dr.sc. Maša Grdešić, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
ponedjeljak, 11.30-12.30
Soba
B-212
Telefon
01/6120-113
E-mail
mgrdesic@ffzg.hr

Maša Grdešić rođena je 8. 2. 1979. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i XV. gimnaziju te na Filozofskom fakultetu 2003. diplomirala komparativnu književnost i hrvatski jezik i književnost. God. 2003. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisala je Doktorski studij književnosti, smjer Kulturalni studiji te 2010. obranila doktorski rad pod nazivom "Kulturalni studiji i feminizam: reprezentacije ženskosti u hrvatskom izdanju Cosmopolitana" (mentor: Dean Duda). Od 2004. zaposlena je kao znanstvena novakinja na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje predaje kolegije vezane uz teoriju književnosti, kulturalne studije i feminističku teoriju. Od 2011. viša je asistentica, a 9. 10. 2013. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija. Objavila je knjigu Cosmopolitika. Kulturalni studiji, feminizam i ženski časopisi (Disput, Zagreb, 2013). Članica je Programskog odbora znanstvenog skupa "Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe". Uredila je te popratila predgovorima tri zbornika znanstvenih radova proizašlih s toga znanstvenog skupa. Suradnica je Centra za ženske studije u Zagrebu. Prevela je i popratila pogovorom knjigu Toril Moi Seksualna/tekstualna poltika (AGM, Zagreb, 2007). Suradnica je Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža na projektima Hrvatske književne enciklopedije, Hrvatske enciklopedije i Leksikona Antuna Gustava Matoša. Bila je članica redakcije književnog časopisa Quorum (2005-2008) te je objavila niz eseja, kritika i prijevoda u brojnim časopisima (15 dana, Gordogan, Hrvatska revija, Književna republika, Treća, Vijenac, Quorum, Zarez i Treći program hrvatskog radija).

POPIS RADOVA dr. sc. Maše Grdešić

1. Knjiga:

Cosmopolitika. Kulturalni studiji, feminizam i ženski časopisi. Disput, Zagreb, 2013.

2. Znanstveni, stručni i pregledni radovi:

Radovi u A1 časopisima i zbornicima s međunarodnih skupova:

1. "Pripovijedani monolog i problem navodnika u Povratku Filipa Latinovicza", u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XV. (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe, ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2013, str. 304-317.

2. "'I'm Not the Ladies!' Metatextual Commentary in Girls", Feminist Media Studies, br. 2, 2013, str. 355-358.

3. "Romansa u pismima: pripovjedni ton u Stankovačkoj učiteljici Ivana Perkovca i Branki Augusta Šenoe", u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIV. (Romantizam – ilirizam – preporod), ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2012, str. 283-296.

4. "'Pedagogije ženskog' u Zajedničkoj kupki Ranka Marinkovića", Umjetnost riječi, br. 1-2, 2008, str. 37-68.

5. "Milan i njegov gospodar: Kunderino preispisivanje Diderotova Fatalista Jacquesa", Književna smotra, br. 1 (127), 2003, str. 27-36.

Radovi u A2 časopisima i zbornicima s domaćom recenzijom:

1. "'Divno čudovište': uvod u Zagorkinu koncepciju androginije", u Neznana junakinja – nova čitanja Zagorke, ur. Maša Grdešić i Slavica Jakobović Fribec, Centar za ženske studije, Zagreb, 2008, str. 357-388.

2. "Što je Laura? Otkuda je ona?: ženski nered u romanu U registraturi Ante Kovačića", u Poetika pitanja. Zbornik radova u povodu 70. rođendana Milivoja Solara, ur. Dean Duda, Gordana Slabinac i Andrea Zlatar, FF Press, Zagreb, 2007, str. 251-266.

3. "Popularna književnost i shopping: predodžbe ženskih žanrova u Gospođi Bovary i Tri kavaljera frajle Melanije", u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova IX. Hrvatska književnost XX. stoljeća u prijevodima: emisija i recepcija, ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug, Split, 2007, str. 247-280.

4. "Seks i grad – (a)političnost ženskih žanrova", Hrvatski filmski ljetopis, br. 46, 2006, str. 32-42.

