbornik radova 1. međunarodne znanstvene konferencije, Dubrovnik, 25.–28.09.1997., (56-59), Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, ISBN 953-6378-16-7.

1.4.27. Oreb, G., Gošnik-Oreb, J. (1996). Primjena elektroničkog kardiotahometra u plesnom aerobiku. U: D. Milanović (ur.). «Fitness», Zbornik radova međunarodnog savjetovanja. Zagrebački sajam sporta, Zagreb, 28.–31.03.1996. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, ISBN 953-6378-06-X.
1.5.0. Originalni znanstveni radovi – in extenso – domaća recenzija i objavljeni u zbornicima s domaćih znanstvenih skupova


1.5.1. Špehar, N., Fučkar Riechel, K., Gošnik, J. (2013). Razina utjecaja nekih kriterija na sadašnje bavljenje sportom studenata Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 22. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2013, ''Organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije'', (78-84), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 978-953-7965-00-6.

1.5.2. Fučkar Reichel, K., Gošnik, J., Špehar, N. (2012). Validacija skale procjene plivačkog znanja na populaciji studenata/ica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U: E. Ružić (ur.), Zbornik radova 12. hrvatskog savjetovanja o obuci neplivača "Individualizacija rada u području obuke neplivača", Rijeka, 2012. (56-60). Rijeka: Udruga kineziologa grada Rijeke.

1.5.3. Fučkar Reichel, K., Gošnik, J., Špehar, N. (2012). Analiza utjecaja na znanje plivanja kod studenata Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U: E. Ružić (ur.), Zbornik radova 12. hrvatskog savjetovanja o obuci neplivača "Individualizacija rada u području obuke neplivača", Rijeka, 2012. (61-65). Rijeka: Udruga kineziologa grada Rijeke.

1.5.4. Fučkar Riechel, K., Gošnik, J., Vulić, J. (2012). Interesi studenata/ica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta za teoretske kineziološke teme. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 21. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2012, ''Intenzifikacija procesa vježbanja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije'', (133-138), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 953-95082-9-0.

1.5.5. Gošnik, J., Fučkar Reichel, K., Špehar, N., Sedar, M. (2011). Povezanost bavljenja sportom s interesima za akademske teme iz kineziologije. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 20. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2011 „Dijagnostika u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, (183-189). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN: 953-953-95082-7-4.

1.5.6. Gošnik, J., Sedar, M. (2010). Procjena plivačke sigurnosti studenata/ica od 2002. do 2009. godine uzastopno i provjera znanja plivanja na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u 2010. godini. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 11. hrvatskog savjetovanja o obuci neplivača "Metodički organizacijski oblici rada u području obuke neplivača", Orahovica, 2010. (37-38). Zagreb: Hrvatski savez sportske rekreacije.

1.5.7. Gošnik, J., Špehar, N., Fučkar Reichel, K. (2010). Procjena plivačke sigurnosti studenata/ica na tri visoka učilišta u Zagrebu, Ljubljani i Beogradu. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 11. hrvatskog savjetovanja o obuci neplivača "Metodički organizacijski oblici rada u području obuke neplivača", Orahovica, 2010. (39-40). Zagreb: Hrvatski savez sportske rekreacije.

1.5.8. Špehar, N., Gošnik, J., Fučkar Reichel, J. (2010). Subjektivna procjena znanja plivanja studentske populacije. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 11. hrvatskog savjetovanja o obuci neplivača "Metodički organizacijski oblici rada u području obuke neplivača", Orahovica, 2010. (65-68). Zagreb: Hrvatski savez sportske rekreacije.

1.5.9. Špehar, N., Gošnik, J., Fučkar-Reichel, K. (2007). Test deklarativnog znanja studenata iz kolegija Tjelesne i zdravstvene kulture. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 16. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2007, „Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, (231-237), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez., ISBN 953-95082-2-3.

1.5.10. Oreb, G., Blašković, M., Gošnik-Oreb, J. (1989). Canonical relation between abilities and dance efficiency. AIESEP, World Convention, Jyvaskyla, 1989, 12.

