mr.sc. Ines Jelovčić, v. pred.

Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
viši predavač
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
Konzultacije
srijeda. 11:00 - 12:00 h
Soba
B 324
Telefon
+385 1 4092 091
E-mail
ijelovci@ffzg.hr

2014. Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture 2012. Magisterij znanosti iz američkih studija, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu 2004 - 2007. voditeljica Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta 2003. predavačica u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta 2009. viša predavačica u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta 1999 - 2001. voditeljica Centra za strane jezike Filozofskog fakulteta 1989 - 2003. stručna suradnica u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta 1989. diploma iz engleskog jezika i književnosti i talijanskog jezika i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Područje istraživanja: - kontrastna lingvistika, američki engleski, američka i hrvatska kultura,, suodnos jezika i kulture Članstva: - Hrvatsko udruženje profesora engleskog jezika Izlaganja na znanstvenim i stručnim skupovima: Jelovčić, Ines; Ćirić, Jasna; Academic listening in language for Academic purposes / Proceedings of the Sixth International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 19 and 20 September 2013 [Naziv skupa: Sixth International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 19 and 20 September 2013] Jelovčić, Ines; Barbarić, Petra; Presentation Techniques and Topics in EAP / Proceedings of the Sixth International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 19 and 20 September 2013 [Naziv skupa: Sixth International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, Celje, Slovenia, 19 and 20 September 2013] Pleše, D; Jelovčić, Ines; Academic English in Sciences and Humanities after Seven Years of Bologna at the University of Zagreb / [Naziv skupa: Proceedings of the 5th International Conference on the Importance of Learning Professional Foreign Languages for Communication between Cultures, University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje, Slovenia, 20 and 21 September 2012] Radman V., I. Jelovčić: Define, Clasify, Exemplify..., 19th Annual HUPE Conference, Opatija, April 7-10, 2011. Jelovčić, I., Pleše, D.: Reading and Understanding ESP Texts, 17th Annual HUPE Conference, Opatija, April 16-19, 2009.

http://koha.ffzg.hr/bibliografija/692.html