5. "'Krimić kao literatura': Biografija utopljenice Branka Belana između egzistencijalizma i popularne književnosti", u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova VIII. Hrvatska književnost prema europskim /emisija i recepcija/ 1940-1970., ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug, Split, 2006, str. 239-260.

6. "Politička Zagorka: Kamen na cesti kao feministička književnost", u Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova VII. Hrvatska književnost tridesetih godina dvadesetog stoljeća, ur. Cvijeta Pavlović i Vinka Glunčić-Bužančić, Književni krug, Split, 2005, str. 214-236.

Radovi u drugim časopisima i zbornicima:

1. "S onu stranu 'popularnog feminizma': razvoj feminističkih kulturalnih studija početkom 2000-ih", u Malleus maleficarum. Zagorka, feminizam, antifeminizam, ur. Maša Grdešić, Centar za ženske studije, Zagreb, 2011, str. 207-220.

2. "Budi vedra, budi smjela: teorijski i aktivistički diskurz hrvatskoga Cosmopolitana", Quorum, br. 2, 2004, str. 182-209.

3. "'Oni nas vode na Balkan': Milan Šufflay u svjetlu antimodernizma", 15 dana, br. 4-5, 2004, str. 18-24.

4. "Dnevnik Bridget Jones: pokušaj reforme ružičastog geta", Quorum, br. 2, 2003, str. 178-202. Slovenski prijevod: "Dnevnik Bridget Jones: poskus reforme roza geta", Apokalipsa, br. 71, 2003, str. 117-139.

5. "Cosmopolitan 2001.: premalo feminizma za 25 kuna", Libra libera, br. 11, 2002, str. 9-23.

3. Pogovori knjigama (književnim djelima i stručnoj literaturi):

1. "Politička Zagorka: Kamen na cesti kao feministička književnost", pogovor knjizi Marija Jurić Zagorka, Kamen na cesti, Školska knjiga, Zagreb, 2008, str. 639-661.

2. "Pogovor hrvatskom izdanju", u Toril Moi, Seksualna/tekstualna politika, AGM, Zagreb, 2007, str. 257-266.

3. "Melodramatska imaginacija i prosvjetiteljske tendencije u Vitezu slavonske ravni", pogovor knjizi Marija Jurić Zagorka, Vitez slavonske ravni, Školska knjiga, Zagreb, 2006, str. 495-509.

4. "Plameni inkvizitori između 'historijske vjernosti' i romantične idealizacije", pogovor knjizi Marija Jurić Zagorka, Plameni inkvizitori, Školska knjiga, Zagreb, 2006, str. 695-706.

4. Prijevodi znanstvenih knjiga:

Toril Moi, Seksualna/tekstualna politika, AGM, Zagreb, 2007.

5. Prijevodi znanstvenih i stručnih tekstova:

1. Alan Sinfield, "Kulturalni materijalizam, Otelo i politika vjerodostojnosti", u Poetika renesansne kulture: novi historizam, ur. David Šporer, Disput, Zagreb, 2007, str. 221-249.

2. Meaghan Morris, "Što da se radi s trgovačkim centrima", u Politika teorije: zbornik rasprava iz kulturalnih studija, ur. Dean Duda, Disput, Zagreb, 2006, str. 267-296.

3. Janice Radway, "Pisanje 'Čitanja romance'", u Politika teorije: zbornik rasprava iz kulturalnih studija, ur. Dean Duda, Disput, Zagreb, 2006, str. 247-266.

4. Jonathan Culler, "Književnost i kulturalni studiji", Zarez, br. 49, 15. veljače 2001.

6. Uredništvo zbornika sa znanstvenih skupova (domaći skup s međunarodnim sudjelovanjem):

1. Malleus maleficarum. Zagorka, feminizam, antifeminizam, ur. Maša Grdešić, Centar za ženske studije, Zagreb, 2011. Radovi sa znanstvenog skupa "Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe / Feminizam, antifeminizam, kriza" održanog 26. i 27. studenog 2010. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke.

2. Mala revolucionarka. Zagorka, feminizam i popularna kultura, ur. Maša Grdešić, Centar za ženske studije, Zagreb, 2009. Radovi sa znanstvenog skupa "Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe / Feminizam i popularna kultura" održanog 28. i 29. studenog 2008. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke.