1.5.0. Originalni znanstveni radovi – sažetci – međunarodno recenzirani i objavljeni u zbornicima s međunarodnih znanstvenih skupova


1.6.1. Mišigoj-Duraković, M., Sorić, M., Gošnik, J., Gostović, M., Hoćevar, M., Jambrek Gostović, M. (2013). Associations of Fatness, Cardiorespiratory Fitness and Habitual Physical Activity with C-Reactive Protein and Fibrinogen Levels in Middle Aged Adults. Book of Abstracts, Sport Science in the Heart of the Arab Spring 2. November, 2013. Egypt, Hurghada: Assuit University, Faculty of Physical Education.

1.6.2. Gošnik, J., Oreb, I., Špehar, N. (2013). Self-evaluation of freshmen's health issues at the Faculty of humanities and social sciences in Zagreb-Croatia. Book of Abstracts, Sport Science in the Heart of the Arab Spring 2. November, 2013. Egypt, Hurghada: Assuit University, Faculty of Physical Education.

1.6.3. Špehar, N., Gošnik, J., Fučkar Reichel, K., Mišigoj-Duraković, M. (2012). The connection between sport and recreational activities and Body Mass Inex (BMI) among students. In: M. Doupona Topić i T. Kajtna (Eds.), Book of Abstracts, 6th Conference for Youth Sport in Bled, 6-9 December 2012, Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sport, ISBN 978-961-6843-32-4.

1.6.4. Špehar, N., Gošnik, J., Fučkar Reichel, K., Mišigoj-Duraković, M. (2012). The subjective assessment of freshmen's health issues at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb. In: M. Doupona Topić i T. Kajtna (Eds.), Book of Abstracts, 6th Conference for Youth Sport in Bled, 6-9 December 2012, Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Sport, ISBN 978-961-6843-32-4.

1.6.5. Špehar, N., Gošnik, J., Fučkar Reichel, K., Mišigoj-Duraković, M. (2012). Relation of Body Mass Index (BMI) with Physical Activity of Students and Gender Differences. Book of Abstracts, Conference Sport Science in the heart of the Arab Spring. November, 2012. Egypt, Luxor: Assuit University, Faculty of Physical Education.

1.6.6. Gošnik, J., Špehar, N., Fučkar Reichel, K., Mišigoj-Duraković, M. (2012). Student Health Self-Evaluation and Gender Differences at University of Zagreb. Book of Abstracts, Conference Sport Science in the heart of the Arab Spring. November, 2012. Egypt, Luxor: Assuit University, Faculty of Physical Education.

1.6.7. Fučkar Reichel, K., Špehar, N., Gošnik, J. (2010). The health condition of the first year students of the University of Zagreb. In M. Kovač, G. Jurak & G. Starc (Eds.), Book of Abstracts, 5th International Congress Youth Sport 2010, Ljubljana, 2010. (102), Ljubljana: University of Sport, ISBN 978-961-6843-03-4.

1.6.8. Gošnik, J., Špehar, N., Fučkar Reichel, K. (2010). Education as a promoter of physical activity. In M. Kovač, G. Jurak & G. Starc (Eds.), Book of Abstracts, 5th International Congress Youth Sport 2010, Ljubljana, 2010. (106), Ljubljana: University of Sport, ISBN 978-961-6843-03-4.

1.6.9. Kürner, D., Gošnik, J., Bunjevac, T. (2008). Influence of political changes on sport faculties in major Universities of former Yugoslavia. In G. Starc, M. Kovač & K. Bizjak (Eds.), Book of Abstracts, 4th International Symposium Youth Sport 2008, ''Youth Sport 2008: The Heart of Europe''. (93 - 94). Ljubljana, Univerza v Ljubljani, ISBN 978-961-6583-67-1.

1.6.10. Gošnik, J., Ćurković, S. (2008). Involvement in sports activities among school and University students. In G. Starc, M. Kovač & K. Bizjak (Eds.), Book of Abstracts, 4th International Symposium Youth Sport 2008, ''Youth Sport 2008: The Heart of Europe''. (145 -146). Ljubljana, Univerza v Ljubljani, ISBN 978-961-6583-67-1.

