dr.sc. Dolores Grmača, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
četvrtkom 16.00-17.00
Soba
B-119
Telefon
01/6120-082
E-mail
dgrmaca@ffzg.hr

Dolores Grmača završila je VII. gimnaziju u Zagrebu 1992. Diplomirala je na Institutu za kršćansku duhovnost na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te završila studij hrvatskoga jezika i književnosti i povijesti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2001. Od 2001. do 2003. radila je kao profesorica hrvatskog jezika i književnosti i povijesti u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom (BiH). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu bila je najprije zaposlena kao znanstvena novakinja na Odsjeku za informacijske znanosti (2003–2005), a od 1. kolovoza 2005. radi na Katedri za stariju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku. Doktorirala je 2010. s temom o alegoriji putovanja u hrvatskoj renesansnoj književnosti. Svojim zagrebačkim studentima predaje kolegije iz starije hrvatske književnosti. Na dužim stručnim usavršavanjima boravila je u Beču (2007) i Padovi (2008). Sudjelovala je na desetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova te objavila desetak stručnih i znanstvenih radova. Napisala je preko stotinu natuknica u sljedećim leksikonskim i enciklopedijskim izdanjima: Leksikon hrvatske književnosti – Djela, Leksikon hrvatske književne kulture XVI. st., Leksikon Marina Držića, Leksikon kulturno-književnog nazivlja, Enciklopedija Bosne Srebrene. Surađivala je i na projektu Hrvatski jezični portal. U Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža urednica je na znanstvenom projektu Enciklopedija Bosne Srebrene. Objavila je s Darijom Gabrić-Bagarić i Majom Banožić transkripciju s bosančice na latinicu Nauka krstjanskoga Matije Divkovića (Sarajevo 2013), prve tiskane knjige u Bosni i Hercegovini na narodnome jeziku (Venecija 1611).

RADOVI:
1) Matija Divković, Nauk krstjanski za narod slovinski, Sarajevo: Kulturno-povijesni institut Bosne Srebrene, 2013. (pretisak i transkripcija)
2) “Body Trouble: The Impact of Deguileville’s Allegory of Human Life on Croatian Renaissance Literature”, u: Marco Nievergelt i Stephanie Viereck Gibbs Kamath (ur.), The Pèlerinage Allegories of Guillaume de Deguileville: Authority, Tradition, and Influence, Woodbridge / Cambridge UK: Boydell & Brewer, 2013, str. 189-208.
3) “Petrarkini Trijumfi u Zoranićevim Planinama”, u: T. Bogdan et al. (ur.), Perivoj od Slave: Zbornik Dunje Fališevac, Zagreb: FF Press, 2012, str. 113–125.
4) “Snovi o Parnasu u hrvatskoj renesansnoj književnosti”, u: Živa Benčić i Dunja Fališevac (ur.), Prostori snova: Oniričko kao poetološki i antropološki problem, Zagreb: Disput, 2012, str. 167–192.
5) “Alegorija onostranih putovanja u srednjovjekovnoj književnosti”, Nova Croatica, god. 6, br. 6, 2012, str. 129–169.
6) “Euridikin prijestup u Vetranovićevoj transformaciji orfejskog mita”, Umjetnost riječi, god. LVI, br. 1–2, 2012, str. 23–42.
7) “Alegorija putovanja poslušnosti: Posvetilište Abramovo Mavra Vetranovića”, Bogoslovska smotra, god. 82, br. 1, 2012, str. 113–130.
8) “Spisateljstvo franjevaca Bosne Srebrene u književnoj historiografiji”, Bosna franciscana, 2012, god. XX, br. 36, str. 35–50.
9) “Držićevi grijesi u tri prizora”, u: Nikola Batušić i Dunja Fališevac (ur.), Marin Držić: 1508-2008. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 5-7. studenoga 2008. u Zagrebu, Zagreb: HAZU, 2010, str. 247–279.
10) “Nalješkovićeve Pjesni bogoljubne u kontekstu pobožnosti bratovština”, u: Davor Dukić (ur.), Pučka krv, plemstvo duha: Zbornik radova o Nikoli Nalješkoviću, Zagreb: Disput, 2005, str. 153–185.
11) “Držić i Vetranović: suhi javor i Dugi Nos”, u: Nazbilj i nahvao: etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i kazalištu od Marina Držića do naših dana; u čast 500-obljetnice rođenja Marina Držića. Dani hvarskog kazališta, Zagreb – Split: HAZU – Književni krug, 2009, str. 152–173.
12) Boras, Damir; Grmača, Dolores; Ljubešić, Nikola: “Computer-assisted Learning of Croatian Orthography concerning the YAT reflex (CAL-COR)”, u: Marina Čičin-Šain, Ivana Turčić Prstačić, Pavle Dragojlović (ur.), Computers in Education, Proceedings MIPRO 2005, 28th International Convention, Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO, 2005, str. 115–119.
13) Grmača, Dolores; Kubelka, Ozren; Ljubešić, Nikola. “Development of a System for Computer-assisted Learning of Croatian Orthography Concerning the Yat Reflex (CAL-COR)”, u: Boris Aurer, Miroslav Bača (ur.), IIS 2005 Proceedings, Varaždin: Faculty of Organization and Informatics Varaždin University of Zagreb, 2005, str. 455–461.