3. Neznana junakinja – nova čitanja Zagorke, ur. Maša Grdešić i Slavica Jakobović Fribec, Centar za ženske studije, Zagreb, 2008. Radovi sa znanstvenog skupa "Marija Jurić Zagorka – život, djelo, naslijeđe" održanog 30. 11. i 1. 12. 2007. u Zagrebu u okviru Dana Marije Jurić Zagorke.

7. Eseji objavljeni u publikacijama bez recenzije:

1. "Ciklus je dio njihove priče" (analiza reklame za HT Hinet), Zarez, br. 54, 26. travnja 2001, str. 8.
2. "Cosmopolitan", emitirano na Trećem programu Hrvatskog radija u emisiji "Riječi i riječi", 21. listopada 2002.
3. "Dnevnik Bridget Jones", emitirano na Trećem programu Hrvatskog radija u emisiji "Riječi i riječi", 19. lipnja 2003.
4. "Zbrkopis književno-teorijskog aparata" (uz recepciju romana Wonderland Marinka Koščeca), Zarez, br. 123, 12. veljače 2004, str. 37.
5. "Viva – ima li života na tržištu ženskih časopisa?", Zarez, br. 141, 4. studenog 2004, str. 12.
6. "Ružičasto", emitirano na Trećem programu Hrvatskog radija u emisiji "Riječi i riječi", 9. prosinca 2004.
7. "Naš život u ružičastom", Quorum, br. 1, 2005, str. 131-139.
8. "Književni supermarket", Quorum, br. 2, 2005, str. 152-159.
9. "A strana, B strana ženskih časopisa", u Godišnji katalog posvećen reprezentacijskim aspektima slike: Galerija Galženica, ur. Klaudio Štefančić, Pučko otvoreno učilište, Velika Gorica, 2008, str. 82-85.
10. "Krležino 'parfimirano smeće'", Vijenac, br. 456-457, 8. rujna 2011, str. 18.
11. "Beskonačna priča. Sto godina Gričke vještice", Hrvatska revija, br. 4, 2012, str. 46-50.
12. "Smrt Marka Darcyja ili o sretnom kraju", muf.com.hr, 29. 1. 2014.
13. "Kolektivna recepcija serija", muf.com.hr, 3. 4. 2014.
14. "'Ženska serija' nije žanr!", muf.com.hr, 1. 7. 2014.

8. Književne kritike te prikazi znanstvenih i stručnih djela:

1. "Terry Eagleton: Ideja kulture", Diskrepancija, br. 5-6, 2002, str. 121-124.
2. "Bulgakov s engleskoga (Mihail Bulgakov: Crni snijeg)", Gordogan, br. 2003, str. 323-324.
3. "Zatočena u dvorima od oraha (Miljenko Jergović: Dvori od oraha)", Puls, br. 2, 2003, str. 70-73.
4. "Tijelo kao novootkriveni kontinent (Angela Carter: Čarobna prodavaonica igračaka)", Književna republika, br. 5-6, 2004, str. 274-276.
5. "Riječ o iskonu (Zoran Kravar: Antimodernizam)", Gordogan, br. 2-3, 2004, str. 240-242.
6. "Sevdalinski realizam (Miljenko Jergović: Inšallah Madona, inšallah)", Zarez, br. 136-137, 9. rujna 2004, str. 44.
7. "Pretjerani formalizam istraživanja unutar ženskih žanrova kulturalne analize (Majda Hrženjak, ur.: Njena (re)kreacija: ženske revije v Sloveniji)", Treća, br. 1, 2004, str. 280-284.
8. "Narnija u shopping centru (Clare Morrall: Čudesni pljusak boja)", Književna republika, br. 1-2, 2005, str. 236-240.
9. "Nakon teorije: poziv na političko djelovanje (Terry Eagleton: After Theory)", Quorum, br. 1, 2005, str. 96-99.
10. "'Kad su stari bili mladi'. Uz Pavličićev esej o popularnoj kulturi šezdesetih", Hrvatska revija, br. 1, 2013, str. 70-71.