1.6.11. Špehar, N., Gošnik, J., Fučkar Reichel, K. (2008). The level of declarative knowledge in Physical Education of students at institutions of higher education. In G. Starc, M. Kovač & K. Bizjak (Eds.), Book of Abstracts, 4th International Symposium Youth Sport 2008, ''Youth Sport 2008: The Heart of Europe''. (146-147). Ljubljana, Univerza v Ljubljani, ISBN 978-961-6583-67-1.

1.6.12. Fučkar Reichel, K., Špehar, N., Gošnik, J. (2008). Aerobics as a creative program in Physical Education at the institutions of higher education. In G. Starc, M. Kovač & K. Bizjak (Eds.), Book of Abstracts, 4th International Symposium Youth Sport 2008, ''Youth Sport 2008: The Heart of Europe''. (147-148). Ljubljana, Univerza v Ljubljani, ISBN 978-961-6583-67-1.

1.6.13. Špehar, N., Fučkar-Reichel, K., Gošnik, J. (2007). Fitness instructors' perception of importance of particular elements for effectively conducted program, In Supitr Samahito (Ed.), Proceedings Universiade Bangkok 2007 FISU Conference ''University Sport: Sport Creates Man… Man Develops Nationhoods''. (560). Thammasat University Rangsit Campus, Bangkok, Thailand.

1.6.14. Bosnar, K., Gošnik, J., Prot, F. (2006). Gender, age and sport experience in sport preference cluster definition. In R. Pišot, V. L. Kropej, J. Zurc, T. Volmut, & A. Obid (Eds.), Abstracts and Proceedings, 4th International Symposium, Portorož, 2006, ''A Child in Motion''. (42). Koper. Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče, ISBN–10 96 - 6328-36-0.

1.6.15. Prot, F., Gošnik, J., Bosnar, K. (2006). Cluster analysis of sport interests in elementary school children. In R. Pišot, V. L. Kropej, J. Zurc, T. Volmut, & A. Obid (Eds.), Abstracts and Proceedings, 4th International Symposium, Portorož, 2006, ''A Child in Motion''. (161). Koper. Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, ISBN-10 961-6328-36-0.

1.6.16. Bosnar, K., Gošnik, J., Hošek-Momirović, A., Prot, F. (2004). The comparison of sport interests in metropolitan and small town elementary school boys. In R. Pišot, V. Štemberger, V. Zorc & A. Obid (Eds.), Abstracts and Proceedings, Kranjska gora, 2004, ''A Child in Motion''. (48-49). Koper. Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno središče.

1.6.17. Prot, F., Gošnik, J., Bosnar, K. (2003). The development of sport preference structures. In E.Muller, H. Schwameder, G. Zallinger & V. Fastenbauer (Eds.), Book of Abstracts, Salzburg-Austria, 2003, ''8th Annual Congress of the European College of Sport Science'', (311, 0113B-3). Institute of Sport Science, University of Salzburg, ISBN 3-901709-11-8.
1.7.0. Prethodna znanstvena priopćenja – domaći, međunarodni skupovi s recenzijom


1.7.1. Fučkar Reichel, K., Gošnik, J., Vulić, J. (2011). Dijagnostika u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture na Prirodoslovno-matematičkog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 20. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2011 „Dijagnostika u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, (118-123). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN: 978-953-95082-7-0.

1.7.2. Gošnik, J., Špehar, N., Topolovac, I. (2010). Individualization and interdisciplinarity in Physical Education teaching at higher education institutions. In I. Prskalo, V. Findak & J. Strel (Eds.), Pre-conference Proceedings, 4th Special Focus Symposium: ''Individualizing Instruction in Kinesiology Education'', Zagreb, 11-13 November, 2010. (67-76), Zagreb: European Advances and Systems Research Center.
2.0.0. Stručni radovi


2.1.0. Stručni radovi recenzirani i objavljeni u zbornicima radova s međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova


2.1.1. Gošnik, J. Kürner, D. (2012). Organizational models and forms of University sport – University of Zagreb in Croatia (No in EU) – University of Ljubljana in Slovenia (in EU). In: www.sass-slo.com, International Symposium: Sport and modern University, September 27-28, Ljubljana: Slovenian Academic Sport Society.

