dr.sc. Katica Ivanković, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti
Konzultacije
četvrtak 13.30 - 15.30
Soba
A-222
Telefon
0915786360
E-mail
katica.ivankovic@ffzg.hr

Dr. sc. Katica Ivanković, red. prof. rođena je 1961. u Banjaluci. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1984. na studiju komparativne književnosti i češkoga jezika i književnosti, a 1987. postala je asistentica za češku književnost na Odsjeku za slavistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Akademsku godinu 1988./89. provela je na studijskom boravku u Pragu. U Češkoj je radila kao lektorica hrvatskoga jezika i književnosti na Masarykovu sveučilištu u Brnu u ak. godinama 1993./94. i 1994./95., a potom u ljetnom semestru 1996. i u ak. godini 1996./97. na Karlovu sveučilištu u Pragu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu magistrirala je 1996. godine, a doktorirala 2001. U zvanje docenta izabrana je 2003. U razdoblju 2003.–2008. bila je predstojnica Katedre za češki jezik i književnost, a od 2005.–2007. obavljala je dužnost pročelnice Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti. 2013. ponovo je izabrana za predstojnicu Katedre za češki jezik i književnost. U znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora izabrana je 2009, a u zvanje redovitog profesora 2014. Na studiju češkog jezika i književnosti nositeljica je svih kolegija iz češke književnosti i kulture, a sama izvodi šest kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju. Sudjelovala je u znanstvenom projektu voditeljice dr. sc. Dubravke Dorotić Sesar, red. prof. „Istraživanje zapadnoslavenskih jezika“ 130717(1996.–2002.). Sama je od 2006. do 2014. bila voditeljica znanstvenog projekta „Kanoni i stereotipi. Zapadnoslavenske književnosti iz hrvatske perspektive“ (130-1301070-1053), u koji je bilo uključeno još šest suradnika s Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti.

Područja znanstvenog bavljenja dr. sc. Katice Ivanković, red. prof. očituje se u njezinoj znanstvenoj bibliografiji i u životopisu. No, tu je zasad izuzet njezin posljednji znanstveni projekt: "Povijest novije češke književnosti", od koje je zasad za tisak pripremljena prva knjiga: "Češka književnost u tvorbi nacionalnog identiteta tijekom 19. stoljeća", koja u siječnju 1915. treba izići iz tiska kod izdavača Disput. Druga knjiga, "Češka književnost u diskontinuitetima 20. stoljeća", trebala bi izići iz tiska 2016. godine.