SUDJELOVANJE NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

1) Kroatistički kolokvij u čast 65. rođendana profesora Stjepana Damjanovića. Zagreb, 4. studeni 2011. Izlaganje: “Alegorijska putovanja u srednjovjekovnim vizijama”.
2) Fra Matija Divković i kultura pisane riječi. Sarajevo, 14–15. 10. 2011. Izlaganje: “Divkovićeva Sveta Katarina” (s Dunjom Fališevac); međunarodni skup.
3) The allegory of Guillaume de Deguileville in Europe. Lausanne, Švicarska, 21–23. 7. 2011. Izlaganje: “The Impact of Guillaume de Deguileville’s Allegory of Human Life as a Pilgrimage on Croatian Renaissance Literature”; međunarodni skup.
4) Prvi bosanskohercegovački slavistički kongres. Sarajevo, 26–28. 5. 2011. Izlaganje: “Književnost franjevaca Bosne Srebrene u književnoj historiografiji”; međunarodni skup.
5) Marulićevi dani 2011. Split, 19–21. 4. 2011. Izlaganje: “Zoranićevo čitanje Marulića”.
6) XII. Dani Cvita Fiskovića. Mljet, 30. 9. – 3. 10. 2010. Izlaganje: “Euridikin osvrt u Vetranovićevoj transformaciji orfejskog mita”.
7) Dani hvarskog kazališta. Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Hvar, 7–9. 5. 2009. Izlaganje: “Putovanje i pisanje u hrvatskoj renesansnoj književnosti”.
8) Marin Držić 1508. – 2008. Zagreb, 5–7. 11. 2008. Izlaganje: “Držićevi grijesi u sedam prizora”; međunarodni skup.
9) Dani hvarskog kazališta. Nazbilj i nahvao: etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i kazalištu od Marina Držića do naših dana; u čast 500-obljetnice rođenja Marina Držića. Hvar, 7–10. 5. 2008. Izlaganje: “M. Držić i M. Vetranović: suhi javor i Dugi Nos”.
10) Četvrti hrvatski slavistički kongres. Varaždin – Čakovec, 5–8. 9. 2006. Izlaganje: “Pjesni od pakla i raja: Vetranovićeva pretpiligrinska cviljenja”; međunarodni skup.
11) Computers in Education, Proceedings MIPRO 2005, 28th International Convention. Opatija, 30. 05 – 03. 06. 2005. Izlaganje: Computer-assisted Learning of Croatian Orthography concerning the YAT reflex (CAL-COR).
12) 16th International Conference of Information and Intelligent systems. Varaždin, 21 – 23. 09. 2005. Izlaganje: Development of a System for Computer-assisted Learning of Croatian Orthography Concerning the Yat Reflex (CAL-COR).