2.1.2. Gošnik, J., Špehar, N., Fučkar Reichel, K., Topolovac, I. (2010). Individualization of Physical Education teaching at Faculty of Humanities and Social Sciences. In I. Prskalo, V. Findak & J. Strel (Eds.), Pre-conference Proceedings, 4th Special Focus Symposium: ''Individualizing Instruction in Kinesiology Education'', Zagreb: 11-13 November, 2010. (67-76), Zagreb: European Advances and Systems Research Center.

2.1.3. Gošnik, J., Špehar, N., Fučkar Reichel, K. (2009). Zakonska i dokumentacijska podloga za stvaranje kurikuluma Tjelesne i zdravstvene kulture i športa na visokim učilištima u kontekstu reforme visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. U: F. Gracin & B. Klobučar (ur.) Zbornik radova VIII. konferencije o športu Radne zajednice Alpe-Jadran, Opatija, 2009., (380-390), 04.-06.06.2009., Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Uprava za šport, ISBN 978-953-6569-63-2.

2.1.4. Gošnik, J., Kürner, D., Špehar, N. (2009). Inačica predloška značajki syllabusa kolegija Tjelesne i zdravstvene kulture na visokim učilištima. U: F. Gracin & B. Klobučar (ur.) Zbornik radova VIII. konferencije o športu Radne zajednice Alpe-Jadran, Opatija, 2009., (391-399), 04.-06.06.2009., Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Uprava za šport, ISBN 978-953-6569-63-2.

2.1.5. Špehar, N., Fučkar-Reichel, K., Gošnik, J. (2009). Intervalni trening u programima aerobike. U: ( ) Zbornik "7. godišnja međunarodna konferencija, Kondicijska priprema sportaša 2009 - "Trening izdržljivosti"", (242-244), 20.-21.02.2009., Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2.1.6. Špehar, N., Gošnik, J., Fučkar-Reichel, K. (2009). Badminton kao nastavni program za razvoj izdržljivosti kod studentske populacije. U: ( ) Zbornik "7. godišnja međunarodna konferencija, Kondicijska priprema sportaša 2009 - "Trening izdržljivosti"", (292-294), 20.-21.02.2009., Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

2.1.7. Špehar, N., Fučkar-Reichel, K., Gošnik, J. (2007): Metode poučavanja koreografije u aerobici, U: Smajlović N. (ur.) Zbornik radova naučnih i stručnih radova II international symposium of New Technologies in Sport, (445-449), Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.

2.1.8. Gošnik, J., Fučkar-Reichel, K., Špehar, N. (2007). Usklađenost programa Tjelesne i zdravstvene kulture i sporta na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s bolonjskom deklaracijom, U: F. Gracin & B. Klobučar (ur.) Zbornik radova VII. konferencije o športu Radne zajednice Alpe-Jadran, Opatija, 2007., (329–339), Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Uprava za šport, ISBN 978-953-6569-36-6.

2.1.9. Gošnik, J., Špehar, N., Fučkar-Reichel, K. (2007). Smjernice razvoja Tjelesne i zdravstvene kulture i sporta u visokom obrazovanju u primjeni bolonjskog procesa te ulaska u europski prostor, U: F. Gracin & B. Klobučar (ur.) Zbornik radova VII. konferencije o športu Radne zajednice Alpe-Jadran, Opatija, 2007., (341–347), Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Uprava za šport, ISBN 978-953-6569-36-6.

2.1.10. Komel-Klaić, S., Skender, N., Gošnik, J. (2003). Plivanje kao redovna nastava tjelesne i zdravstvene kulture na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu. U: S. Puhar & K. Kristić (ur.) Zbornik radova V. konferencije o sportu Radne zajednice Alpe-Jadran, Rovinj, 2003., (206-212), Zagreb, Ministarstvo prosvjete i športa, Kineziološki fakultet.

