Višnja Grabovac, lekt.

Akademski stupanj
Zvanje
lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
Konzultacije
Pon. od 12.30 - 13.30, čet. od 9.30 - 10.30
Soba
B-003
Telefon
E-mail
vgrabova@ffzg.hr

Višnja Grabovac rođena je 1981. godine u Ljubljani. Osnovnu školu i opću gimnaziju završila je u Slavonskome Brodu, a 2008. godine, na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studij indologije i filozofije. Akademske godine 2002./2003. boravila je devet mjeseci na Središnjem institutu za hindski jezik u Agri, Indija, u svrhu usavršavanja znanja hindskoga jezika. Godine 2009. upisala je poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Od 2008. godine radi kao stalni suradnik časopisa Meridijani i kao restauratorica-konzervatorica na poslovima obnove hrvatske kulturne baštine. Školske godine 2011./12. održava fakultativnu nastavu iz predmeta Hindski jezik i suvremena Indija u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Od akademske godine 2010./11. do 2013. godine radi kao vanjski suradnik Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije Filozofskoga fakulteta u Zagrebu te drži nastavu iz predmeta Hindske jezične vježbe i Hindska gramatika. Godine 2014. primljena je u nastavno zvanje i na radno mjesto lektorice. Objavljivala je radove u časopisima Književna smotra i Filozofska istraživanja.