dr.sc. Kristina Grgić, v. asist.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
petak 10-12 h
Soba
B 212
Telefon
6120-113
E-mail
kgrgic2@ffzg.hr

Diplomirala 2003. anglistiku i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala 2013. na temu "Teorija i praksa komparativne književnosti u djelu Ivana Slamniga", pod mentorstvom dr. sc. Cvijete Pavlović, izv. prof. Od rujna 2007. g. zaposlena na katedri za Komparativnu povijest hrvatske književnosti Odsjeka za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao znanstvena novakinja – asistentica, a od srpnja 2013. kao znanstvena novakinja – viša asistentica, na projektu Europski kontekst hrvatske književnosti, pod vodstvom dr. sc. Pavla Pavličića (2007.-2013.) te dr. sc. Cvijete Pavlović (2013.-). Područja interesa: teorija i metodologija komparativne književnosti, poredbenopovijesna istraživanja hrvatske književnosti, s naglaskom na vezama s književnostima engleskoga govornog područja

Popis objavljenih radova:

"Intertekstualnost u Matoševoj poeziji", u: "Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVI. Matoš i Kamov: paradigme prijeloma", ur. C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić i A. Meyer-Fraatz, Književni krug Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split - Zagreb, 2014.

"Krležijanski lik umjetnika od Slamniga do Mihalića", u: "Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XV. (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe", ur. C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić i A. Meyer-Fraatz, Književni krug Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split - Zagreb, 2013.

"Vrazovi prepjevi s engleskog jezika", u: Pavlović, Cvijeta; Glunčić-Bužančić, Vinka i Meyer-Fraatz, Andrea (ur.), "Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIV. Romantizam - ilirizam - preporod", Književni krug Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, Split - Zagreb, 2011.

"Poetičko-politički prijepor 1919. g.: Zofka Kveder i Tito Strozzi", u: Pavlović, Cvijeta; Glunčić-Bužančić, Vinka i Meyer-Fraatz, Andrea (ur.), "Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIII. Poetika i politika kulture nakon 1910. godine", Književni krug Split - Odsjek za komparativnu knjižževnost Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, Split - Zagreb, 2011.

"Pjesnik kao prevoditelj", u: Bagić, Krešimir (ur.), "Ivan Slamnig, ehnti tschatschine Rogge! Zbornik radova 10. Kijevskih književnih susreta", Općina Kijevo - Pučko otvoreno učilite Invictus – AGM, Kijevo-Zagreb, 2011.

"Hvar kao 'izgubljeni zavičaj' Šoljanova pjesništva", u: Jelčić, Dubravko; Senker, Boris; Glunčić-Bužžančić, Vinka (ur.), "Dani hvarskoga kazališta. Sv. 38. Hvar - književnost i kazalište", Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Književni krug Split, Zagreb - Split, 2012.

„Intertekstualnost kao oblik književnoga pamćenja: poezija Ivana Slamniga“, u: B. Senker, D. Jelčić i M. Moguš (ur.), Dani hvarskoga kazališta. Sv. 38. Pamćenje, sjećanje, zaborav u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Književni krug Split , Zagreb – Split , 2011.

“Slamnigov postmoderni bijeg”, u: N. Batušić, R. Bogišić, P. Pavličić i M. Moguš ( ur .), Dani hvarskoga kazališta. Sv. 38. Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj književnosti i kazalištu , Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Književni krug Split , Zagreb – Split , 2010.

“Barokna književnost u Slamnigovoj koncepciji ‘nacionalne literarne tradicije'”, u: C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić i A. Meyer-Fraatz ( ur .) Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XII. Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi , Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb , 2010.

“Preobrazbe Plauta u Pjerinu i Komediji zabluda ”, u: Pavlović, Cvijeta i Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.), Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XI. Držić danas. Epoha i naslijeđe. Književni krug – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb , 2009., str. 331-356.

“Marija Jurić Zagorka i kanon modernizma”, u: Grdešić, Maša (ur.), Mala revolucionarka. Zagorka, feminizam i popularna kultura , Centar za ženske studije, Zagreb , 2009., str. 17-36.

“Antipetrarkizam i de(kon)strukcija pastorale u ‘gorkoj Arkadiji' Shakespearea i Držića”, Umjetnost riječi, LII., 3-4/2008., str. 151-176.

“ Sveti soneti Johna Donnea i preispitivanje renesansne tradicije”, u: Poslanje filologa. Zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića, ur . T. Bogdan i C. Pavlović, FF Press, Zagreb , 2008.