2.1.11. Gošnik, J., Fučkar, K., Alikalfić, V. (2003). Preferences toward sports of students at the Faculty of Philosophy. In S. Puhak & K Kristić (Eds.), Proceedings book of XVI European Sports Conference, Dubrovnik, 2003, Making Sport Atractive for All“, (71-77). Zagreb: Ministry of Education and Sport of the Republic of Croatia, ISBN 953-6569-12-4.

2.1.12. Oreb, G., Gošnik-Oreb, J., Furjan-Mandić, G. (1999). Učinkovitost plesne aerobike u transformaciji nekih motoričkih sposobnosti plesača. U: E. Hofman (ur.) «Školski sport», Zbornik radova IV. Konferencije o sportu Radne zajednice Alpe-Jadran, Rovinj, 23.–26.06.1999., 268-272, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, Zagrebački velesajam i Zagrebački športski savez.

2.1.13. Oreb, G., Gošnik-Oreb, J., Furjan, G. (1987). A model of specially programmed instruction in physical exercise. In: V. Juras (Ed.) Proceedings of FISU/CESU Conference Universiade '87, 10.–12.07.1987., 84-87, Zagreb: Organizing Committee of the Universiade 1987., Zagreb.
2.2.0. Stručni radovi – recenzirani i objavljeni u zbornicima radova s domaćih stručnih skupova


2.2.1. Gošnik, J., Fučkar Reichel, K., Špehar, N. (2014). Modul tjelesne i zdravstvene kulture za studente s invaliditetom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (dio 2). U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 23. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2014, „Kineziološke aktivnosti i sadržaji za djecu, učenike i mladež s teškoćama u razvoju i ponašanju te za osobe s invaliditetom“, (308-314), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 978-953-7965-02-0.

2.2.2. Fučkar Reichel, K., Kecerin Kasumagić, I., Špehar, N., Gošnik, J. (2014). Primjena metode bones for life/kosti za život u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 23. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2014, „Kineziološke aktivnosti i sadržaji za djecu, učenike i mladež s teškoćama u razvoju i ponašanju te za osobe s invaliditetom“, (308-314), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 978-953-7965-02-0.

2.2.3. Klingor, Lj., Pintarić, A., Gošnik, J. (2013). Primjena tabata protokola na satu aerobike. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 22. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2013, ''Organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije'', (462-467), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 978-953-7965-00-6.

2.2.4. Sedar, M., Nemčić, T., Gošnik, J. (2012). Samoprocjena efikasnosti studentica zagrebačkog Sveučilišta u futsalu. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 21. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2012, ''Intenzifikacija procesa vježbanja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije'', (517-522), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 953-95082-9-0.

2.2.5. Gošnik, J., Sedar, M., Topolovac, I. (2010). Mogućnost izbora kineziološke aktivnosti u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture studentica Filozofskog fakulteta u Zagrebu prema njihovim preferencijama u proteklih šest godina. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 19. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2010, ''Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije'', (448-453), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 953-95082-6-6.

2.2.6. Špehar, N., Gošnik, J., Topolovac, I. (2010). Preferencije studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu prema sportskim aktivnostima u razdoblju od šest godina. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 19. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2010, ''Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije'', (575-580), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 953-95082-6-6.

2.2.7. Fučkar Reichel, K., Gošnik, J., Špehar, N. (2008). Swot analiza stanja i perspektive kolegija tjelesna i zdravstvena kultura na visokim učilištima. U: B. Neljak (ur.). Zbornik radova 17. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2008, ''Stanje i perspektiva razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije'', (272-277), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 978-953-95082-4-9.

2.2.8. Gošnik, J., Špehar, N., Fučkar Reichel, K. (2008). Perspektiva kolegija tjelesna i zdravstvena kultura na visokim učilištima – bodovanje predmeta u ECTS-u. U: B. Neljak (ur.). Zbornik radova 17. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2008, ''Stanje i perspektiva razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije'', (278-283), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 978-953-95082-4-9.

