dr.sc. Alexander Douglas Hoyt, v. lekt.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
utorkom 16-17
Soba
B-013
Telefon
+385 1 409 2056
E-mail
ahoyt@ffzg.hr

Biografija Obrazovanje 2012. doktorat znanosti iz lingvistike – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1996. magisterij iz lingvistike – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1986. B.A. iz lingvistike – University of Pennsylvania Zaposlenje 2002. viši lektor na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta 1992.-2002. strani lektor na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta 1990./91. vodio tečajeve engleskog u Centru za strane jezike i probleme govora pri Filozofskom fakultetu 1989./90. profesor engleskog u Školi za strane jezike („Varšavska“)


Područja istraživanja
Povijesna sociolingvistika, jezik i identitet

Preddiplomski kolegiji
Prijevodne vježbe

Diplomski kolegiji
Povijesna sociolingvistika
Uvod u pisanje znanstvenih tekstova
Suvremeni engleski jezik 4

Članstva
HDPL – Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku
HUAmS – Hrvatsko udruženje za američke studije
HFD – Hrvatsko filološko društvo

Autorska knjiga:
· Hrvatski jezik u Zagrebu: sociolingvistički pogled. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2012.

Izabrani radovi
- 1992. “No mo’ više: Kako govori i što zna naš dvogodišnji bilingvalac”. U: Strani jezik u dodiru sa materinskim jezikom. Zagreb: Hrvatsko društvo za primjenjenu lingvistiku. Zajedno s Anjom Nikolić-Hoyt.
- 1993. “A Sociolinguistic Analysis of the Zagreb Vernacular”. U: Sprach – Sprechen – Handeln: Akten des 28. Linguistischen Kolloquiums, Graz 1993. Tübingen, Max Niemeyer Verlag. 245-250.
- 1995. Milan Moguš, A History of the Croatian Language: Toward a Common Standard. Zagreb: Nakladni zavod Globus. Prevodio zajedno sa Lelijom Sočanac.
- 1996. The Croatian Language in Zagreb: A Sociolinguistic Study. Magistarski rad. Filozofski fakultet u Zagrebu.
- 1996. “‘Jezicna situacija’ kao sociolingvisticki termin”. Zbornik Hrvatskog filološkog skupa u Rijeci, 24.-25. lipnja. 37-41.
- 1998. “Language and Identity”. Suvremena lingvistika. 41/42. 221-226.
- 2001. Rudolf Filipovic i Damir Kalogjera (urednici broja), Sociolinguistics in Croatia, posebno 147. izdanje International Journal of the Sociology of Language (Joshua Fishman, glavni ur.) Prevodio tri clanka te lektorirao cijelo izdanje.
- 2007. “The Expression of Urban Identity in Croatian Hip-Hop Lyrics”. In: Jagoda Granic (ed.), Jezik i identiteti. Zbornik XX. znanstvenog skupa Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku s međunarodnim sudjelovanjem.
- 2012. Building a historical corpus of Croatian correspondence. Zbornik XXIV. skupa Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku. (u tisku).
- 2012. A Historical Sociolinguistic Analysis of the Written Correspondence of Vjekoslav Spinčić. Doktorska disertacija. Sveučilište u Zagrebu.