Silvija Graljuk, asist.

Akademski stupanj
Zvanje
asistent
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
Konzultacije
srijedom 12,30-14,00
Soba
B-201
Telefon
4092101
E-mail
sgraljuk@ffzg.hr

Diplomirala ukrajinski jezik i književnost te slovački jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2002. godine. Diplomirala društveno – humanističku informatiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine (diplomski rad pod nazivom Hrvatska rječnicka baština: Proces digitalizacije Stullijevog ilirsko – talijanskog – latinskog rječnika iz 1806. godine dio je projekta Ministarstva prosvjete, obrazovanja i športa Republike Hrvatske: Hrvatska rječnicka baština i prikaz rječnickog znanja). Od 2002. godine radi na HRT-u kao prevoditelj za ukrajinski, slovački i rusinski jezik. Od 2003. godine radi kao vanjski suradnik, a od 2005. godine kao asistent na Katedri za ukrajinski jezik i književnost Odsjeka za istočnoslavenske jezike i književnosti. 2012. godine u okviru poslijediplomskog znanstvenog studija lingvistike obranila kvalifikacijski rad s temom Prijedlozi s akuzativom u standardnome ukrajinskom i hrvatskom jeziku. 2013. godine prihvaćena tema doktorske disertacije pod naslovom Prijedlozi s genitivom u hrvatskom i ukrajinskom standardnom jeziku (mentor dr. sc. Milenko Popović, prof. emeritus)

Prijevodi:

Sukob Ilije Muromca i Slavuja razbojnika, Ukrajinske bajke, ur. Simo Mraović, POP & POP, Zagreb, 2002. (ISBN 953-7002-08-X)

Leteći brod, Ukrajinske bajke, ur. Simo Mraović, POP & POP, Zagreb, 2002. (ISBN 953-7002-08-X)

Usmena povijest gladomora, Genocidni zločin totalitarnog režima u Ukrajini 1932. – 1933., ur. Jevgenij Paščenko, Udruga Hrvatsko – ukrajinska suradnja HORUS, Zagreb, 2008. (ISBN: 9789535539001)

Uništavanje tradicionalne kulture Ukrajinaca u vrijeme genocida, Genocidni zlocin totalitarnog režima u Ukrajini 1932. – 1933., ur. Jevgenij Paščenko, Udruga Hrvatsko – ukrajinska suradnja HORUS, Zagreb, 2008. (ISBN: 9789535539001)

Konferencije:

2007., 22. – 25. 6., Opatija, 12. medunarodni slavistički skup (Određeni i neodređeni oblik pridjeva u hrvatskom jeziku te puni i kratki pridjevi u ukrajinskom jeziku)

2008., 23. – 25. 6., Opatija, 13. medunarodni slavistički skup (Regresivna asimilacija u ukrajinskom, slovačkom i hrvatskom jeziku)

2009., 22. – 25.6., Opatija, 14. medunarodni slavistički skup (Tvorba glagolskih pridjeva u ukrajinskom, slovačkom i hrvatskom jeziku)

2009., 2.12., Bratislava, International conference on Slavic languages: “Influence of European Integration on Slavic languages. Trends in translation and multilingual communication” (Slavic languages and ICT)

2012., 24.11., Novi Sad, Jezici i kulture u vremenu 2 (Kako se udaljavaju srodni slavenski jezici hrvatski i ukrajinski)

2013, 19.04., Kijev, ХІІІ МІЖНАРОДНІ СЛАВІСТИЧНІ ЧИТАННЯ пам’яті академіка Леоніда БУЛАХОВСЬКОГО (Prijedlozi s akuzativom u hrvatskom i ukrajinskom jeziku: sličnosti i razlike)

2014., 22.11., Novi Sad, Jezici i kulture u vremenu i prostoru 4 (Izražavanje uzroka prijedlozima u ukrajinskom i hrvatskom standardnom jeziku)

2015. 24.04., Kijev, ХV МІЖНАРОДНІ СЛАВІСТИЧНІ ЧИТАННЯ пам’яті академіка Леоніда БУЛАХОВСЬКОГО

2015. 09.-11.09., Prag, XXIV. Kolokvium mladých jazykovedcov, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Prahe

2015. 15.-17.10. Pula, 1. međunarodni znanstveni skup Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svetskog konteksta (povodom 20. godišnjice osnutka hrvatskog jezika i književosti u Puli) (Kontrastivna analiza vremenskih prijedloga s genitivom u hrvatskom i ukrajinskom jeziku)

Članci:

Graljuk, Silvija, Kako se udaljavaju srodni slavenski jezici hrvatski i ukrajinski (na primjeru udaljavanja značenja prijedloga koji stoje uz akuzativ) // Jezici i kulture u vremenu i prostoru II/1 / Gudurić, Snežana ; Stefanović, Marija (ur.).
Novi Sad : Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2013.. Str. 13-18.

Гралюк С. Prijedlozi s akuzativom u hrvatskom i ukrajinskom jeziku: sličnosti i razlike // Компаративні дослідження слов”янських мов і літератур. Пам”яті академіка Леоніда Булаховського. – 2013. – Вип.22. – С.29-36.

Graljuk, S. Kontrastivna analiza primarnih uzročnih prijedloga u hrvatskom i ukrajinskom književnom jeziku // Компаративні дослідження слов”янських мов і літератур. Пам”яті академіка Леоніда Булаховського. Київ: Інститут філології, 2015. – Вип.28. – С.36-41.