2.2.9. Gošnik, J., Sedar, M., Bunjevac, T. (2007). Preferencije studenata/ica Filozofskog fakulteta u Zagrebu prema sportskim aktivnostima. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 16. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2007, „Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, (430-437), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 953-95082-2-3.

2.2.10. Fučkar, K., Gošnik, J., Božić Fuštar, S. (2003). Metode rada u nastavi aerobike na Sveučilištu u Zagrebu. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 12. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 2003., „Metode rada u području edukacije, sporta i sportske rekreacije“, (135-138), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

2.2.11. Gošnik, J., Božić Fuštar, S. (2002). Planiranje i programiranje nastave aerobike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U: F. Findak (ur.) Zbornik radova 11. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 2002, Programiranje rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, (230-232), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

2.2.12. Gošnik, J. (2002). Neke od značajki programiranja rada s djecom predškolske dobi u alpskom skijanju. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 11. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 2002, „Programiranje rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, (233-235), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

2.2.13. Gošnik, J., Komel-Klaić, S., Lukenda, Ž. (2001). Smjernice nastave tjelesne i zdravstvene kulture na Sveučilištu u Zagrebu. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 10. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, «Programiranje opterećenja u području edukacije, sporta i sportske rekreacije», Poreč, 24. – 28.06.2001., 236-238. Zagreb: Hrvatski savez pedagoga fizičke kulture.

2.2.14. Podvalej, L., Gošnik, J. (2001). Odbojka – sve popularniji ženski studentski sport na Sveučilištu u Zagrebu. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 10. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, «Programiranje opterećenja u području edukacije, sporta i sportske rekreacije», Poreč, 24. – 28.06.2001, 264-266. Zagreb: Hrvatski savez pedagoga fizičke kulture.
2.3.0. Autorska knjiga – sveučilišni udžbenik

2.3.1. Lanc, V., Gošnik-Oreb, J., Oreb, G., Matković, B. (1988). Naučimo skijati. U: G. Oreb. Autorska naklada, Zagreb (recenzenti: dr. Krešo Petrović, dr. Franc Agrež, dr. Milan Blašković i mr. Nikola Jurković).

2.4.0. Stručni radovi objavljeni u domaćim časopisima

2.4.1. Gošnik, J., Božić Fuštar, S. (2002). Nastava tjelesne i zdravstvene kulture na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U: A. Pejčić (ur.). Edukacija. rekreacija. sport, Glasilo udruge pedagoga tjelesne kulture grada Rijeke, godina X, broj 26; 15-17, ISSN 1330-780.

2.4.2. Oreb, G., Gošnik-Oreb, J. (1995). Pripreme za snijeg – uživanje i opasnosti. Beauty and Fitness, No. 1, 49-51.

2.4.3. Gošnik-Oreb, J., Oreb, G. (1990). Analiza sezone 1988/89. YU ski magazin, Zima, 1989-90:107-108.

2.4.4. Gošnik-Oreb, J., Oreb, G. (1989). Nemojte prestrašiti klince. YU ski magazin, Zima, 1988-89; 112-114.

2.4.5. Gošnik-Oreb, J., Oreb, G., Matković, B., Lanc, V. (1989). Mala tortura prije skijanja. YU ski magazin, Zima, 1988-89, 48949, 100-103.
2.5.0. Stručni prikazi objavljeni u knjigama


2.5.1. Gošnik, J. (2012). Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, U: I. Franić (ur.). Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Zagreb, FF press, Informacije o razredbenom postupku i studijima, 91-93.

2.5.2. Gošnik, J. (2011). Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, U: D. Blažina (ur.). Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Zagreb, FF press, Informacije o razredbenom postupku i studijima, 93-95.

2.5.3. Gošnik, J. (2010). Samostalna katedra za kineziologiju, Tjelesna i zdravstvena kultura. U: D. Blažina (ur.). Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Zagreb, FF press, Informacije o razredbenom postupku i studiju, 90-92.

2.5.4. Gošnik, J. (2009). Tjelesna i zdravstvena kultura i sport na Fakultetu. U: M. Jurković & D. Blažina (ur.). Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Zagreb, FF press, Informacije o razredbenom postupku i studiju, 88-90.

2.5.5. Gošnik, J. (2009). Rad uprave Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1.10.2004. do 30.9.2009., U: M. Jurković (ur.), 50-53.

2.5.6. Gošnik, J. (2008). Samostalna katedra za kineziologiju. Tjelesna i zdravstvena kultura. U: D. Blažina (ur.). Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Zagreb; FF press, Informacije o razredbenom postupku i studiju 2008, 86–89.

2.5.7. Gošnik, J. (2006). Tjelesna i zdravstvena kultura. U: D. Dukić, T. Šveljo (ur.). Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet; FF press, Zbornik programa preddiplomskih studija, 366-371.

2.5.8. Gošnik, J. (2006). Katedra za kineziologiju. Tjelesna i zdravstvena kultura. U: D. Blažina (ur.). Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet Zagreb; FF press, Informacije o razredbenom postupku i studiju 2006, 86–88.

2.5.9. Gošnik, J., Tuđa, A. (2004). Physical Education and Sports. In N. Budak (Eds.) The Faculty at the University of Zagreb, Faculty of Philosophy University of Zagreb (183-188), ISBN 953-175-212-5.

2.5.10. Gošnik, J. (2004). Katedra za kineziologiju. U.: Ž. Fink-Arsovski (ur.) Upis i red predavanja za akademsku godinu 2004./2005. Zagreb; FF press, Vodič kroz studij, 258-261
.
2.5.11. Gošnik, J. (2003). Katedra za kineziologiju. U.: M. Jurković (ur.) Upis i red predavanja za akademsku godinu 2003/2004, Zagreb: FF press, Vodič kroz studij, 172-174.

2.5.12. Gošnik, J. (2002). Katedra za kineziologiju. U: M. Jurković (ur.) Upis i red predavanja za akademsku godinu 2002./2003. Zagreb: Filozofski fakultet, Vodič kroz studij, 160-164.

2.5.13. Gošnik, J. (2001). Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu. U: D. Sesar (ur.) Upis i red predavanja za akademsku godinu 2001/2001. Zagreb: Filozofski fakultet, Vodič kroz studij, 192-195.

2.5.14. Gošnik-Oreb, J., Tuđa, A., Penović, J. (1998). Tjelesna i zdravstvena kultura i šport. Monografija Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 321-323, ISBN 953-175-098-X.
2.6.0. Stručni radovi priopćeni na simpoziju, savjetovanju ili stručnom sastanku (neobjavljeni)


2.6.1. Gošnik, J. (2006). Croatian University Sports Federation – CUSF. 8th FISU Forum, University sport – a tool for individual and social development ''understanding diversity'', Abu Dhabi – United Arab Emirates.

2.6.2. Gošnik, J. (2005). Preferences toward sports of students at the Faculty of Philosophy, Sri Swami Madhavanda – World Peace Summit, Zagreb.

2.6.3. Gošnik, J. (2005). Croatian Univerity Sports Federation – CUSF. 1st Regional Meeting on University Sports, Tata, Hungary.

2.6.4. Gošnik, J. (2005). Preferences toward sports of students at the Faculty of Philosophy, 4th EUSA Symposium, Students & Sport, Madeira, Portugal.

2.6.5. Gošnik, J. (2002, 2003, 2004). Kineziološka kultura i sport na Filozofskom fakultetu, Zagreb.

2.6.6. Oreb, G., Gošnik-Oreb, J. (1989). Piano e programa scuola dello sport Barilla sci alpino. Scuola sport „Barilla“, Parma.

2.6.7. Gošnik-Oreb, J., Levovnik, T. (1985). Model organiziranosti in strokovne povezanosti alpskega smučanja v Sloveniji. Povezanost alpskega smučanja s turistično – gospodarsko dejavnostjo. Fakulteta za telesno kulturo, Ljubljana.

2.6.8. Gošnik, J. (1979.). Analiza o učencih plavalcih in neplavalcih Srednje škole za gostinstvo in turizem in pomembnost plavanja za vsestrani razvoj mladega organizma. Komisija za šolski šport srednjih šol pri ZTKO Ljubljane.

2.6.9. Gošnik, J. (1975). Terminologija telesne kulture aplicirana na alpsko smučanje. VŠTK, Ljubljana.

2.6.10. Gošnik, J. (1975). Razvoj planinstva in taborništva v Sloveniji, VŠTK, Ljubljana.2.7.0. Elaborati, projektni tekstovi i PPT prezentacije

2.7.1. (2012, 2011, 2010, 2009, 2008) → Produkt Zimovanje, sportovi na snijegu za Atlas d.d.

2.8.0. Nastavni, stručni i znanstveni tekstovi, članci i predavanja objavljeni na različitim medijima i web portalima

2.8.1. http://www.ffzg.unizg.hr/jgosnik/ (za kolegij: Tjelesna i zdravstvena kultura, izborni kolegij Čovjek i sport)

2.8.2. http://jelkaskiteam.com/ (za snježne sportove)

2.8.3. http://hrvatski-sah.info/tekst/novosti_31.html (Zašto studenti na Filozofskom fakultetu biraju šah?)2.9.0. Separat – letak

2.9.1. (2011, 2010, 2009, 2008) → Atlas d.d.

2.9.2. Tuđa, A., Gošnik, J., Sedar, M. (2001). Informacija o radu katedre za tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Filozofski fakultet, Zagreb, 22.05.2001.
3.0.0. Suradništvo, rad i priprema tekstova te redaktura u knjizi, uredništvu

3.0.1. (2008, 2009, 2010, 2011, 2012) → Katalog – zima, skijanje, Ski magazin br. 1, Atlas Airtours, Atlas, Azur tours.

3.0.2. (2005/06, 2006/07, 2007/08). Katalog-zima, skijanje, Atlas Airtours.

3.0.3. (2003, 2004, 2005, 2006). Vodič kroz zagrebački sveučilišni šport. Zagrebačka sveučilišna športska udruga.

3.0.4. (2003, 2004, 2005). Bilten kroz zagrebački sveučilišni šport, Zagrebačka sveučilišna športska udruga.

3.0.5. Oreb, G. (1986). Naučimo jedriti na dasci. Komisija za udžbenike i skripte, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 165.

3.0.6. (1974). Preventivna gimnastika (izrada interne skripte po redavanjima dr. sc. Alojzija Šefa), VŠTK, Ljubljana.Katalog-zima, skijanje, Atlas Airtours (2005/06, 2006/07, 2007/08).
4.0.0. Znanstvenoistraživačka djelatnost


4.1.0. Sudjelovanje u realizaciji znanstvenih projekata – suradnica

4.1.1. Značaj razine tjelesne aktivnosti u prevenciji kroničnih srčanožilnih bolesti; Kineziološki fakultet, Zagreb (2007) 034-0342282-2325.; Voditelj projekta: prof. dr. sc. M. Mišigoj–Duraković.

4.1.2. Vloga in pomen spolnih stereotipov o samopodobi učencev (pr.02); Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Razvojno – raziskovalna enota, Ljubljana, 2003.; Voditelj projekta: dr. sc. Franc Cankar – anketiranje učenika u 10 hrvatskih škola

4.1.3. Antropološka i motorička obilježja u dobi 19-23 godine (5-10-111); Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb; Voditelj projekta: prof. dr. sc. R. Medved

4.1.4. Studija utjecaja tjelovježbe na somatski i zdravstveni status vježbača; Kineziološki fakultet, Zagreb (2002) 0034207.; Voditelj projekta: prof. dr. sc. M. Mišigoj-Duraković

4.1.5. Bazične motoričke sposobnosti studenata; Badija – Korčula, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 1980.; Voditelj projekta: prof. dr. sc. M. Gabrijelić